FINTECH. Law and Regulation


Дата на издаване::December 2021
Език:English
ISBN:978 1 80037 594 9
Цена:Hardback 185£

Corruption and Targeted Sanctions Law and Policy of Anti-Corruption Entry Bans

Anton Moiseienko
Език:English
ISBN:Hardback 978-90-04-36902-3
Цена:Hardback: €199.00

Extraterritoriality and International Bribery

Branislav Hock
Език:английски
Цена:29.59 £

The Ethics of Whistleblowing

Eric R. Boot
Дата на издаване::Май 14, 2019
Език:Английски
ISBN:9781138343696
Цена:Hardback (€ 41,29), eBook (€ 13,24)

Доклад относно границите на Обединеното кралство: степен на подготовка за края на преходния период


Дата на издаване::Ноември 6, 2020
Език:Английски
Цена:Free (онлайн версия)

From Good to Bad Bankers

Aristóbulo de Juan
Дата на издаване::22-03-2019
Език:английски
ISBN:9783030115500
Цена:€ 27.33