Extraterritoriality and International Bribery

Branislav Hock
Дата на издаване::19-09-19
Език:английски
Страници:272
Издател:Routledge
Цена:£115.00

Д-р Хок предлага оригинален поглед върху законодателството за борба с международните подкупи и неговото екстратериториално приложение, който се основава на икономическите теории за колективното действие. На базата на тази теоретична рамка книгата предлага подробен анализ на американското законодателство за борба с международните подкупи съгласно Закона за корупционните практики в чужбина (FCPA), международното право и сравнителноправния анализ на правото на Обединеното кралство и немското право. Книгата предоставя уникален набор от данни от над 40 случая по прилагане на американското анти-корупционно право спрямо мултинационални корпрации от страна на Департамента по Правосъдие (DOI) на САЩ и Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC).

Книгата е идеално четиво за представители на академичните среди и студенти с интерес към глобалното управление, икономическата престъпност, криминологията, правото и икономиката, както и за професионалистите, занимаващи се с приложение на анти-корупционното право, като служители нормативно съответствие, адвокати, разследващи и прокурорски органи и бизнес лидери.


Branislav Hock

Д-р Бранислав Хок е преподавател по борба с измамите в Института за изследвания на наказателното право, Университета в Портсмут. Той има научноизследователски опит в областта на транснационалната икономическа престъпност, особено в областта на международните подкупи и корупцията, както и интереси в областта на съответствието (compliance) и икономическото управление. Д-р Хок е член на Тилбургския правно-икономически център (TILEC), където работи като изследовател и завършва докторска степен по антикорупционно право. Работил към кабинета на нидерландския член на Европейската сметна палата. Съосновател на European Compliance Center.