Whitepaper

ECIIA

Risk in Focus 2024

17 октомври 2023

Икономическата несигурност задвижи перфектната буря от взаимосвързани рискове, описани в миналогодишния Риск на фокус, в нови посоки през 2023 г. Сега организациите се борят с последващата поликриза – с множество катастрофални събития, случващи се едновременно. Тъй като най-голямата икономика в Европа Германия изпада в рецесия след миналогодишния шок от цената на енергията, някои организации са изправени пред намаляващи парични салда и по-висок нетен дълг. Организациите се подготвят за възможни предстоящи проблеми – и да скочат напред, когато условията се подобрят.

През последните осем години Risk in Focus се стреми да подчертае ключови рискови области, за да помогне на вътрешните одитори да подготвят своята независима работа по оценка на риска, годишно планиране и обхват на одита. Той помага на ръководителите на главния одит (CAE) да разберат как техните колеги гледат на днешната рискова среда, докато подготвят предстоящите си планове за одит за следващата година. Тази година новият доклад идентифицира водещите рискове за организациите през 2024 г. като: киберсигурност и сигурност на данните и човешки капитал, разнообразие, управление на таланти и задържане.

Risk in Focus 2024 включваше сътрудничество между 16 европейски института на вътрешни одитори, обхващащи 17 държави, включително Австрия, Белгия, България, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Полша, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство и Ирландия – най-големият брой европейски държави, участващи досега.

Проучването събра 799 отговора от CAE в цяла Европа. Едновременно с това бяха организирани пет кръгли маси с 46 CAE за всяка от рисковите области, включени в доклада. Освен това проведохме и 11 индивидуални интервюта с експерти по темата, които включваха CAE, председатели на одитни комитети и експерти от индустрията, за да предоставим по-задълбочена представа за това как се проявяват и развиват тези основни рискове.

Тази чисто нова бяла книга може да бъде изтеглена безплатно чрез нашата платформа.

Изтегли