Украйна: ЕС постига съгласие по петия пакет от ограничителни мерки срещу Русия

08 април 2022

Европейската комисия приветства одобрението от страна на Съвета за приемане на пети пакет от ограничителни мерки срещу режима на Владимир Путин в отговор на неговата брутална агресия срещу Украйна и нейния народ. Заедно с предишните четири пакета тези санкции ще допринесат допълнително за засилване на икономическия натиск върху Кремъл и ще ограничат способността му да финансира нахлуването си в Украйна. Тези мерки са с по-широк обхват и по-голяма тежест и ще засегнат руската икономика още по-остро. Санкциите са координирани с международните партньори.

Продължете четенето

Когато „парите не миришат“, Compliance е мръсна дума

07 април 2022
Knowledge Base

В последните години се наблюдават опити за стабилизиране на пазара и налагане на стандарт в предоставянето на услуги в сферата на дигиталните плащания, електронните портфейли, онлайн банкирането. Тези промени са продиктувани предимно от няколко фактора:

1. Засилен външен контрол от страна на Европейската Комисия към разширяване обхвата на регулациите (включване на нови предикатни престъпления в съставите на изпирането на пари – 6th AML Directive), намаляване на максималния размер на сумите за някои услуги (10 000 евро за разплащания в брой, лимити на предплатените карти – 4th AML Directive), затягане на контрола върху плащанията с криптовалути и създаване на регистри с крипто компаниите, както и опити да се разширят задълженията на засегнатите участници чрез въвеждане на по-комплексни проверки за различни категории техни клиенти – 5th AML Directive (политически значимите лица, т.нар. PEP).

2. Изисквания за формирането на отдели по вътрешен одит, които да следят за надлежното изпълняване не всички функции в компаниите, както и периодични независими външни одити, които да адресират открити пропуски във функционирането на вътрешните правила и процедури, които са възприети от финансовите институции.

3. Натиск от страна на крайните консуматори, които искат парите и сигурността им да бъдат защитени по-добре. Това включи многофакторната автентикация както за използване на услугата, така и за финализиране на плащанията. Наемане на денонощни екипи, които да приемат сигнали и да следят за евентуални нарушения и измами. Имплементиране на външен софтуер, който да извършва мониторинг и да блокира плащания, които отговарят на определени критерии при необходимост.

В борбата за пазарен дял, добрата репутация също играе основна роля. За постигане на тази репутация са важни доволните крайни клиенти, а те са пряко зависими от приобщаването на по-горе упоменатите мерки за сигурност.

Продължете четенето

Whitepaper

 

Ръководство на купувача на софтуер за управление на ESG данни

28 март 2022

Отговарят ли ESG инициативите на очакванията, сроковете и поетите ангажименти? Обменят ли се данни последователно между заинтересованите страни и звена? Едно ESG решение може да помогне на съветите на директорите и мениджърите да държат пръста си върху пулса на дейностите и техния напредък – и да забележат червени флагове, преди те да ескалират в проблеми. Поради тези и други причини, възможностите за наблюдение и докладване са в основата на ефективно ESG решение. Табло за управление, особено адаптивно с данни в реално време, може да даде на организациите видимост за основните индикатори (KPI), показатели и ангажименти. А автоматизираното наблюдение може да помогне на ESG екипите да пресяват планини от информация за частица изминало време.

Elina Karpacheva

Elina Karpacheva

Founder of the European Compliance Center

Устойчиво корпоративно управление – къде е крайъгълният камък?

25 март 2022
Knowledge Base

Съществува опасност европейският законодател да се провали в желанието си да осигури стабилна основа за устойчиво икономическо развитие. Проблемът с краткия инвестиционен хоризонт и липсата на ангажираност на акционерите е вторичен. От огромно значение е балансирането на корпоративния контрол – лежащ в ръцете на големия, контролиращ акционер.[1] И докато за американската правна система  това означаване даване на възможност множеството разпръснати акционери да организират proxy fights,[2] то за Европа процесът би бил обратен – гарантиране, че вземането на управленски решения от съветите на директорите няма да е повлияно от интереса на големия, контролиращ акционер. [3]

Продължете четенето

Замразяване и изземване на активи на руски олигарси в ЕС

22 март 2022

Специалната група „Замразяване и изземване“ на активи на Европейската комисия ще осигурява координация на ниво ЕС по прилагане на санкционния режим срещу руските и белоруските олигарси. Групата ще работи заедно с новосъздадената многостранна работна група относно руските елити, пълномощници и олигарси (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) multilateral task force (REPO), в която влизат страните от Г-7 Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и Съединените щати, както и Австралия.

Продължете четенето

Elina Karpacheva

Elina Karpacheva

Founder of the European Compliance Center

За ефективното спазване на международните санкционни режими

20 март 2022

Ефективността на международните санкционни режими зависи от действителното и навременно прилагане на съответните мерки.  Без да има централизиран орган ЕС разчита на често разпокъсаните действия на регулаторните органи на държавите – членки и предоставя на финансовите институции ролята на „пазители“, които да спират транзакции към блокирани лица и да събират информация за всеки конкретен случай. Европейската комисия чрез Главна Дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ осигурява насоки и координира спазването на европейския санкционен режим. Санкциите на ЕС създават правни задължения за всички граждани на ЕС, за всички юридически лица, учредени в ЕС и всяко бизнес начинание, извършвано в рамките на единния пазар.

Много от специалистите по превенция на финансовите престъпления обаче вярват, че ЕС изостава в превенцията и реалното разкриване на нарушения на санкционните режими поради най-малко следните причини:

Продължете четенето

Военната агресия на Русия срещу Украйна: четвърти пакет от секторни и индивидуални санкции на ЕС

15 март 2022

Съветът наложи четвърти пакет от икономически и индивидуални санкции във връзка с военната агресия на Русия срещу Украйна и по-специално реши:

да забрани всички сделки с определени държавни предприятия;

да забрани предоставянето на каквито и да било услуги по определяне на кредитен рейтинг, както и достъпа до абонаментни услуги във връзка с дейностите по определяне на кредитен рейтинг на всяко руско лице или образувание;

да разшири списъка на лицата, свързани с руската отбранителна и индустриална база, на които се налагат по-строги ограничения за износа на изделия с двойна употреба и на стоки и технологии, които могат да допринесат за технологичното усъвършенстване на сектора на отбраната и сигурността на Русия;

да забрани нови инвестиции в руския енергиен сектор, както и да въведе всеобхватна забрана за износ на оборудване, технологии и услуги за енергийната промишленост;

да въведе допълнителни търговски ограничения по отношение на желязото и стоманата, както и на луксозните стоки.

Продължете четенето

Военна агресия на Русия срещу Украйна: ЕС постигна съгласие по нови секторни мерки, насочени срещу Беларус и Русия

09 март 2022

След ограничителните мерки, приети на 2 март в отговор на участието на Беларус в неоправданата и непровокирана военна агресия на Русия срещу Украйна, и с оглед на продължаващото сериозно положение, днес Съветът прие допълнителни секторни мерки, насочени срещу беларуския финансов сектор.

Чрез договорените мерки:

ще се ограничи предоставянето на специализирани услуги за финансови съобщения (SWIFT) на Belagroprombank, Bank Dabrabyt и Development Bank of the Republic of Belarus (Банката за развитие на Република Беларус), както и на техните беларуски дъщерни дружества;

ще се забранят сделките с Централната банка на Беларус, свързани с управлението на резерви или активи, както и предоставянето на публично финансиране за търговия и инвестиции в Беларус;

ще се забрани търгуването на акциите на беларуски субекти, собственост на държавата, на местата на търговия в ЕС, считано от 12 април 2022 г.;

значително ще се ограничат финансовите потоци от Беларус към ЕС, като се забрани приемането на депозити, надхвърлящи 100 000 евро, от беларуски граждани или пребиваващи в Беларус физически лица, държането на сметки на беларуски клиенти от централните депозитари на ценни книжа от ЕС, както и продажбата на беларуски клиенти на ценни книжа в евро;

Продължете четенето

Военна агресия на Русия срещу Украйна: ЕС изключва някои руски банки от системата SWIFT и въвежда допълнителни ограничения

02 март 2022

Съветът въведе допълнителни ограничителни мерки с оглед на непровокираната и неоправдана военна агресия на Руската федерация срещу Украйна.

Съветът реши по-специално да забрани:

– предоставянето на специализирани услуги за финансови съобщения, използвани за обмен на финансови данни (SWIFT), на Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB), и VTB BANK’. Забраната ще влезе в сила на 12 март 2022 и ще се прилага и за всяко юридическо лице, образувание или орган, установени в Русия, чиито права на собственост се притежават пряко или непряко над 50% от горепосочените банки.

-инвестирането, участието или приноса в проекти, съфинансирани от Руския фонд за преки инвестиции.

-продажбата, доставката, трансфера или износа на деноминирани в евро банкноти за Русия или за всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган в Русия, включително правителството и Централната банка на Русия, или за използване в Русия. Продължете четенето

Изявление за медиите на председателя Фон дер Лайен относно агресията на Русия срещу Украйна

27 февруари 2022

Рано тази сутрин руските войски нахлуха в Украйна — една свободна и суверенна държава. Отново, в центъра на Европа, невинни жени, мъже и деца умират или се страхуват за живота си. Категорично осъждаме това варварско нападение и циничните аргументи в негово оправдание. Президентът Путин е този, който връща войната в Европа. В тези тъмни часове Европейският съюз и неговите народи подкрепят Украйна и нейния народ. Изправени сме пред безпрецедентен акт на агресия от страна на руското ръководство срещу суверенна и независима държава. Целта на Русия не е само Донбас, целта не е само Украйна, на прицел са стабилността на Европа и международният мир в неговата цялост. Ще потърсим отговорност от президента Путин за това.
Продължете четенето