Whitepaper

 

Ръководство на купувача на софтуер за управление на ESG данни

28 март 2022

Отговарят ли ESG инициативите на очакванията, сроковете и поетите ангажименти? Обменят ли се данни последователно между заинтересованите страни и звена? Едно ESG решение може да помогне на съветите на директорите и мениджърите да държат пръста си върху пулса на дейностите и техния напредък – и да забележат червени флагове, преди те да ескалират в проблеми. Поради тези и други причини, възможностите за наблюдение и докладване са в основата на ефективно ESG решение. Табло за управление, особено адаптивно с данни в реално време, може да даде на организациите видимост за основните индикатори (KPI), показатели и ангажименти. А автоматизираното наблюдение може да помогне на ESG екипите да пресяват планини от информация за частица изминало време.

Изтегли