Американският закон Магнитски и новоприетият му европейски еквивалент. Прилики, разлики и очаквания

22 февруари 2021

Автор: Иван Димитров

На 07.12.2020 г. Съветът на Европейския съюз окончателно прие текста на два ключови документа, които създават нова рамка за целенасочени мерки от страна на Европейския съюз в отговор на тежки нарушения на правата на човека в световен мащаб. По-конкретно това са Регламент (ЕС) 2020/1998 на Съвета относно ограничителни мерки срещу тежките нарушения на правата на човека и Решение (ОВППС) 2020/1999 на Съвета относно ограничителни мерки срещу тежки нарушения на правата на човека. Тези актове на Съвета бяха шумно рекламирани като европейски еквивалент на т.нар. Закон Магнитски, приет в САЩ. Предвид това е важно да бъдат очертани основните прилики и разлики между американския закон и новата нормативна рамка в Европейския съюз. Нужно е и да се маркират възможните перспективи пред Регламента и Решението на Съвета.

Продължете четенето

Elina Karpacheva

Elina Karpacheva

Founder of the European Compliance Center

GameStop или революцията на индивидуалните малки инвеститори

14 февруари 2021

** Статията е публикувана за пръв път на сайта на investor.bg – вж. тук.   

GameStop е компания за продажба на компютърни игри, търгувана на Нюйоркската борса. Компанията щеше да е поредната скучна история за търговия на фондовите борси и игрите на къси и дълги позиции между високорискови, професионални инвеститори. Случи се обаче изненада, която беше окачествена отвъд Океана като „луда история“, „масова психоза“, „манипулация на пазара“ и „Понци схема“.

На сцената излезе малкият частен инвеститор, който се превърна в сила на финансовите пазари благодарение на онлайн платформите за търговия като Robinhood, където всеки може да купува и продава акции/финансови инструменти пряко, без да заплаща комисионни на финансови посредници. Обикновените хора скочиха в борсовата търговия, а социалните медии им помогнаха да се съберат и да повлияят на поведението на пазара. Теорията за ефективните финансови пазари (efficient market theory), водени от рационални инвеститори, които правят инвестиции на базата на опит, финансови калкулации и оценка на риска беше разбита. Добре дошли в ерата на „малкия“ инвеститор, чието поведение е ръководено от ирационални цели и мотиви. Огромните колебания в цената на акциите на GameStop онагледиха още веднъж как технологичните иновации (платформи за онлайн търговия като Etrade, WeBull, Robinhood) могат да доведат до революция, която има потенциала да разбие хегемонията на финансовото посредничество, каквото го познаваме.

Продължете четенето

Marta Andreeva

Marta Andreeva

AML and regulatory compliance specialist

По-малко от година до новата Whistleblower Директива: пет съвета как да се подготвим

01 февруари 2021

Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза (т. нар. Whistleblower директива) възникна сред пепелта на множество скандали в Европа през последните години. Например, на пръв поглед напълно разнородни по своята същност, случаите Панама Пейпърс (Panama Papers) и „Кембридж Аналитика“ (CambridgeAnalytica) си приличат по два важни елемента. Първият е начинът, по който излязоха наяве пред света – чрез т.нар. whistleblower. Вторият е чудовищните мащаби и накърнените интереси на европейската общност. 

Законодателната инициатива не закъсня и на 16 декември 2019 г. директивата влезе в сила. Нейна основополагаща цел е осигуряване на общи минимални стандарти на защита на лица, подаващи сигнали за нарушения (т.нар. “whistleblowers”) навсякъде в ЕС.  Държавите членки имат срок до декември 2021 г. да приведат своето законодателство в съответствие с новите европейски разпоредби. 

Не само частният бизнес, но и публичният сектор ще бъдат засегнати. Те не бива да чакат да изтекат месеците и дните до края на този срок,  а да започнат подготовката си още сега. В противен случай, те рискуват да им бъдат наложени солидни глоби. 

Какви са практическите особености и има ли „правилни отговори“ и механизми? Настоящата статия дава пет съвета как да се подготвим за новите изисквания.  Продължете четенето

Elina Karpacheva

Elina Karpacheva

Founder of the European Compliance Center

Защо скандалът с AstraZeneca е провал на функцията съответствие в условията на пандемия

28 януари 2021

Фармацевтичните компании в светлината на глобална пандемия се изправят пред сложен пъзел от изисквания, а ефективното съответствие предотвратява не само репутационни и финансови рискове за бизнеса, но и работи в обществен интерес – съхранява живота и здравето на хората. През последните дни нещо явно се случва в AstraZeneca, което изправя на нокти Европейската комисия, а и правителствата на националните държави.

Фармацевтичният гигант няма да може да изпълни договорните си задължения да достави уговорения брой ваксини в определения срок. Правният екип на дружеството ще има доста работа, за да се опита да избегне отговорност или поне да намали дължимите вреди. Като юрист с нетърпение очаквам Европейската комисия да направи договора публичен, за да мога да коментирам неговите клаузи и евентуалните ходове от страна на дружеството и на Комисията. Вероятно спорът ще се заварти около клаузата „best effort“ – какъв е стандартът за полагане на „най- добрите усилия“ при разработване на нова ваксина? Може ли дружеството ще търси ескулпиране поради възникнали непреодолими и непредвидими (форсмажорни) обстоятелства?

Договорното неизпълнение обаче е върха на айсберга, а под повърхността се крие лоша организационна култура и липса на ефективно съответствие.

Продължете четенето

Какво е нужно за ефективен контрол на комплайънс рисковете в днешната дигитална ера

26 януари 2021

С бързото развитие на финансовите иновации, предотвратяването на икономическите престъпления се превръща в предизвикателство. Online разплащанията стават за секунди, преодолявайки географски граници и юрисдикции, а поради високото ниво на анонимност (напр. що се отнася до криптовалутите) верификацията на самоличността, произхода на средствата и действителния собственик може да се окаже „Мисия невъзможна“. Регулаторите налагат строги имуществени санкции, но разчитат на частния сектор и по-специално на звената „Съответствие“, да разкриват и предотвратяват престъпните схеми, превръщайки задължените лица в „пазачи“ на финансовата система. Какво е нужно за ефективен контрол на рисковете? Как работи един ръководител „Съответствие“ в днешната дигитална ера?

За всичко това д-р Елина Кърпачева разговаря с Виолета Колева – опитен комплайънс професионалист в сферата на онлайн разплащанията, онлайн залаганията, форекс и търговията с криптовалути, сформирането и ръководенето на екипи.

Продължете четенето

Какво знае швейцарският регулатор за Ралф Хамерс, новият CEO на UBS

15 януари 2021

Както е известно, на 3 септември 2018 г. беше постигнато извънсъдебно споразумение от 775 милиона евро между ING Bank и прокуратурата на Холандия. Накратко, банката беше санкционирана за това, че в периода 2010- 2014 е позволила на свои клиенти да използват своите сметки за изпиране на пари. Разследването показа, че ING е извършвала плащания, свързани с небезизвестния случай на чуждестранен подкуп – VimpelCom. Този сетълмент сякаш доведе до затишие и банката плати имуществената санкция.  С други думи, акционерите платиха за противоправното поведение, а мениджмънтът избегна наказание.

Казусът обаче отново се заплита. Междувременно стана известно, че Апелативният съд в Хага е на мнение, че бившият главен изпълнителен директор на ING, г-н Ралф Хамерс, трябва да бъде съден. Сега Ралф Хамерс е новият CEO на швейцарската банка UBS. Очевидно скандалът не беше повлиял на репутацията на изпълнителния директор – или, кой знае, дори го беше направил по-търсен от големите банки.

Ние от Risk & Compliance Platform Europe се замислихме как швейцарският регулатор FINMA е провел оценката за пригодност на титулярите на ключови функции“fit and proper test“ и зададохме няколко неудобни въпроса в писмен вид на регулатора.

Продължете четенето

Elina Karpacheva

Elina Karpacheva

Founder of the European Compliance Center

За значението на Съответствието (Compliance)

26 декември 2020

Международният бизнес се характеризира с безпрецедентна сложност на регулаторната рамка. Рисковете пред дейността на всяка организация нарастват постоянно. Неслучайно всички днес говорят за нормативното съответствие (compliance), което се превръща от функция по управление и контрол в дружеството в печеливша индустрия и мода. Дори за специалисти в областта става изключително трудно да следят информационния поток, да се ориентират в променящата се среда и да контролират в ежедневната си работа растящия брой рискове, устоявайки на увеличения натиск от страна на национални и международни регулатори.

По същество – какво точно представлява Съответствието (Compliance)? Има ли строго определение или терминът се променя според личните възгледи на автора, бизнес сектора и избрания подход? На пръв поглед значението на Съответствието е лесно: съобразяване с правило. В този момент възниква труден изследователски въпрос – кое правило точно?

Продължете четенето

Методология за извършване на оценки на риска на пригодността на компетентните национални органи

20 декември 2020

Европейският банков орган вече има правомощията да надзирава дейността и да координира сътрудничеството между компетентните органи на държавите- членки за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това стана в отговор на финансовите скандали, които разтърсиха Европа през последните години – Danske bank, Deutsche Bank, Swedbank, ABN Amro, ING – които показаха, че единният пазар е невъзможен, ако надзорът и правоприлагането по отношение изпирането на пари е оставен единствено в ръцете на отделните национални държави.

Европейският банков орган (ЕБО) публикува на 17 декември своята методология за извършване на оценки на риска на дейността на компетентните органи на държавите-членки съгласно член 9а от ревизирания Регламент № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган). Тези оценки на риска са част от новата роля на ЕБО да ръководи, координира и надзирава противодействието срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма на ниво ЕС.

Продължете четенето

Marta Andreeva

Marta Andreeva

AML and regulatory compliance specialist

Какво е общото между прането на пари и смърфовете?

14 декември 2020

 

 

Спомняте ли си симпатичните сини герои от популярния комикс и детски анимационен филм „Смърфовете”? В представите на къмплайънс специалистите, този образ има двустранна конотация. Индустрията на „смърфовете” и днес продължава да генерира милиони долари всяка година, но този път тя е управлявана от криминални групировки и подпомага изпирането на „мръсни” пари с криминален произход.

Какво е общото между прането на пари и смърфовете?

В сферата на банковото дело и предоставянето на финансови услуги, жаргонът „смъфт” или „финансово муле” се отнася за практиката, при която физически лица биват използвани за транспортни и трансферни операции на незаконно придобити „мръсни пари”, като за тази дейност получават комисиона. Практиката не е нова и оригинално е била използвана десетилетия по-рано в трафика на наркотични вещества зад граница.  В днешно време, приложението й е много по-разнообразно и широко разпространено, благодарение на широкия достъп до интернет и социалните мрежи, от една страна, и електронните плащания, от друга.

Една от тенденциите в сферата на финансовата престъпност и къмплайънс, които се засилиха през 2020 г. в следствие на Кодид-19, е именно повишеното ново на набиране на „смърфове”. Чрез тази практика, организираните криминални групи се възползват от затрудненото положение, в което пандемията постави хиляди хора, и хаоса, който породи.

Настоящата статия разглежда спецификата на схемата за изпиране на пари чрез набиране на „смърфове” или „финансови мулета” от престъпниците, които ги вербуват, които ще наричаме „престъпни работодатели” за целите на дискусията. Продължете четенето

Съюз на сигурност: Програма за борба с тероризма и укрепване на Европол с цел повишаване на устойчивостта на ЕС

11 декември 2020

Днес Комисията представя нова Програма за борба с тероризма, чрез която ЕС ще засили борбата с тероризма и насилническия екстремизъм и ще повиши своята устойчивост спрямо терористични заплахи. Като се основава на извършената през последните години работа, програмата има за цел да подкрепи държавите членки за по-добро предвиждане, предотвратяване, защита и реагиране на терористичната заплаха. Агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) ще предоставя по-добра оперативна подкрепа за разследванията на държавите членки в рамките на предложения днес преразгледан мандат.  Продължете четенето