Whitepapers

Risk & Compliance Platform Europe предлага качествена онлайн база данни, съдържаща whitepapers, казуси и статии с добри практики на тема риск и съответствие (compliance). Тази безплатна информация се използва от много професионалисти за информиране и ориентиране при евентуална покупка или вземане на бизнес решение.

Искате ли да публикувате свой документ/ практически казус / наръчник с добри практики на Risk & Compliance Platform Europe? Просто изпратете имейл на info@riskcompliance.bg , заедно с вашите данни за контакт и кратко резюме на предложената публикация. Нашите редактори ще се свържат с вас възможно най-скоро, за да обсъдите възможностите за публикуване на вашия документ/статия.

Посетителите на платформата могат да изтеглят безплатно всеки документ/ практически казус / наръчник с добри практики. Тази услуга е предназначена за тези, които имат професионален интерес към риска и/или съответствието.

Whitepaper

 

Риск на фокус 2021: Covid-19 променя рисковия профил на организацията

26 октомври 2020

Трябва да се знае, че Covid-19 има сериозни последици за рисковите профили на много организации, а следователно и за одиторските планове за 2021 г. Следователно не е изненадващо, че темата „бедствия и кризисни реакции“ влезе в топ 10 на горещите теми за вътрешния одит. Списък с актуални теми бива включен ежегодно в доклада на IIA „Риск на фокус“. Всяка година Европейските институти на вътрешните одитори обединяват усилията си да оценят рисковете, които ръководителите одит предвиждат за следващата календарна година. Както показват резултатите от доклада, за трета поредна година рисковете по отношение на киберсигурността остават на върха. Макроикономическите и геополитическите рискове са се увеличили с 29 процента спрямо миналата година. Важността на устойчивостта и адаптивността бива ясно подчертана. Резултатите са много ценни за организациите, които трябва да изготвят одиторските планове за 2021 г., предоставяйки добър преглед на предизвикателствата, които предстоят през следващата година. Като посетител на Risk & Compliance Platform Europe, можете да изтеглите безплатно новия доклад.

Whitepaper

European Commission

Study on the costs of compliance for the financial sector

25 август 2020

Financial sector regulation has grown significantly, both in terms of scale and complexity, since the global financial crisis. Specifically, during the last ten years, regulation has become more comprehensive, it has become broader in scope and supervisory reporting has become far more granular. While post-crisis regulatory reforms were necessary to increase the resilience of financial institutions, restore financial stability and rebuild trust in the financial system, businesses claim that frequent changes to financial regulation and its growing complexity is placing a disproportionate burden on them. This study provides high-level estimates of the (incremental) costs incurred by businesses to comply with EU financial legislation, particularly the costs of meeting supervisory reporting requirements. It also provides an analysis of the main determinants and drivers of compliance costs. The study is based on a thorough review of available literature, detailed interviews and a survey of a sample of businesses drawn from the following sectors: banks and financial conglomerates; investment banks; asset managers; insurers/re-insurers, financial markets, financial advisors; and pension funds.

Продължете четенето

Whitepaper

IIA

Risk in Focus 2020 Report

16 януари 2020

Докладът на Европейската конфедерация на институтите за вътрешен одит, озаглавен „Риск на фокус 2020“ от години се стреми да предостави ценна представа за жизненоважните рискове за бизнеса според водещи ръководители „Одит“ от цяла Европа. Последната версия на доклада е разработена в резултат на прогресивното партньорство между осем европейски института на вътрешни одитори и използва като метод интервюта, проведени с 46 ръководители „Одит“ от Белгия, Холандия, Франция, Германия, Италия и др., работещи в различни сектори.

Докладът „Риск на фокус 2020“ е годишен барометър на най-важните рискове, които ръководителите одит приемат за приоритет на своите организации, както и какъв е техният мисловен процес, когато се стремят да подготвят своите предстоящи одиторски планове. Въпреки че този доклад ще има стойност за ръководителите на одитни звена и вътрешните одитори при формирането и осмислянето на техните собствени одиторски планове за 2020 г., той също може да бъде от полза за членовете на съветите на директорите и одитния комитет, специалистите по управление на риска и други доставчици на гаранционни услуги.

Проведено е задълбочено проучване на основните рискове, пред които са изправени организациите. Резултатите показват, че трите най-големи риска са киберсигурността и сигурността на данните, промените в регулаторната рамка и съответствието (compliance), както и дигитализацията, разрушителните технологии и иновациите. Както показват данните, киберсигурността и сигурността на данните все още остават основна грижа на организациите. Този интересен доклад е на английски език и пълният текст може да бъде свален безплатно от платформата.

Whitepaper

neo4j

Революция на свързаните данни при отчитане на финансовия риск

16 ноември 2019

Тъй като регулаторната рамка става все по-изискваща, днешните финансови институции трябва да имат задълбочено и систематично разбиране за оценката на риска и свързаните с нея данни – включително откъде произхождат основните данни и как протичат през корпоративните системи. Настоящият документ разглежда свързаните технологии за данни и графични бази данни като нов начин за трансформиране на отчитането на риска в съвременните финансови институции, за да помогне на банките да отговорят на строгите изисквания за съответствие при отчитане на риска. Когато управлението на данните е от ключово значение, съвременният графичен подход се оказва по-надежден за управление на риска от традиционните решения. В същото време перспективни банки обединяват информационни силози в информационна основа за изграждане на иновативни приложения. Тези решения осигуряват изключителна видимост, прозрачност и задълбочена аналитична информация, които подобряват усилията за съответствие (compliance) и правят ежедневното вземане на решения по-лесно и ефективно.

Посетителите на платформата могат да изтеглят този whitepaper безплатно. Документът е на английски и е предназначен за онези, които имат професионален интерес към риска и / или съответствието.

Whitepaper

Lexis Nexis

Пета директива срещу изпирането на пари (5AMLD)

01 февруари 2019

Почти 70% от изпирането на пари и финансирането на тероризма протича през законни финансови институции. И все пак Службата на ООН по наркотиците и престъпността изчислява, че по-малко от 1% от световните парични потоци са иззети или замразени.

Основните промени, които внася 5 Директива против изпирането на пари са следните: • Разширен обхват на задължените лица: виртуални валути и предплатени инструменти. • По-широк достъп до информация относно действителния собственик • Комплексна проверка на клиента: при подход, основан на риска, задължените субекти трябва да калибрират правилно степента на комплексна проверка на клиента въз основа на направена оценка на риска. Този интересен доклад е на английски език и пълният текст може да бъде свален безплатно от платформата.

Whitepaper

Lexis Nexis

The Risk Monitoring Imperative

02 ноември 2018

Днес организациите са изправени пред еволюиращ набор от рискове – членовете на съветите на директорите и изпълнителните лидери изпитват натиск. Според глобално проучване сред членовете на бордовете и изпълнителните директори: „въздействието на вота за Brexit във Великобритания, повишената нестабилност на стоковите пазари, поляризацията около президентските избори в САЩ, терористичните събития, балони в сферата на активите в Китай, продължаващата дискусия за справедливите заплати и равенството на доходите и продължаващата нестабилност в Близкия изток” доведоха до засилени опасения относно бизнес риска. Освен това компаниите все повече разчитат на трети страни за да извършват своята стопанска дейност – от сложни, глобално разпределени вериги за доставки до широки мрежи от клиенти, партньори или агенти, работещи от тяхно име. Колко обширни могат да бъдат такива мрежи?

40% от компаниите контролират 1000 трети страни годишно, 29% управляват повече от 5000 отношения с трети страни – огромни цифри, които дори не включват клиентската маса. В резултат на това компаниите се нуждаят от стратегия за намаляване на риска, която надхвърля традиционната надлежна проверка на доставчиците и третите страни (third-party due diligence). Докладът за сравнителна оценка за борба с подкупите и корупцията за 2017 г., публикуван съвместно от Kroll® и Ethisphere®, установява, че „повече от половината (55%) от анкетираните съобщават, че са идентифицирали правни, етични или проблеми в съответствието при взаимодействието с трети страни, след като са извършили надлежна проверка. Постоянният мониторинг може да помогне на организацията да изгради по-пълна картина на изложението на риск – и активно да го намали.

Посетителите на платформата могат да изтеглят документa безплатно. Този Whitepaper е на английски и е предназначен за онези, които имат професионален интерес към риска и / или съответствието.