Whitepapers

Risk & Compliance Platform Europe предлага качествена онлайн база данни, съдържаща whitepapers, казуси и статии с добри практики на тема риск и съответствие (compliance). Тази безплатна информация се използва от много професионалисти за информиране и ориентиране при евентуална покупка или вземане на бизнес решение.

Искате ли да публикувате свой документ/ практически казус / наръчник с добри практики на Risk & Compliance Platform Europe? Просто изпратете имейл на info@riskcompliance.bg , заедно с вашите данни за контакт и кратко резюме на предложената публикация. Нашите редактори ще се свържат с вас възможно най-скоро, за да обсъдите възможностите за публикуване на вашия документ/статия.

Посетителите на платформата могат да изтеглят безплатно всеки документ/ практически казус / наръчник с добри практики. Тази услуга е предназначена за тези, които имат професионален интерес към риска и/или съответствието.

Whitepaper

 

Изгревът на RegTech

10 октомври 2021

Финансовата криза от 2008 г. проправи път на вълна от нови регулации във финансовия сектор. Сривът на финансовата система имаше дълбоко въздействие върху световната икономика, което доведе до по-строг контрол върху финансовите институции и по – специално тяхната роля на „пазители“. Все по -често отговорността за борба с финансовата престъпност се прехвърля върху частния сектор и понастоящем се смята, че 750 финансови институции по целия свят изпълняват ролята на „пазители“ в сектора на финансовите услуги. Това има огромно, до голяма степен невиждано въздействие върху индустрията. От всичко е видно, че регулаторното съответствие се превръща в основна компетентност на финансовите институции.

Около двадесет процента от банковия персонал в момента е ангажиран с проследяване на парични потоци в контекста на борбата с финансовата икономическа престъпност и борбата с тероризма. В Холандия вече има повече служители съответствие, отколкото служители с подобна роля в публичния сектор – полицията. Бюрокрацията, която банките трябваше да създадат, за да спазват законодателството и разпоредбите, достига своите граници. Използването на Regtech решения стана неминуемо. Regtech се отличава от традиционните софтуерни комплайънс решения, наред с други неща, по облачната технология, която се поддържа от изкуствен интелект и блокчейн.

Продължете четенето

Whitepaper

 

Risk in Focus 2022

30 септември 2021

„Риск на фокус“ е ежегоден изследователски проект, анализиращ основните рискове, пред които са изправени организациите в цяла Европа. Докладът представлява основен инструмент за одитните комитети и барометър за това, което ръководителите „Одит“ (Chief Audit Executives) възприемат като рискови приоритети за своите организации за идващата 2022 г. Изменението на климата и устойчивостта на околната среда се разглеждат като едни от петте пет най -важни рискове от цели 31% от ръководителите „Одит“, което представлява увеличение с повече от 40% спрямо миналогодишното проучване.

Новият доклад идентифицира водещите рискове за организациите през 2022 г. като: киберсигурност и сигурност на данните, промяна в законите и разпоредбите и цифрови смущения и AI. Тъй като предприятията преценяват какви работни модели да внедрят след пандемията, рисковете за организационната култура, интегритета и сплотеността на персонала не трябва да се подценяват. Човешкият капитал, разнообразието и управлението на таланти се посочват от 40% от ръководителите „Одит“ сред първите по място пет риска. В доклада водеща роля взема COVID-19 и главозамайващите темпове на промени и несигурност, които пандемията донесе по отношение на сигурността на данните, умората на работното място, финансовия риск и т.н. Проучванети разглежда изменението на климата като основен риск във време на противоречиви приоритети за вътрешния одит.

Като читател на платформата Risk & Compliance Europe, можете да изтеглите безплатно новия доклад Risk in Focus 2022.

Whitepaper

Fourthline

KYC Remediation: Грешки и добри практики

05 април 2021

Изискванията на регулаторите задължават банките постоянно да проверяват съществуващите клиенти. Правилно извършен, подобен процес води до събирането на по-подробни данни за клиентите и следователно – до настъпването на по-малко финансови престъпления, но направен по грешния начин –  това може да се окаже огромна загуба на финансови ресурси.

Предлагаме на Вашето внимание този документ относно валидирането на KYC процесите, който може да изтеглите на английски език напълно безплатно като посетител на Risk & Compliance Platform Europe.

Whitepaper

Neo4j

Privacy Shield – превърнете защитата на личните данни във възможност

18 ноември 2020

Организациите по целия свят се опитват да се съобразят с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз. GDPR изисква всички организации с информация, касаеща европейски граждани да спазват строги правила за това как тези лични данни се съхраняват, защитават, използват, преместват и изтриват от техните системи.

Санкциите на регулаторите принуждават финансовите институции да полагат задълбочени и систематични усилия, за да разберат своите канали за данни, когато оценяват риска, с който се сблъскват: това включва знание за това откъде идват основните данни и как те се движат през корпоративните системи.

Продължете четенето

Whitepaper

AFME

Основни показатели за ефективност – Европейски капиталови пазари – предизвикателства и напредък през 2020 г.

06 ноември 2020

Второто издание на годишния доклад на Асоциацията на капиталовите пазари в Европа (AFME) проследява напредъка на Съюза на капиталовите пазари (CMU) чрез осем ключови показатели за ефективност (KPI), сред които изпъкват новият индикатор за напредъка на финтех екосистемите и станалия традиционен индикатор за отговорното инвестиране (ESG investing).

Продължете четенето

Whitepaper

 

Риск на фокус 2021: Covid-19 променя рисковия профил на организацията

26 октомври 2020

Трябва да се знае, че Covid-19 има сериозни последици за рисковите профили на много организации, а следователно и за одиторските планове за 2021 г. Следователно не е изненадващо, че темата „бедствия и кризисни реакции“ влезе в топ 10 на горещите теми за вътрешния одит. Списък с актуални теми бива включен ежегодно в доклада на IIA „Риск на фокус“. Всяка година Европейските институти на вътрешните одитори обединяват усилията си да оценят рисковете, които ръководителите одит предвиждат за следващата календарна година. Както показват резултатите от доклада, за трета поредна година рисковете по отношение на киберсигурността остават на върха. Макроикономическите и геополитическите рискове са се увеличили с 29 процента спрямо миналата година. Важността на устойчивостта и адаптивността бива ясно подчертана. Резултатите са много ценни за организациите, които трябва да изготвят одиторските планове за 2021 г., предоставяйки добър преглед на предизвикателствата, които предстоят през следващата година. Като посетител на Risk & Compliance Platform Europe, можете да изтеглите безплатно новия доклад.

Whitepaper

European Commission

Проучване на цената на съответствието във финансовия сектор

25 август 2020

Financial sector regulation has grown significantly, both in terms of scale and complexity, since the global financial crisis. Specifically, during the last ten years, regulation has become more comprehensive, it has become broader in scope and supervisory reporting has become far more granular. While post-crisis regulatory reforms were necessary to increase the resilience of financial institutions, restore financial stability and rebuild trust in the financial system, businesses claim that frequent changes to financial regulation and its growing complexity is placing a disproportionate burden on them. This study provides high-level estimates of the (incremental) costs incurred by businesses to comply with EU financial legislation, particularly the costs of meeting supervisory reporting requirements. It also provides an analysis of the main determinants and drivers of compliance costs. The study is based on a thorough review of available literature, detailed interviews and a survey of a sample of businesses drawn from the following sectors: banks and financial conglomerates; investment banks; asset managers; insurers/re-insurers, financial markets, financial advisors; and pension funds.

Продължете четенето

Whitepaper

neo4j

Революция на свързаните данни при отчитане на финансовия риск

16 ноември 2019

Тъй като регулаторната рамка става все по-изискваща, днешните финансови институции трябва да имат задълбочено и систематично разбиране за оценката на риска и свързаните с нея данни – включително откъде произхождат основните данни и как протичат през корпоративните системи. Настоящият документ разглежда свързаните технологии за данни и графични бази данни като нов начин за трансформиране на отчитането на риска в съвременните финансови институции, за да помогне на банките да отговорят на строгите изисквания за съответствие при отчитане на риска. Когато управлението на данните е от ключово значение, съвременният графичен подход се оказва по-надежден за управление на риска от традиционните решения. В същото време перспективни банки обединяват информационни силози в информационна основа за изграждане на иновативни приложения. Тези решения осигуряват изключителна видимост, прозрачност и задълбочена аналитична информация, които подобряват усилията за съответствие (compliance) и правят ежедневното вземане на решения по-лесно и ефективно.

Посетителите на платформата могат да изтеглят този whitepaper безплатно. Документът е на английски и е предназначен за онези, които имат професионален интерес към риска и / или съответствието.

Whitepaper

Lexis Nexis

Пета директива срещу изпирането на пари (5AMLD)

01 февруари 2019

Почти 70% от изпирането на пари и финансирането на тероризма протича през законни финансови институции. И все пак Службата на ООН по наркотиците и престъпността изчислява, че по-малко от 1% от световните парични потоци са иззети или замразени.

Основните промени, които внася 5 Директива против изпирането на пари са следните: • Разширен обхват на задължените лица: виртуални валути и предплатени инструменти. • По-широк достъп до информация относно действителния собственик • Комплексна проверка на клиента: при подход, основан на риска, задължените субекти трябва да калибрират правилно степента на комплексна проверка на клиента въз основа на направена оценка на риска. Този интересен доклад е на английски език и пълният текст може да бъде свален безплатно от платформата.

Whitepaper

Lexis Nexis

The Risk Monitoring Imperative

02 ноември 2018

Днес организациите са изправени пред еволюиращ набор от рискове – членовете на съветите на директорите и изпълнителните лидери изпитват натиск. Според глобално проучване сред членовете на бордовете и изпълнителните директори: „въздействието на вота за Brexit във Великобритания, повишената нестабилност на стоковите пазари, поляризацията около президентските избори в САЩ, терористичните събития, балони в сферата на активите в Китай, продължаващата дискусия за справедливите заплати и равенството на доходите и продължаващата нестабилност в Близкия изток” доведоха до засилени опасения относно бизнес риска. Освен това компаниите все повече разчитат на трети страни за да извършват своята стопанска дейност – от сложни, глобално разпределени вериги за доставки до широки мрежи от клиенти, партньори или агенти, работещи от тяхно име. Колко обширни могат да бъдат такива мрежи?

40% от компаниите контролират 1000 трети страни годишно, 29% управляват повече от 5000 отношения с трети страни – огромни цифри, които дори не включват клиентската маса. В резултат на това компаниите се нуждаят от стратегия за намаляване на риска, която надхвърля традиционната надлежна проверка на доставчиците и третите страни (third-party due diligence). Докладът за сравнителна оценка за борба с подкупите и корупцията за 2017 г., публикуван съвместно от Kroll® и Ethisphere®, установява, че „повече от половината (55%) от анкетираните съобщават, че са идентифицирали правни, етични или проблеми в съответствието при взаимодействието с трети страни, след като са извършили надлежна проверка. Постоянният мониторинг може да помогне на организацията да изгради по-пълна картина на изложението на риск – и активно да го намали.

Посетителите на платформата могат да изтеглят документa безплатно. Този Whitepaper е на английски и е предназначен за онези, които имат професионален интерес към риска и / или съответствието.