Whitepaper

AFME

Основни показатели за ефективност – Европейски капиталови пазари – предизвикателства и напредък през 2020 г.

06 ноември 2020

Второто издание на годишния доклад на Асоциацията на капиталовите пазари в Европа (AFME) проследява напредъка на Съюза на капиталовите пазари (CMU) чрез осем ключови показатели за ефективност (KPI), сред които изпъкват новият индикатор за напредъка на финтех екосистемите и станалия традиционен индикатор за отговорното инвестиране (ESG investing).

Основните заключения са:

Европа засилва глобалното си лидерство в устойчивото финансиране. Емитирането на устойчиви облигации в ЕС се е увеличило с 16% през 2018 г. до 69 млрд. евро, което е нарастване с 9 млрд. евро в сравнение с 2017 г.

ЕС 27 изостава във финансирането на FinTech в сравнение със САЩ и Китай. Финтех стартъпите са се възползвали само от 7,2 млрд. долара инвестиции (чрез рисков капитал, ангел и сийд инвеститори и частен капитал) от 2009 г. насам, в сравнение със 120 млрд. долара в САЩ и 23,8 млрд. долара в Китай. Обединеното Кралство също е напред по отношение на своята финтех екосистема – с 20,3 млрд. Долара инвестиции.

Зависимостта на Европа от банково кредитиране се е увеличила. Европейските компании продължават да разчитат на банково кредитиране, като 88% от финансирането през 2018 г. идва от банки и само 12% от капиталовите пазари – това е спад средно от 14% в сравнение с периода 2013-2017 г.

Обемите на секюритизация продължават да намаляват, възпрепятствайки способността на банките да разширяват своите заеми. Продажбите на кредитни портфейли също намаляват непрекъснато от 182,5 млрд. евро до 28,7 млрд. евро в сравнение с отбелязания пик през 2018 г.

Рекорден ръст на личните спестявания – Европейските семейства увеличават своите резервни фондове до рекордни нива на 16% от разполагаемия си доход през първото тримесечие на 2020 г. (срещу 12% през 2019 г.). По-голямата част от тези резервни средства обаче са инвестирани предимно в нискодоходни банкови депозити.

За разлика от финансовата криза от 2008 г., през 2020 г. няма индикации за значителен спад на европейската интеграция. Кризата с коронавируса по същество не е нарушила вътрешно-европейските трансгранични потоци на финансиране, като предприятията се стремят да наберат финанси в Европа, за да продължат да работят по време на пандемията.

Адам Фаркас, главен изпълнителен директор на AFME, казва:

„В по-широк план направените в доклада констатации подчертават необходимостта от спешни действия за насърчаване на интегрирани европейски капиталови пазари, способни да отговорят на нуждите на кредитополучателите и спестителите, по този начин насърчавайки дългосрочния икономически растеж. Това изисква политическа подкрепа от държавите-членки, включително за подобряване функционирането на секюритизацията, наред с други области на влияние. Радваме се да видим как Комисията предприема действия и призовава политиците да се възползват от възможността да работят в посока на единен и конкурентоспособен в световен мащаб съюз на капиталовите пазари.“

Изтегли