Whitepaper

Fourthline

KYC Remediation: Грешки и добри практики

05 април 2021

Изискванията на регулаторите задължават банките постоянно да проверяват съществуващите клиенти.
Правилно извършен, подобен процес води до събирането на по-подробни данни за клиентите и следователно – до настъпването на по-малко финансови престъпления, но направен по грешния начин –  това може да се окаже огромна загуба на финансови ресурси.

Предлагаме на Вашето внимание този документ относно валидирането на KYC процесите, който може да изтеглите на английски език напълно безплатно като посетител на Risk & Compliance Platform Europe.

Изтегли