Whitepaper

 

Risk in Focus 2022

30 септември 2021

„Риск на фокус“ е ежегоден изследователски проект, анализиращ основните рискове, пред които са изправени организациите в цяла Европа. Докладът представлява основен инструмент за одитните комитети и барометър за това, което ръководителите „Одит“ (Chief Audit Executives) възприемат като рискови приоритети за своите организации за идващата 2022 г. Изменението на климата и устойчивостта на околната среда се разглеждат като едни от петте пет най -важни рискове от цели 31% от ръководителите „Одит“, което представлява увеличение с повече от 40% спрямо миналогодишното проучване.

Новият доклад идентифицира водещите рискове за организациите през 2022 г. като: киберсигурност и сигурност на данните, промяна в законите и разпоредбите и цифрови смущения и AI. Тъй като предприятията преценяват какви работни модели да внедрят след пандемията, рисковете за организационната култура, интегритета и сплотеността на персонала не трябва да се подценяват. Човешкият капитал, разнообразието и управлението на таланти се посочват от 40% от ръководителите „Одит“ сред първите по място пет риска. В доклада водеща роля взема COVID-19 и главозамайващите темпове на промени и несигурност, които пандемията донесе по отношение на сигурността на данните, умората на работното място, финансовия риск и т.н. Проучванети разглежда изменението на климата като основен риск във време на противоречиви приоритети за вътрешния одит.

Като читател на платформата Risk & Compliance Europe, можете да изтеглите безплатно новия доклад Risk in Focus 2022.

Изтегли