Whitepaper

 

Изгревът на RegTech

10 октомври 2021

Финансовата криза от 2008 г. проправи път на вълна от нови регулации във финансовия сектор. Сривът на финансовата система имаше дълбоко въздействие върху световната икономика, което доведе до по-строг контрол върху финансовите институции и по – специално тяхната роля на „пазители“. Все по -често отговорността за борба с финансовата престъпност се прехвърля върху частния сектор и понастоящем се смята, че 750 финансови институции по целия свят изпълняват ролята на „пазители“ в сектора на финансовите услуги. Това има огромно, до голяма степен невиждано въздействие върху индустрията. От всичко е видно, че регулаторното съответствие се превръща в основна компетентност на финансовите институции.

Около двадесет процента от банковия персонал в момента е ангажиран с проследяване на парични потоци в контекста на борбата с финансовата икономическа престъпност и борбата с тероризма. В Холандия вече има повече служители съответствие, отколкото служители с подобна роля в публичния сектор – полицията. Бюрокрацията, която банките трябваше да създадат, за да спазват законодателството и разпоредбите, достига своите граници. Използването на Regtech решения стана неминуемо. Regtech се отличава от традиционните софтуерни комплайънс решения, наред с други неща, по облачната технология, която се поддържа от изкуствен интелект и блокчейн.

Този документ може да бъде изтеглен безплатно от Risk & Compliance Platform Europe.

Изтегли