Прилагане на Законодателния акт за цифровите услуги: Комисията поставя началото на Европейски център за алгоритмична прозрачност

17 април 2023

Утре Европейският център за алгоритмична прозрачност (ECAT) ще бъде официално открит от Съвместния изследователски център на Комисията в Севиля, Испания. Откриването ще бъде отбелязано с проява, която ще бъде излъчена тук. Проявата ще обедини представители на институциите на ЕС, академичните среди, гражданското общество и промишлеността, за да се обсъдят основните предизвикателства и значението за обществото на надзора върху начина, по който се използват алгоритмичните системи. След видео послание на комисаря за вътрешния пазар, Тиери Бретон, публиката ще се потопи в текущата и планираната работа на ECAT, включително чрез предварително представяне за нейния потенциал по време на демонстрации на живо.

Продължете четенето

Държавна помощ: Комисията актуализира насоките за мерки в подкрепа на екологичния преход

04 април 2023
Knowledge Base

Днес Европейската комисия публикува актуализирани ръководни образци за държавната помощ, за да подпомогне държавите членки при разработването на мерки, които ще бъдат включени в техните национални планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. По-специално актуализираните технически документи ще помогнат на държавите членки да разработят мерки, които допълнително да допринесат за изпълнението на целите на Европейския зелен пакт, като същевременно ще спомогнат за прекратяване на зависимостта от руските изкопаеми горива и за ускоряване на екологичния преход, установен с плана REPowerEU. Продължете четенето

Финансовите организации през регулаторните лабиринти на Втората директива за платежни услуги (PSD2)

02 март 2023
Knowledge Base

Автор: Николай Стоянов, старши правен съветник в Обединена българска банка, част от групата на KBC

Част I

Дигитални портфейли и карти, електронни пари, незабавни преводи (познати още като „blink“) – все термини, които навлязоха светкавично бързо в съвременния дискурс. Под диктата на технологиите регулациите нямаха друг избор, освен да се опитат да наваксат с информационния прогрес. Бумът на картовите и дигиталните разплащания усили и измамните атаки към потребителите. Почти няма лице, което пряко или непряко да не е било обект на опит (без значение успешен или неуспешен) на phishing измама, целяща узнаването на неговите пароли за електронно банкиране и карти.

PSD2 е съкращение, произхождащо от втората директива за платежни услуги (на англ. ез. Payment Services Directive 2) и има същата цел като PSD1, а именно да създаде правна рамка за по-прости, по-бързи и по-сигурни плащания в ЕС.[1] Първата Директива за платежни услуги (PSD1) бе приета през 2007 г. Това законодателство осигури правната основа на единния пазар за плащания в ЕС, за да се предоставят по-безопасни и по-иновативни платежни услуги в ЕС/ЕИП. Целта е трансграничните плащания във валутата на дадена държава членка да станат толкова лесни, ефикасни и сигурни, колкото и „националните“ плащания в рамките на определената държава членка.[2]

Продължете четенето

Доколко Европейският санкционен режим постигна целта си?

27 февруари 2023
Knowledge Base

Една година след началото на военниете действия, изглежда, че санкционният режим на ЕС се е провалил в постигането на своите цели (също и в сравнение с санкционния режим на САЩ). Сред общественото мнение битува виждането, че ефективността на санкционните режими се измерва  с това доколко техните адресати са променили своите политически цели или своето противоправнио поведение. В интерес на истината мнозина в Брюксел и редица дипломати на държави-членки никога не са вярвали, че икономическите санкции реалистично ще спрат войната.

Прагматично погледнато санкциите са само един от инструментите на външната политика и международните икономически отношения. Логичната стъпка от това предположение е да се разглежда как ограничителните мерки се вписват в по-широка система от инструменти, вместо да се мисли, че санкциите сами по себе си могат да определят промяна в поведението или постигане на поставените външнополитически цели.

Санкционните режими имат три аспекта – принудителен, ограничителен и сигнализиращ. Третият аспект е най-пренебрегваният в публичното пространство, но се оказа и най-ефективният.

Продължете четенето

ЕС постига съгласие по десети пакет от санкции срещу Русия

25 февруари 2023

Комисията приветства приемането от Съвета на 10-и пакет от санкции срещу Русия и срещу тези, които я подкрепят в нейната незаконна агресия срещу Украйна. 24 февруари бележи една година от мащабното нахлуване на Русия в Украйна и 9 години от началото на незаконното нахлуване и окупация на украинска територия от страна на Русия. С пакета се увеличава натискът в отговор на бруталната война на Путин, ожесточено насочена и срещу цивилното население и критичната инфраструктура. За да се повиши допълнително ефективността на санкциите на ЕС, в днешния пакет се съдържат нови вписвания, както и търговски и финансови санкции, включително допълнителни забрани за износ на стойност над 11 милиарда евро, които лишават руската икономика от критични технологии и промишлени стоки. С него също така се засилват мерките за правоприлагане и за борба със заобикалянето на мерките, като се включва ново задължение за докладване на активите на Руската централна банка.

Пакетът от санкции съдържа следното:

Още санкционирани лица и образувания

ЕС добави около 120 лица и образувания към списъка си със санкции, включвайки в него руски политици, висши правителствени служители и военни лидери, съучастници във войната срещу Украйна, както и незаконни органи, създадени от Русия в окупираните територии в Украйна, наред с останалите. Списъкът включва и лица с ключово участие в отвличането на украински деца в Русия, както и организации и физически лица, които разпространяват дезинформация в публичното пространство, с което към военната намеса водят и информационна война. Предприети са мерки и срещу лица в Иран, които участват в разработването на дронове и компоненти в подкрепа на военните сили на Русия. Освен това санкциите са насочени също към членове и поддръжници на руската наемническа група „Вагнер“, както и към нейните дейности в други държави, като Мали и Централноафриканската република.

Допълнителни забрани и ограничения на износа на ЕС

Бяха въведени нови ограничения върху износа на чувствителни технологии с двойна употреба и усъвършенствани технологии, които допринасят за военните способности и технологичния напредък на Русия въз основа на информацията, получена от Украйна и нашите държави членки и партньори. Това включва допълнителни електронни компоненти, използвани в руските оръжейни системи (дронове, ракети, хеликоптери, други превозни средства), както и забрани за конкретни редкоземни метали и термокамери с военно приложение. Освен това в списъка са включени и 96 допълнителни образувания, свързани с руския военно-промишлен комплекс, с което общият брой на военните крайни потребители, обект на санкции, достига 506. За първи път са включени седем ирански образувания, които използват компоненти от ЕС и доставят на Русия военни дронове „Shahed“ за нападение на гражданска инфраструктура в Украйна. Важно е да се отбележи, че работим в тясно сътрудничество с партньори и добавяме Австралия, Канада, Нова Зеландия и Норвегия към списъка на нашите държави партньори.

Продължете четенето

Икономиката на ЕС ще избегне рецесията, но неблагоприятните условия са още налице

17 февруари 2023
Knowledge Base

Почти една година след като Русия започна военната агресия срещу Украйна, икономиката на ЕС навлезе в 2023 г. в по-добро състояние от прогнозираното през есента. Според зимната междинна прогноза перспективите са за по-висок растеж през тази година — 0,8 % в ЕС и 0,9 % в еврозоната. Очаква се и двете зони да избегнат с малко техническата рецесия, която се очертаваше за началото на годината. Освен това според прогнозата очакваните стойности на инфлацията както за 2023 г., така и за 2024 г., са леко занижени. След силния растеж през първата половина на 2022 г. темпото на БВП се забави през третото тримесечие, макар и малко по-слабо от очакваното. Въпреки извънредните сътресения, икономиката на ЕС избегна свиването през четвъртото тримесечие, предвидено в есенната прогноза. Годишният темп на растеж за 2022 г. се оценява на 3,5 % както в ЕС, така и в еврозоната.
Продължете четенето

Оптимално използване на талантите в Европа: нов стимул за регионите на ЕС

18 януари 2023
Knowledge Base

В Европа има таланти. Но талантите трябва да бъдат насърчавани, особено като се има предвид, че ЕС е в процес на сериозен демографски преход. Това е още по-необходимо в регионите, които страдат от намаляваща работна сила и нисък дял на лицата с висше образование, както и в регионите, засегнати от напускане от страна на младите хора. Ако не се предприемат мерки, този преход ще доведе до нови и нарастващи териториални различия, тъй като регионите остаряват и изостават по отношение на числеността и уменията на своята работна сила. Това може да промени демографската картина в Европа, като възпрепятства устойчивостта и конкурентоспособността на ЕС. Гарантирането, че регионите, изправени пред „капан за развитието на таланти“, стават по-устойчиви и привлекателни, е от решаващо значение за ангажимента на ЕС нито един човек и нито едно място да не бъдат пренебрегнати. По тази причина Комисията стартира „механизма за насърчаване на таланти“. Този механизъм ще помогне на регионите на ЕС, засегнати от ускореното намаляване на населението в трудоспособна възраст, да обучават, задържат и привличат хората, уменията и компетентностите, необходими за справяне с въздействието на демографския преход.
Продължете четенето

Намерение: цели и задачи на цифровото десетилетие

09 януари 2023
Knowledge Base

Влезе в сила политическата програма до 2030 г. „Път към цифровото десетилетие“ — механизъм за наблюдение и сътрудничество за постигане на общите цели в областта на цифровата трансформация на Европа до 2030 г. За първи път Европейският парламент, държавите членки и Комисията определиха съвместно конкретни цели и задачи в четирите ключови области — на цифровите умения, на инфраструктурата, включително свързаността, на цифровизацията на предприятията и на обществените услуги онлайн, във връзка с Европейската декларация относно цифровите права и принципи. За да могат да бъдат осъществени до 2030 г., целите и задачите ще бъдат подпомогнати от стартиращия днес цикличен процес за сътрудничество, чрез който ще се проследява напредъкът и ще се определят междинни цели. Програмата също така създава нова рамка за многонационалните проекти, която ще даде възможност държавите членки да обединяват усилията си в областта на цифровите инициативи.

Продължете четенето

Комисията предлага нови правила за предварителната информация за пътниците с цел улесняване на управлението на външните граници и укрепване на вътрешната сигурност

18 декември 2022
Knowledge Base

Днес Комисията предлага нови правила за засилване на използването на предварителна информация за пътниците. Предложението е едно от ключовите действия, набелязани в Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност. ЕС продължава да укрепва своята цялостна архитектура за сигурност, която има за цел подобряване на защитата на гражданите на ЕС, както е демонстрирано и в петия доклад за напредъка на Съюза на сигурност. В доклада се изтъква значителният напредък по изпълнението на стратегията за Съюза на сигурност през последните три години. Описани са важните действия, предприети за укрепване на защитата на критична инфраструктура от физически атаки, кибер атаки и хибридни атаки, както и в борбата с тероризма, радикализацията и организираната престъпност.
Продължете четенето

България, Румъния и Хърватия са готови да участват пълноправно в Шенгенското пространство

27 ноември 2022
Knowledge Base

Комисията призовава Съвета да вземе без по-нататъшно забавяне необходимите решения, за да се даде възможност на България, Румъния и Хърватия да участват пълноправно в Шенгенското пространство. В приетото днес съобщение Комисията прави преглед на стабилните резултати, постигнати от трите държави членки при прилагането на шенгенските правила. От години тези държави членки допринасят значително за доброто функциониране на Шенгенското пространство, включително по време на пандемията и в последно време, когато все още сме изправени пред безпрецедентните последици от войната в Украйна. Въпреки че трите държави членки вече са частично обвързани от шенгенските правила, контролът по вътрешните граници с тези страни не е премахнат и следователно те не се ползват с пълните предимства, които произтичат от това, че са част от Шенгенското пространство без контрол по вътрешните граници. Тези държави членки са задължени да станат пълноправни членове на Шенгенското пространство и поради това следва да им бъде разрешено да го направят, при положение че отговарят на условията.
Продължете четенето