Whitepaper

 

5 риска, свързани с изменението на климата, за които не говорите (а трябва)

16 май 2022

Подкрепата за екологичните предложения никога не е била по-голяма и компаниите усещат натиска от всякакъв вид заинтересовани страни: не само от инвеститорите-акционери, но и от клиенти и служители. Климатичната криза може да има огромно въздействие върху вашия бизнес – и докато дългосрочните последици може да са очевидни, има редица специфични оперативни и бизнес рискове, които вашата организация може да не е взела предвид. В своята чисто нов документ Diligent очертава пет ключови риска от изменението на климата, които може да има опасност да пропуснете – и подчертава ползите от проактивното справяне с тях.

* Transition Risk – всички сме запознати с физическите рискове за нашия бзнес, свързани с изменението на климата. Но организациите трябва също да обърнат сериозно внимание на риска от прехода: правните, технологичните, пазарните и репутационните рискове, свързани с планирането на прехода към климатично устайчив бизнес.

*Scope 3 Emission Risk – регулаторната хватка се затяга по отношение на емисиите от обхват 3 (дефинирани като всички непреки емисии, които възникват във веригата на стойността на компанията, включително емисии нагоре и надолу по веригата). Въпреки че отчитането на емисиите от обхват 3 все още не е задължително за повечето бизнеси, скоро ще стане изискване.

*Talent Risk – успехът – или неуспехът – на една организация зависи от уменията и опита на тези, които ръководят. Тъй като компаниите се приспособяват към нисковъглеродна икономика, те трябва да предвидят предстоящите предизвикателства в работата, отчитането и лидерството – и да предвидят наборът от умения, от който ще се нуждаят във всички сфери на бизнеса.

*Diversity Risk – разнообразието трябва да се обмисли сериозно от гледна точка на климатичните промени. Невключването на маргинализирани гласове ще насърчи късогледен подход към проблемите на климата, които трябва да бъдат разглеждани от всеки ъгъл.

* Profit Risk– организациите трябва да идентифицират начини за създаване на стойност чрез инвестиции в бизнеса или в способности, които ще допринесат за решаването на климатичната криза.

Вашата реакция към изменението на климата сега ще определи как се развива вашият бизнес в бъдеще. Изтеглете безплатно този документ от нашата платформа, за да разберете какви са ползите от справянето с рисковете от изменение на климата.

Украйна: ЕС обяви шести пакет от ограничителни мерки срещу Руската федерация

04 май 2022

Председателят на Европейската комисия обяви пред Европейския парламент шести кръг от санкции срещу Русия и обеща да сведе до минимум въздействието върху европейските икономики. Страните от Европейския съюз ще спрат да внасят руски петрол и рафинирани продукти до края на годината, каза Урсула фон дер Лайен днес (сряда).

‘’Ще се погрижим постепенно да спрем използването на руския петрол по начин, който позволява на нас и нашите партньори да осигурим алтернативни маршрути за доставка и да сведем до минимум въздействието върху световните пазари. Ето защо ще прекратим доставките на суров петрол от Русия в рамките на шест месеца и рафинирани продукти до края на годината. По този начин увеличаваме максимално натиска върху Русия, като в същото време свеждаме до минимум вредите за нас и нашите партньори по целия свят. Защото, за да помогнем на Украйна, нашата собствена икономика трябва да остане силна.“

Продължете четенето

Измененията в UK Proceeds of Crime Act и международните санкционни режими

17 април 2022

Възможността за отнемане на активи на санкционирани лица и правни субекти е един от основните въпроси, що се отнася до ефективността на международните санкционни режими. Без специално законодателство по въпроса, националните правителства разчитат на правилата, важащи за отнемане на активи от престъпна дейност. Дали това обаче е достатъчно?

Обединеното кралство направи ускорено изменение на своя закон, касаещ третирането на доходите от незаконна дейност (Proceeds of Crime Act 2002) в отговор на войната в Украйна. Законът за икономическата престъпност (прозрачност и правоприлагане) (The Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act) беше внесен в английския парламент на 1 март 2022 г. и получи кралско одобрение на 15 март.

Трите ключови изменения касаят: създаване на публичен регистър на действителните собственици на отвъдморски юридически лица и правни образувания, които притежават имот или земя в Обединеното кралство; укрепване на режима на т.нар. разпореждания за необяснено богатство (Unexplained Wealth Order regime), изменение на процедурата по определяне на физически и юридически лица като обект на санкции и засилване разкриването на престъпления, свързани със заобикаляне на санкционните режими.

Продължете четенето

Немските власти затварят Hydra след партньорско разследване

11 април 2022

Миналата седмица немските власти обявиха, че са премахнали базираните в Германия сървъри на Hydra Market – най-големият рускоезичен darknet пазар и са го затворили. Конфискувани са 23 милиона евро (около 25 милиона долара) в биткойн.

Затварянето се случва след разследване с участието на германските и американските правоприлагащи органи, което започва през август 2021 г. Според властите Hydra е имал 17 милиона потребители към април 2022 г. Те са предимно от бившите социалистически републики: Русия, Беларус, Украйна, Молдова, Армения, Азърбайджан, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. На този онлайн пазар с крипто можеха да се купят наркотици, забранени субстанции, лекарства, химикали, стоки с двойно предназначение, както и фалшиви документи, откраднати данни, SSH, VPN, SIM карти, фалшификати, да се нареди извършване на поръчки.

Продължете четенето

Украйна: ЕС постига съгласие по петия пакет от ограничителни мерки срещу Русия

08 април 2022

Европейската комисия приветства одобрението от страна на Съвета за приемане на пети пакет от ограничителни мерки срещу режима на Владимир Путин в отговор на неговата брутална агресия срещу Украйна и нейния народ. Заедно с предишните четири пакета тези санкции ще допринесат допълнително за засилване на икономическия натиск върху Кремъл и ще ограничат способността му да финансира нахлуването си в Украйна. Тези мерки са с по-широк обхват и по-голяма тежест и ще засегнат руската икономика още по-остро. Санкциите са координирани с международните партньори.

Продължете четенето

Когато „парите не миришат“, Compliance е мръсна дума

07 април 2022
Knowledge Base

В последните години се наблюдават опити за стабилизиране на пазара и налагане на стандарт в предоставянето на услуги в сферата на дигиталните плащания, електронните портфейли, онлайн банкирането. Тези промени са продиктувани предимно от няколко фактора:

1. Засилен външен контрол от страна на Европейската Комисия към разширяване обхвата на регулациите (включване на нови предикатни престъпления в съставите на изпирането на пари – 6th AML Directive), намаляване на максималния размер на сумите за някои услуги (10 000 евро за разплащания в брой, лимити на предплатените карти – 4th AML Directive), затягане на контрола върху плащанията с криптовалути и създаване на регистри с крипто компаниите, както и опити да се разширят задълженията на засегнатите участници чрез въвеждане на по-комплексни проверки за различни категории техни клиенти – 5th AML Directive (политически значимите лица, т.нар. PEP).

2. Изисквания за формирането на отдели по вътрешен одит, които да следят за надлежното изпълняване не всички функции в компаниите, както и периодични независими външни одити, които да адресират открити пропуски във функционирането на вътрешните правила и процедури, които са възприети от финансовите институции.

3. Натиск от страна на крайните консуматори, които искат парите и сигурността им да бъдат защитени по-добре. Това включи многофакторната автентикация както за използване на услугата, така и за финализиране на плащанията. Наемане на денонощни екипи, които да приемат сигнали и да следят за евентуални нарушения и измами. Имплементиране на външен софтуер, който да извършва мониторинг и да блокира плащания, които отговарят на определени критерии при необходимост.

В борбата за пазарен дял, добрата репутация също играе основна роля. За постигане на тази репутация са важни доволните крайни клиенти, а те са пряко зависими от приобщаването на по-горе упоменатите мерки за сигурност.

Продължете четенето

Whitepaper

 

Ръководство на купувача на софтуер за управление на ESG данни

28 март 2022

Отговарят ли ESG инициативите на очакванията, сроковете и поетите ангажименти? Обменят ли се данни последователно между заинтересованите страни и звена? Едно ESG решение може да помогне на съветите на директорите и мениджърите да държат пръста си върху пулса на дейностите и техния напредък – и да забележат червени флагове, преди те да ескалират в проблеми. Поради тези и други причини, възможностите за наблюдение и докладване са в основата на ефективно ESG решение. Табло за управление, особено адаптивно с данни в реално време, може да даде на организациите видимост за основните индикатори (KPI), показатели и ангажименти. А автоматизираното наблюдение може да помогне на ESG екипите да пресяват планини от информация за частица изминало време.

Elina Karpacheva

Elina Karpacheva

Founder of the European Compliance Center

Устойчиво корпоративно управление – къде е крайъгълният камък?

25 март 2022
Knowledge Base

Съществува опасност европейският законодател да се провали в желанието си да осигури стабилна основа за устойчиво икономическо развитие. Проблемът с краткия инвестиционен хоризонт и липсата на ангажираност на акционерите е вторичен. От огромно значение е балансирането на корпоративния контрол – лежащ в ръцете на големия, контролиращ акционер.[1] И докато за американската правна система  това означаване даване на възможност множеството разпръснати акционери да организират proxy fights,[2] то за Европа процесът би бил обратен – гарантиране, че вземането на управленски решения от съветите на директорите няма да е повлияно от интереса на големия, контролиращ акционер. [3]

Продължете четенето

Замразяване и изземване на активи на руски олигарси в ЕС

22 март 2022

Специалната група „Замразяване и изземване“ на активи на Европейската комисия ще осигурява координация на ниво ЕС по прилагане на санкционния режим срещу руските и белоруските олигарси. Групата ще работи заедно с новосъздадената многостранна работна група относно руските елити, пълномощници и олигарси (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) multilateral task force (REPO), в която влизат страните от Г-7 Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и Съединените щати, както и Австралия.

Продължете четенето

Elina Karpacheva

Elina Karpacheva

Founder of the European Compliance Center

За ефективното спазване на международните санкционни режими

20 март 2022

Ефективността на международните санкционни режими зависи от действителното и навременно прилагане на съответните мерки.  Без да има централизиран орган ЕС разчита на често разпокъсаните действия на регулаторните органи на държавите – членки и предоставя на финансовите институции ролята на „пазители“, които да спират транзакции към блокирани лица и да събират информация за всеки конкретен случай. Европейската комисия чрез Главна Дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ осигурява насоки и координира спазването на европейския санкционен режим. Санкциите на ЕС създават правни задължения за всички граждани на ЕС, за всички юридически лица, учредени в ЕС и всяко бизнес начинание, извършвано в рамките на единния пазар.

Много от специалистите по превенция на финансовите престъпления обаче вярват, че ЕС изостава в превенцията и реалното разкриване на нарушения на санкционните режими поради най-малко следните причини:

Продължете четенето