Corruption and Targeted Sanctions Law and Policy of Anti-Corruption Entry Bans

Anton Moiseienko
Език:English
ISBN:Hardback 978-90-04-36902-3
Цена:Hardback: €199.00

Санкции по Магнитски или Екстериториално приложение на чужд закон

07 юни 2021

В началото на месеца се случи нещо извънредно и значимо в много отношения – САЩ приложиха екстериториално свое законодателство спрямо български физически и юридически лица. Нашият център още през 2019г. отвори темата, провеждайки конференцияна на тема „Предотвратяване на икономическите престъпления: предизвикателства и възможности“. Никой от публиката тогава не вярваше, че „дългата ръка на закона“ ще засегне и българския бизнес. 

Какво казва правната норма?

Цялото имущество и имуществени интереси на санкционираните лица, които се намират в Съединените щати или са във владение или под контрола на американски лица, са блокирани и трябва да бъдат докладвани на OFAC (Отдела за контрол над чуждестранните активи към Mинистерството на финансите на САЩ). В допълнение действа и т.нар. „50% rule” – всички юридически лица, които са собственост или под контрола, пряко или косвено, на едно или повече от санкционирените лица с 50 или повече процента, също са блокирани.

Продължете четенето

Комисията представя насоки за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията

30 май 2021
Knowledge Base

Днес Комисията публикува насоките си относно първия по рода си в световен мащаб Кодекс за поведение връзка с дезинформацията, който следва да бъде превърнат в по-ефективен инструмент за борба с дезинформацията.В тях се излагат очакванията на Комисията, призовава се за по-големи ангажименти от страна на подписалите го страни и се предвижда по-широко участие в кодекса. Въз основа на стабилна рамка за мониторинг и ясни показатели за изпълнението страните, подписали кодекса, следва да намалят финансовите стимули за дезинформация, да дадат възможност на ползвателите да играят активна роля за предотвратяване на разпространението ѝ, да си сътрудничат по-добре с проверителите на факти в държавите — членки на ЕС, и на езиците на Съюза, и да осигурят рамка за достъп до данни за изследователите.
Продължете четенето

Цифрово удостоверение на ЕС за COVID: Европейският парламент и Съветът постигат споразумение по предложението на Комисията

22 май 2021
Knowledge Base

Комисията приветства днешното предварително политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета относно регламента за цифрово удостоверение на ЕС за COVID. Това означава, че удостоверението (наричано по-рано „цифрово зелено удостоверение“) е на път да бъде въведено до края на юни по план. Днешното споразумение беше постигнато в рекордно кратък срок само два месеца след предложението на Комисията. Преговорите по удостоверението от страна на Комисията бяха водени от комисар Дидие Рейндерс в тясно сътрудничество със заместник-председателите Вера Йоурова и Маргаритис Схинас и комисарите Тиери Бретон, Стела Кирикиаду и Илва Йохансон.
Продължете четенето

Extraterritoriality and International Bribery

Branislav Hock
Език:английски
Цена:29.59 £

Провалът на ABN Amro и други значими банки в борбата с изпирането на пари през погледа на легитимен бизнес

10 май 2021

Известен е трудният баланс между превенцията на икономическите престъпления и прекаленото натоварване на организациите с комплайънс изисквания, което пречи на легитимните бизнес транзакции. Ключът е в правилната оценка на риска и гъвкавостта на процедурите и контролите. В днешно време много финансови институции, „уплашени“ от наложените строги санкции, се презастраховат, поставяйки своите клиенти и съконтрахенти в трудната позиция да доказват непрекъснато, че не са „лош“ бизнес. В същото време изпирането на пари продължава да се случва на високо ниво, често с благословията на висшия мениджмънт (както паказаха и FinCEN files). Една интересна статия от Холандия, в която мнозина ще разпознаят собствения си опит.

Продължете четенето

Комисията предлага нов регламент за справяне с нарушенията, причинени от чуждестранни субсидии на единния пазар *

05 май 2021

Днес Европейската комисия предлага нов инструмент за справяне с потенциалните нарушаващи въздействия на чуждестранните субсидии на единния пазар. Днешното законодателно предложение бе предшествано от приемането на Бяла книга през юни 2020 г. и обширен процес на консултации със заинтересованите страни. То има за цел да се преодолее законодателната празнота на единния пазар, поради която субсидиите, предоставяни от правителства извън ЕС, в голямата си част не се проверяват изобщо, докато субсидиите, предоставяни от държавите членки, подлежат на строг контрол. Новият инструмент е предназначен за ефективно справяне с чуждестранните субсидии, които причиняват нарушения и засягат равнопоставените условия на конкуренция на единния пазар при всяка пазарна ситуация. Той е ключов елемент и за изпълнението на актуализираната промишлена стратегия на ЕС, която също беше приета днес, чрез насърчаване на справедлив и конкурентоспособен единен пазар, като по този начин се създават подходящи условия за развитието на европейската промишленост.
Продължете четенето

По-добро регулиране: Обединяване на силите за по-добро законотворчество на ЕС в подготовка за бъдещето

03 май 2021

Комисията прие съобщение относно по-доброто регулиране, в което се предлагат няколко подобрения на законодателния процес на ЕС. За да се насърчи възстановяването на Европа, е по-важно от всякога да се приема възможно най-ефективното законодателство, като същевременно правото на ЕС бъде адаптирано по-добре към потребностите на бъдещето. Марош Шефчович, заместник-председател, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, заяви: „Комисията вече разполага с една от най-добрите системи за по-добро регулиране в света, но е необходимо да направим повече. Ето защо увеличаваме усилията си за опростяване на законодателството на ЕС и за намаляване на неговата тежест, като същевременно използваме по-добре стратегическото прогнозиране и подкрепяме устойчивостта и цифровизацията. За да успеят обаче, всички заинтересовани страни трябва да работят заедно за изготвянето на висококачествени политики на ЕС, които ще доведат до по-силна и по-устойчива Европа.“
Продължете четенето

Marta Andreeva

Marta Andreeva

Global Compliance Program Manager

Онлайн екосистема от таланти за милиони: регулирани ли са незаменяемите токъни (NFT)?

28 април 2021

Едва ли в медийното онлайн пространство в момента има нещо по-модерно и по-обсъждано от най-новия феномен от света на криптовалутите “NFT”. Същевременно едва ли има и нещо по-объркващо, мистериозно и неразбрано. 

Само през миналия месец март станахме свидетели на изумителни сделки, които независимо от последващото развитие на NFT пазара, ще останат в историята. Художникът Майк Винкелман, по-известен като Beeple, продаде своята NFT колекция за 69 млн. долара, което го нарежда на трето място за най-скъпо продадена колекция на жив изпълнител. Основателят на Twitter, Джак Патрик Дорси, пък спечели над 2 млн. долара, като продаде първия си пост (tweet) на платформата.

Изкуството по своята същност не е нещо, което може да се постави в рамки. Създаването на изкуство понякога е възприемано като антисоциален акт, осъществяван от малцина гении и творци, останали непреходни във времето като Пикасо или Моцарт например. Типичното пространство, в което обикновените хора могат да се насладят на изкуството, е обичайно концертна или изложбена зала. 

Модерните технологии постепенно промениха това и сближиха цифровото и физическото измерение. Интернет е една неограничена от физическата география виртуална сцена. До тази сцена имаш достъп както като творец, дори без задължително да си гений, за да покажеш своите идеи и изкуство, така и като ценител или колекционер. Начинът и пространството на възприемане и наслаждаване на изкуство изглежда вече не е това, което беше, благодарение на пазара на NFT-та. 

NFT-тата засягат авторско право, защита на личните данни, защита на потребителите, данъчното право, пазара на ценни книжа и инвестиции, както и регулаторния режим за противодействие на пране на пари и санкции. За тези в сферата на управлението на риск и нормативно съответствие, NFT-тата повдига въпроси като регулирани ли са тези „активи“ и какви са рисковете, които носят. Настоящата статия търси отговор на тези въпроси.

Продължете четенето

Борбата с организираната престъпност: нова 5-годишна стратегия за засилване на сътрудничеството в целия ЕС и за по-добро използване на цифровите технологии в разследванията

19 април 2021
Knowledge Base

Европейската Комисия представя нова стратегия на ЕС за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху засилване на правоприлагането и съдебното сътрудничество, справяне със структурите на организираната престъпност и престъпленията с висок приоритет, преустановяване на печалбите от престъпна дейност и предприемане на съвременни ответни действия във връзка с технологичния напредък. Организираните престъпни групи продължават да се развиват и усъвършенстват, както се вижда от бързото им адаптиране към коронавирус пандемията, например увеличаването на фалшивите лекарствени продукти и онлайн престъпленията. Организираните престъпни групи, действащи в Европа, извършват разнообразни престъпни дейности, сред които преобладават трафикът на наркотици, организираните престъпления срещу собствеността, измамите, контрабандата, трафикът на хора. През 2019 г. приходите от престъпни дейности на основните престъпни пазари са възлизали на 1 % от БВП на ЕС, което се равнява на 139 милиарда евро.
Продължете четенето