Доклад относно границите на Обединеното кралство: степен на подготовка за края на преходния период


Дата на издаване::Ноември 6, 2020
Език:Английски
Цена:Free (онлайн версия)

Whitepaper

Neo4j

Privacy Shield – превърнете защитата на личните данни във възможност

18 ноември 2020

Организациите по целия свят се опитват да се съобразят с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз. GDPR изисква всички организации с информация, касаеща европейски граждани да спазват строги правила за това как тези лични данни се съхраняват, защитават, използват, преместват и изтриват от техните системи.

Санкциите на регулаторите принуждават финансовите институции да полагат задълбочени и систематични усилия, за да разберат своите канали за данни, когато оценяват риска, с който се сблъскват: това включва знание за това откъде идват основните данни и как те се движат през корпоративните системи.

Продължете четенето

Elina Karpacheva

Elina Karpacheva

Founder of the European Compliance Center

Бъдещето на европейската икономика е в устойчивото корпоративно управление – бъдете предупредени!

10 ноември 2020

Вземането на подходящите управленски решения стои в центъра на понятия като съответствие (compliance), управление на риска и корпоративно управление. Докато съответствието означава преди всичко хората, разполагащи с властта да вземат решения в организацията, да не злоупотребят с нея (да не подкупват, да не изипрат пари, да не укриват данъци, да не извършват измами…и т.н.), то корпоративното управление е с обратен знак – какви да бъдат целите на предприятието и каква стратегия би довела до тяхното постигане.

В ситуация на криза, Европейската комисия стартира консултация, задававайки въпроса как ЕС може най-добре да насърчи трансформацията на европейския бизнес с оглед постигането на по-устойчива икономика, гарантирайки, че екологичните и социалните интереси са включени в бизнес стратегиите. Подобна инициатива е очакван резултат от промяната на нагласиите и теорията на корпоративното управление към вземане предвид на интересите на всички заинтересовани страни (stakeholder theory).

Продължете четенето

Whitepaper

AFME

Основни показатели за ефективност – Европейски капиталови пазари – предизвикателства и напредък през 2020 г.

06 ноември 2020

Второто издание на годишния доклад на Асоциацията на капиталовите пазари в Европа (AFME) проследява напредъка на Съюза на капиталовите пазари (CMU) чрез осем ключови показатели за ефективност (KPI), сред които изпъкват новият индикатор за напредъка на финтех екосистемите и станалия традиционен индикатор за отговорното инвестиране (ESG investing).

Продължете четенето

Marta Andreeva

Marta Andreeva

Senior Regulatory and AML Compliance Specialist

Да поговорим за крипто: 10 неща, които трябва да знаем за MiCA

02 ноември 2020

На 24 септември 2020, Европейската Комисия изложи всеобхватен план за създаване на цялостна регулаторна рамка за крипто активи. Той включва превръщането на крипто активите в регулиран финансов инструмент, съгласно проектозакона наречен “Регламент за пазарите на крипто активи” (MiCA).  Той има за цел да даде тласък на иновациите и да уреди регулацията на крипто активи, като същевременно подсигури защита на потребители и инвеститори. 

MiCA има потенциала да трансформира европейската икономика и регулиран финансов сектор в следващите десетилетия, както и да превърне ЕС в най-значимия регулиран пазар за крипто в света. С настоящата статия целим да обърнем внимание на едни от най-ключовите регулаторни промени и задължения, произлизащи от MiCА, без претенции за изчерпателност.   

Продължете четенето

Whitepaper

 

Риск на фокус 2021: Covid-19 променя рисковия профил на организацията

26 октомври 2020

Трябва да се знае, че Covid-19 има сериозни последици за рисковите профили на много организации, а следователно и за одиторските планове за 2021 г. Следователно не е изненадващо, че темата „бедствия и кризисни реакции“ влезе в топ 10 на горещите теми за вътрешния одит. Списък с актуални теми бива включен ежегодно в доклада на IIA „Риск на фокус“. Всяка година Европейските институти на вътрешните одитори обединяват усилията си да оценят рисковете, които ръководителите одит предвиждат за следващата календарна година. Както показват резултатите от доклада, за трета поредна година рисковете по отношение на киберсигурността остават на върха. Макроикономическите и геополитическите рискове са се увеличили с 29 процента спрямо миналата година. Важността на устойчивостта и адаптивността бива ясно подчертана. Резултатите са много ценни за организациите, които трябва да изготвят одиторските планове за 2021 г., предоставяйки добър преглед на предизвикателствата, които предстоят през следващата година. Като посетител на Risk & Compliance Platform Europe, можете да изтеглите безплатно новия доклад.

Задълбоченото Установяване на Идентичността на клиента – година след последните промени в Европа, като част от PSD2

15 октомври 2020

Автор: Rosie Bileva

Основите на последните изисквания за авторизация на онлайн плащанията в Европа бяха поставени на 14ти септември 2019, като част от Директивата за платежните услуги (PSD2). Крайният срок за въвеждане на тези изисквания в Европа е 31 декември 2020 и 14 март 2021 във Великобритания. 

Когато се говори за задълбочено установяване на идентичността на клиента (Strong Customer Authentication – SCA) се има предвид усилията за борба с онлайн финансови измами и борбата с прането на пари, както и постигането на по-сигурни и надеждни онлайн плащания.

Продължете четенето

Чешката република и Словакия добавени със собствен език и съдържание към Risk & Compliance Platform Europe

12 октомври 2020

Под ръководството на д-р Бранислав Хок и в сътрудничество с European Compliance Center създадохме уебстраница на Risk & Compliance Platform Europe и на чешки език. По този начин предлагаме оригинално съдържание и за Чехия и Словакия. Източноевропейските държави в ЕС са важни за нашата платформа. Вече е стартиран полският уебсайт, румънският, а отскоро и българският, благодарение на сътрудничеството с European Compliance Center, базиран в София.

Д-р Бранислав Хок завършва университета в Тилбург, Холандия и в момента е лектор в университета в Портсмут, Обединеното кралство. Преподава в областта на превенцията на финансовите и икономическите престъпления и регулаторното съответствие. Бранислав е бил член на Чешкия координационен съвет за борба с корупцията повече от 4 години.

Уебинари относно пакета за цифровите финансови услуги на Европейската Комисия

07 октомври 2020

Европейската комисия прие пакет за цифровите финансови услуги на 24 септември 2020 г. С него на потребителите ще се предоставят по-голям избор и възможности в областта на финансовите услуги и съвременните плащания, като същевременно се ограничат потенциалните рискове що се отнася до защитата на инвеститорите, изпирането на пари и киберпрестъпността.

Продължете четенето

Marta Andreeva

Marta Andreeva

Senior Regulatory and AML Compliance Specialist

Устойчивост на оперативната дейност: нова реалност и нови задължения?

05 октомври 2020

Темата за устойчивост на оперативната дейност на организациите във финансовия сектор е в центъра на вниманието днес повече от всякога. През месец март тази година, всички организации, независимо от сектора, бяха принудени да променят коренно начина си на работа в следствие на коронавирусната инфекция, която се превърна в част от ежедневието ни. Нещо повече, те трябваше да намерят решение как да продължат дейността си изведнъж, без предупреждение, на момента, виртуално и от разстояние. 

Някои сектори се справиха по-добре от други, а играчите в предоставянето на финансови услуги, може би изненадващо за някои, изглежда сякаш са сред отличниците. Това е така благодарение на технологиите на разположение днес. Едва ли бихме имали същите резултати и бизнес непрекъснатост, ако подобна криза беше ни сполетяла десетилетие по-рано. 

Какви обаче са тактическите, стратегически и практически предизвикателства за бизнеса в осигуряването на непрекъснатост и устойчивост на оперативната дейност? Какви са очакванията на финансовите надзорни органи от бизнеса и ще доведе ли сегашната обстановка до нови мерки в регулацията на сектора що се отнася до устойчивост на дейността? 

Настоящата статия има за цел да хвърли светлина върху тези въпроси. 

Продължете четенето