Какво е нужно за ефективен контрол на комплайънс рисковете в днешната дигитална ера

26 януари 2021

С бързото развитие на финансовите иновации, предотвратяването на икономическите престъпления се превръща в предизвикателство. Online разплащанията стават за секунди, преодолявайки географски граници и юрисдикции, а поради високото ниво на анонимност (напр. що се отнася до криптовалутите) верификацията на самоличността, произхода на средствата и действителния собственик може да се окаже „Мисия невъзможна“. Регулаторите налагат строги имуществени санкции, но разчитат на частния сектор и по-специално на звената „Съответствие“, да разкриват и предотвратяват престъпните схеми, превръщайки задължените лица в „пазачи“ на финансовата система. Какво е нужно за ефективен контрол на рисковете? Как работи един ръководител „Съответствие“ в днешната дигитална ера?

За всичко това д-р Елина Кърпачева разговаря с Виолета Колева – опитен комплайънс професионалист в сферата на онлайн разплащанията, онлайн залаганията, форекс и търговията с криптовалути, сформирането и ръководенето на екипи.

Продължете четенето

Какво знае швейцарският регулатор за Ралф Хамерс, новият CEO на UBS

15 януари 2021

Както е известно, на 3 септември 2018 г. беше постигнато извънсъдебно споразумение от 775 милиона евро между ING Bank и прокуратурата на Холандия. Накратко, банката беше санкционирана за това, че в периода 2010- 2014 е позволила на свои клиенти да използват своите сметки за изпиране на пари. Разследването показа, че ING е извършвала плащания, свързани с небезизвестния случай на чуждестранен подкуп – VimpelCom. Този сетълмент сякаш доведе до затишие и банката плати имуществената санкция.  С други думи, акционерите платиха за противоправното поведение, а мениджмънтът избегна наказание.

Казусът обаче отново се заплита. Междувременно стана известно, че Апелативният съд в Хага е на мнение, че бившият главен изпълнителен директор на ING, г-н Ралф Хамерс, трябва да бъде съден. Сега Ралф Хамерс е новият CEO на швейцарската банка UBS. Очевидно скандалът не беше повлиял на репутацията на изпълнителния директор – или, кой знае, дори го беше направил по-търсен от големите банки.

Ние от Risk & Compliance Platform Europe се замислихме как швейцарският регулатор FINMA е провел оценката за пригодност на титулярите на ключови функции“fit and proper test“ и зададохме няколко неудобни въпроса в писмен вид на регулатора.

Продължете четенето

Elina Karpacheva

Elina Karpacheva

Founder of the European Compliance Center

За значението на Съответствието (Compliance)

26 декември 2020

Международният бизнес се характеризира с безпрецедентна сложност на регулаторната рамка. Рисковете пред дейността на всяка организация нарастват постоянно. Неслучайно всички днес говорят за нормативното съответствие (compliance), което се превръща от функция по управление и контрол в дружеството в печеливша индустрия и мода. Дори за специалисти в областта става изключително трудно да следят информационния поток, да се ориентират в променящата се среда и да контролират в ежедневната си работа растящия брой рискове, устоявайки на увеличения натиск от страна на национални и международни регулатори.

По същество – какво точно представлява Съответствието (Compliance)? Има ли строго определение или терминът се променя според личните възгледи на автора, бизнес сектора и избрания подход? На пръв поглед значението на Съответствието е лесно: съобразяване с правило. В този момент възниква труден изследователски въпрос – кое правило точно?

Продължете четенето

Методология за извършване на оценки на риска на пригодността на компетентните национални органи

20 декември 2020

Европейският банков орган вече има правомощията да надзирава дейността и да координира сътрудничеството между компетентните органи на държавите- членки за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това стана в отговор на финансовите скандали, които разтърсиха Европа през последните години – Danske bank, Deutsche Bank, Swedbank, ABN Amro, ING – които показаха, че единният пазар е невъзможен, ако надзорът и правоприлагането по отношение изпирането на пари е оставен единствено в ръцете на отделните национални държави.

Европейският банков орган (ЕБО) публикува на 17 декември своята методология за извършване на оценки на риска на дейността на компетентните органи на държавите-членки съгласно член 9а от ревизирания Регламент № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган). Тези оценки на риска са част от новата роля на ЕБО да ръководи, координира и надзирава противодействието срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма на ниво ЕС.

Продължете четенето

The Ethics of Whistleblowing

Eric R. Boot
Дата на издаване::Май 14, 2019
Език:Английски
ISBN:9781138343696
Цена:Hardback (€ 41,29), eBook (€ 13,24)

Marta Andreeva

Marta Andreeva

Senior Regulatory and AML Compliance Specialist

Какво е общото между прането на пари и смърфовете?

14 декември 2020

 

 

Спомняте ли си симпатичните сини герои от популярния комикс и детски анимационен филм „Смърфовете”? В представите на къмплайънс специалистите, този образ има двустранна конотация. Индустрията на „смърфовете” и днес продължава да генерира милиони долари всяка година, но този път тя е управлявана от криминални групировки и подпомага изпирането на „мръсни” пари с криминален произход.

Какво е общото между прането на пари и смърфовете?

В сферата на банковото дело и предоставянето на финансови услуги, жаргонът „смъфт” или „финансово муле” се отнася за практиката, при която физически лица биват използвани за транспортни и трансферни операции на незаконно придобити „мръсни пари”, като за тази дейност получават комисиона. Практиката не е нова и оригинално е била използвана десетилетия по-рано в трафика на наркотични вещества зад граница.  В днешно време, приложението й е много по-разнообразно и широко разпространено, благодарение на широкия достъп до интернет и социалните мрежи, от една страна, и електронните плащания, от друга.

Една от тенденциите в сферата на финансовата престъпност и къмплайънс, които се засилиха през 2020 г. в следствие на Кодид-19, е именно повишеното ново на набиране на „смърфове”. Чрез тази практика, организираните криминални групи се възползват от затрудненото положение, в което пандемията постави хиляди хора, и хаоса, който породи.

Настоящата статия разглежда спецификата на схемата за изпиране на пари чрез набиране на „смърфове” или „финансови мулета” от престъпниците, които ги вербуват, които ще наричаме „престъпни работодатели” за целите на дискусията. Продължете четенето

Съюз на сигурност: Програма за борба с тероризма и укрепване на Европол с цел повишаване на устойчивостта на ЕС

11 декември 2020

Днес Комисията представя нова Програма за борба с тероризма, чрез която ЕС ще засили борбата с тероризма и насилническия екстремизъм и ще повиши своята устойчивост спрямо терористични заплахи. Като се основава на извършената през последните години работа, програмата има за цел да подкрепи държавите членки за по-добро предвиждане, предотвратяване, защита и реагиране на терористичната заплаха. Агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) ще предоставя по-добра оперативна подкрепа за разследванията на държавите членки в рамките на предложения днес преразгледан мандат.  Продължете четенето

Трансферът на лични данни в контекста на решение по дело Schrems II

02 декември 2020

Автор: Константин Балев

На 20.06.2020г. Съдът на Европейския Съюз (СЕС) постанови дългоочакваното решение по делото C-311/18 – Facebook Ireland и Schrems, известно повече като Schrems II. Пет месеца по- късно специалистите по обработка на лични данни са изправени пред преките резултати от него, Брекзит и други политически турбуленции. Решението на СЕС беше сериозен удар върху трансфера на лични данни между Европа и САЩ, като практически отмени споразумението „Privacy Shield“ между ЕС и САЩ и даде ясен сигнал, че всички останали решения за адекватност на обработването на лични данни в трети страни извън ЕС потенциално могат да бъдат атакувани.

Накратко това решение на съда е породено от валидната хипотеза в американското законодателство държавни структури на САЩ да изискват информация от компании, които са ситуирани в САЩ, като могат да изискват всички съхранявани данни на лицата, за които поискат информация. Това разбира се, включва и европейски граждани и съответните им лични данни. За пълнота на изложението ще посочим че облачните доставчици Амазон, Майкрософт, Гугъл и други са задължени да се съобразят с тези норми. Резултатът от критичния анализ на съда е, че се установи по тази причина, че споразумението не може да гарантира сигурния обмен на лични данни. От гледна точка на историческите отношения между САЩ и ЕС в тази област е резонно да се спомене, че Първото дело на Schrems (по името на Max Schrems б.а.) доведе до обезсилването на други принципи за адекватен обмен на данни известен като „US-EU Safe Harbor Principles“. Обобщеният резултат от решението, постановено през юни 2020г. обаче е, че трансфериращите данни извън ЕС следва не само да следят за спазването на механизмите в GDPR, но и да правят оценка на местното законодателство в страните на получаването им в насока дали тези данни могат да бъдат предоставяни на държавни структури.

Продължете четенето

Брекзит – Последиците за Гражданите и Бизнеса в Европейския Съюз и Обединеното Кралство

01 декември 2020

Автор: Роси Билева

Брекзит e игра на думи, произлизаща от Бритиш екзит (буквално преведено Британски изход от Европейския съюз) – игра на думи, която се популяризира широко след проведения референдум „ЗА или ПРОТИВ излизането на Обединеното Кралство от ЕС“, проведен на 23 юни 2016 и резултата от него, а именно положителен вот – ЗА. Гражданите на кралството гласуваха да напуснат ЕС, тъй като вече не вярваха в превеса на позитивите, които носи членството им в съюза в сравнение с негативите, които произлизат от свободното движение на гражданите на съюза. Вотът беше решен от 17,4 милиона ЗА, срещу 15,1 милиона ПРОТИВ напускането на Европейския съюз.

През март 2017, бившият министър председател на Обединеното Кралство, Тереза Мей, задейства член 50 от Лисабонския договор. На 24 юли 2019, Борис Джонсън, зае поста на Тереза Мей, като премиер. В резултат на това, Брекзит ще следва сделката, която той договори с ЕС. След като законът за споразумението получи Кралско съгласие на 23 януари 2020, Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз официално на 31 януари 2020 г. Все още няма сключено споразумение между Обединеното Кралство и ЕС, затова как ще се извършват търговските взаимоотношения във всякакъв аспект.

Продължете четенето

PayVision като част от ING може да е следващият Wirecard скандал

26 ноември 2020

Автор на разследването: Елфриде Сикст, одитор, данъчен съветник и основател на EFRI

Както е известно, нашите немскоговорящи колеги вече имаха резерви относно състоянието на нещата в Wirecard в Германия още през 2016 г. Елфриде Сикст от EFRI (European Funds Recovery Initiative) от Виена сега заявява, че Холандия също има своя собствена Wirecard с Payvision.

Амстердам, 3 ноември 2020 г. Payvision като част от ING може да е следващият скандал Wirecard. Дружеството толерира финансовите измами и изпирането на пари в големи размери. Payvision е доставчик на платежни услуги, основан от Рудолф Букър и партньори през 2002 г. Компанията е създадена, за да предоставя платежни услуги за онлайн магазини. През 2018 г. ING купува акции в Payvision. Risk & Compliance Platform Europe има една изключителната история специално за своите читатели.

Историята навява интересни въпроси относно FinTech компаниите и изпирането на пари, реализирането на отговорността на висшия мениджмънт, надлежната проверка и стратегическите партньорства на банките и най-важното – относно ефективността на докладите за съмнително операции.

Продължете четенето