Whitepaper

 

Ръководство на купувача на софтуер за управление на ESG данни

28 март 2022

Отговарят ли ESG инициативите на очакванията, сроковете и поетите ангажименти? Обменят ли се данни последователно между заинтересованите страни и звена? Едно ESG решение може да помогне на съветите на директорите и мениджърите да държат пръста си върху пулса на дейностите и техния напредък – и да забележат червени флагове, преди те да ескалират в проблеми. Поради тези и други причини, възможностите за наблюдение и докладване са в основата на ефективно ESG решение. Табло за управление, особено адаптивно с данни в реално време, може да даде на организациите видимост за основните индикатори (KPI), показатели и ангажименти. А автоматизираното наблюдение може да помогне на ESG екипите да пресяват планини от информация за частица изминало време.

Elina Karpacheva

Elina Karpacheva

Founder of the European Compliance Center

Устойчиво корпоративно управление – къде е крайъгълният камък?

25 март 2022
Knowledge Base

Съществува опасност европейският законодател да се провали в желанието си да осигури стабилна основа за устойчиво икономическо развитие. Проблемът с краткия инвестиционен хоризонт и липсата на ангажираност на акционерите е вторичен. От огромно значение е балансирането на корпоративния контрол – лежащ в ръцете на големия, контролиращ акционер.[1] И докато за американската правна система  това означаване даване на възможност множеството разпръснати акционери да организират proxy fights,[2] то за Европа процесът би бил обратен – гарантиране, че вземането на управленски решения от съветите на директорите няма да е повлияно от интереса на големия, контролиращ акционер. [3]

Продължете четенето

Замразяване и изземване на активи на руски олигарси в ЕС

22 март 2022

Специалната група „Замразяване и изземване“ на активи на Европейската комисия ще осигурява координация на ниво ЕС по прилагане на санкционния режим срещу руските и белоруските олигарси. Групата ще работи заедно с новосъздадената многостранна работна група относно руските елити, пълномощници и олигарси (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) multilateral task force (REPO), в която влизат страните от Г-7 Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и Съединените щати, както и Австралия.

Продължете четенето

Elina Karpacheva

Elina Karpacheva

Founder of the European Compliance Center

За ефективното спазване на международните санкционни режими

20 март 2022

Ефективността на международните санкционни режими зависи от действителното и навременно прилагане на съответните мерки.  Без да има централизиран орган ЕС разчита на често разпокъсаните действия на регулаторните органи на държавите – членки и предоставя на финансовите институции ролята на „пазители“, които да спират транзакции към блокирани лица и да събират информация за всеки конкретен случай. Европейската комисия чрез Главна Дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ осигурява насоки и координира спазването на европейския санкционен режим. Санкциите на ЕС създават правни задължения за всички граждани на ЕС, за всички юридически лица, учредени в ЕС и всяко бизнес начинание, извършвано в рамките на единния пазар.

Много от специалистите по превенция на финансовите престъпления обаче вярват, че ЕС изостава в превенцията и реалното разкриване на нарушения на санкционните режими поради най-малко следните причини:

Продължете четенето

Военната агресия на Русия срещу Украйна: четвърти пакет от секторни и индивидуални санкции на ЕС

15 март 2022

Съветът наложи четвърти пакет от икономически и индивидуални санкции във връзка с военната агресия на Русия срещу Украйна и по-специално реши:

да забрани всички сделки с определени държавни предприятия;

да забрани предоставянето на каквито и да било услуги по определяне на кредитен рейтинг, както и достъпа до абонаментни услуги във връзка с дейностите по определяне на кредитен рейтинг на всяко руско лице или образувание;

да разшири списъка на лицата, свързани с руската отбранителна и индустриална база, на които се налагат по-строги ограничения за износа на изделия с двойна употреба и на стоки и технологии, които могат да допринесат за технологичното усъвършенстване на сектора на отбраната и сигурността на Русия;

да забрани нови инвестиции в руския енергиен сектор, както и да въведе всеобхватна забрана за износ на оборудване, технологии и услуги за енергийната промишленост;

да въведе допълнителни търговски ограничения по отношение на желязото и стоманата, както и на луксозните стоки.

Продължете четенето

Военна агресия на Русия срещу Украйна: ЕС постигна съгласие по нови секторни мерки, насочени срещу Беларус и Русия

09 март 2022

След ограничителните мерки, приети на 2 март в отговор на участието на Беларус в неоправданата и непровокирана военна агресия на Русия срещу Украйна, и с оглед на продължаващото сериозно положение, днес Съветът прие допълнителни секторни мерки, насочени срещу беларуския финансов сектор.

Чрез договорените мерки:

ще се ограничи предоставянето на специализирани услуги за финансови съобщения (SWIFT) на Belagroprombank, Bank Dabrabyt и Development Bank of the Republic of Belarus (Банката за развитие на Република Беларус), както и на техните беларуски дъщерни дружества;

ще се забранят сделките с Централната банка на Беларус, свързани с управлението на резерви или активи, както и предоставянето на публично финансиране за търговия и инвестиции в Беларус;

ще се забрани търгуването на акциите на беларуски субекти, собственост на държавата, на местата на търговия в ЕС, считано от 12 април 2022 г.;

значително ще се ограничат финансовите потоци от Беларус към ЕС, като се забрани приемането на депозити, надхвърлящи 100 000 евро, от беларуски граждани или пребиваващи в Беларус физически лица, държането на сметки на беларуски клиенти от централните депозитари на ценни книжа от ЕС, както и продажбата на беларуски клиенти на ценни книжа в евро;

Продължете четенето

Военна агресия на Русия срещу Украйна: ЕС изключва някои руски банки от системата SWIFT и въвежда допълнителни ограничения

02 март 2022

Съветът въведе допълнителни ограничителни мерки с оглед на непровокираната и неоправдана военна агресия на Руската федерация срещу Украйна.

Съветът реши по-специално да забрани:

– предоставянето на специализирани услуги за финансови съобщения, използвани за обмен на финансови данни (SWIFT), на Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB), и VTB BANK’. Забраната ще влезе в сила на 12 март 2022 и ще се прилага и за всяко юридическо лице, образувание или орган, установени в Русия, чиито права на собственост се притежават пряко или непряко над 50% от горепосочените банки.

-инвестирането, участието или приноса в проекти, съфинансирани от Руския фонд за преки инвестиции.

-продажбата, доставката, трансфера или износа на деноминирани в евро банкноти за Русия или за всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган в Русия, включително правителството и Централната банка на Русия, или за използване в Русия. Продължете четенето

Изявление за медиите на председателя Фон дер Лайен относно агресията на Русия срещу Украйна

27 февруари 2022

Рано тази сутрин руските войски нахлуха в Украйна — една свободна и суверенна държава. Отново, в центъра на Европа, невинни жени, мъже и деца умират или се страхуват за живота си. Категорично осъждаме това варварско нападение и циничните аргументи в негово оправдание. Президентът Путин е този, който връща войната в Европа. В тези тъмни часове Европейският съюз и неговите народи подкрепят Украйна и нейния народ. Изправени сме пред безпрецедентен акт на агресия от страна на руското ръководство срещу суверенна и независима държава. Целта на Русия не е само Донбас, целта не е само Украйна, на прицел са стабилността на Европа и международният мир в неговата цялост. Ще потърсим отговорност от президента Путин за това.
Продължете четенето

Зимна икономическа прогноза от 2022 г.: очаква се растежът да се възстанови след зимния спад

13 февруари 2022

В зимната икономическа прогноза от 2022 г. се предвижда, че след значителна експанзия от 5,3 % през 2021 г. икономиката на ЕС ще отбележи ръст от 4,0 % през 2022 г. и 2,8 % през 2023 г. В еврозоната растежът също се очаква да бъде 4,0 % през 2022 г., като през 2023 г. ще се забави до 2,7 %. През третото тримесечие на 2021 г. ЕС като цяло достигна равнището на БВП отпреди пандемията и се очаква всички държави членки да преминат този етап до края на 2022 г. Продължете четенето

Взаимовръзките между данъчните престъпления и корупцията в България

10 февруари 2022
Knowledge Base

Националният експертен доклад за България по изследователски проект VIRTEU, финансиран от Европейската комисия – OLAF, е вече достъпен онлайн. Този изчерпателен труд, фокусиран върху взаимовръзките между данъчните престъпления и корупцията в България, е изготвен от Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма в Центъра за изследване на демокрацията и VIRTEU водещ експерт за България, в сътрудничество с Даниела Минева, Хуан Дейвид Абела Осорио, и Кристина Цабала.

Продължете четенето