Съюз на сигурност: Програма за борба с тероризма и укрепване на Европол с цел повишаване на устойчивостта на ЕС

11 декември 2020

Днес Комисията представя нова Програма за борба с тероризма, чрез която ЕС ще засили борбата с тероризма и насилническия екстремизъм и ще повиши своята устойчивост спрямо терористични заплахи. Като се основава на извършената през последните години работа, програмата има за цел да подкрепи държавите членки за по-добро предвиждане, предотвратяване, защита и реагиране на терористичната заплаха. Агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) ще предоставя по-добра оперативна подкрепа за разследванията на държавите членки в рамките на предложения днес преразгледан мандат.  Продължете четенето

Трансферът на лични данни в контекста на решение по дело Schrems II

02 декември 2020

Автор: Константин Балев

На 20.06.2020г. Съдът на Европейския Съюз (СЕС) постанови дългоочакваното решение по делото C-311/18 – Facebook Ireland и Schrems, известно повече като Schrems II. Пет месеца по- късно специалистите по обработка на лични данни са изправени пред преките резултати от него, Брекзит и други политически турбуленции. Решението на СЕС беше сериозен удар върху трансфера на лични данни между Европа и САЩ, като практически отмени споразумението „Privacy Shield“ между ЕС и САЩ и даде ясен сигнал, че всички останали решения за адекватност на обработването на лични данни в трети страни извън ЕС потенциално могат да бъдат атакувани.

Накратко това решение на съда е породено от валидната хипотеза в американското законодателство държавни структури на САЩ да изискват информация от компании, които са ситуирани в САЩ, като могат да изискват всички съхранявани данни на лицата, за които поискат информация. Това разбира се, включва и европейски граждани и съответните им лични данни. За пълнота на изложението ще посочим че облачните доставчици Амазон, Майкрософт, Гугъл и други са задължени да се съобразят с тези норми. Резултатът от критичния анализ на съда е, че се установи по тази причина, че споразумението не може да гарантира сигурния обмен на лични данни. От гледна точка на историческите отношения между САЩ и ЕС в тази област е резонно да се спомене, че Първото дело на Schrems (по името на Max Schrems б.а.) доведе до обезсилването на други принципи за адекватен обмен на данни известен като „US-EU Safe Harbor Principles“. Обобщеният резултат от решението, постановено през юни 2020г. обаче е, че трансфериращите данни извън ЕС следва не само да следят за спазването на механизмите в GDPR, но и да правят оценка на местното законодателство в страните на получаването им в насока дали тези данни могат да бъдат предоставяни на държавни структури.

Продължете четенето

Брекзит – Последиците за Гражданите и Бизнеса в Европейския Съюз и Обединеното Кралство

01 декември 2020

Автор: Роси Билева

Брекзит e игра на думи, произлизаща от Бритиш екзит (буквално преведено Британски изход от Европейския съюз) – игра на думи, която се популяризира широко след проведения референдум „ЗА или ПРОТИВ излизането на Обединеното Кралство от ЕС“, проведен на 23 юни 2016 и резултата от него, а именно положителен вот – ЗА. Гражданите на кралството гласуваха да напуснат ЕС, тъй като вече не вярваха в превеса на позитивите, които носи членството им в съюза в сравнение с негативите, които произлизат от свободното движение на гражданите на съюза. Вотът беше решен от 17,4 милиона ЗА, срещу 15,1 милиона ПРОТИВ напускането на Европейския съюз.

През март 2017, бившият министър председател на Обединеното Кралство, Тереза Мей, задейства член 50 от Лисабонския договор. На 24 юли 2019, Борис Джонсън, зае поста на Тереза Мей, като премиер. В резултат на това, Брекзит ще следва сделката, която той договори с ЕС. След като законът за споразумението получи Кралско съгласие на 23 януари 2020, Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз официално на 31 януари 2020 г. Все още няма сключено споразумение между Обединеното Кралство и ЕС, затова как ще се извършват търговските взаимоотношения във всякакъв аспект.

Продължете четенето

PayVision като част от ING може да е следващият Wirecard скандал

26 ноември 2020

Автор на разследването: Елфриде Сикст, одитор, данъчен съветник и основател на EFRI

Както е известно, нашите немскоговорящи колеги вече имаха резерви относно състоянието на нещата в Wirecard в Германия още през 2016 г. Елфриде Сикст от EFRI (European Funds Recovery Initiative) от Виена сега заявява, че Холандия също има своя собствена Wirecard с Payvision.

Амстердам, 3 ноември 2020 г. Payvision като част от ING може да е следващият скандал Wirecard. Дружеството толерира финансовите измами и изпирането на пари в големи размери. Payvision е доставчик на платежни услуги, основан от Рудолф Букър и партньори през 2002 г. Компанията е създадена, за да предоставя платежни услуги за онлайн магазини. През 2018 г. ING купува акции в Payvision. Risk & Compliance Platform Europe има една изключителната история специално за своите читатели.

Историята навява интересни въпроси относно FinTech компаниите и изпирането на пари, реализирането на отговорността на висшия мениджмънт, надлежната проверка и стратегическите партньорства на банките и най-важното – относно ефективността на докладите за съмнително операции.

Продължете четенето

Доклад относно границите на Обединеното кралство: степен на подготовка за края на преходния период


Дата на издаване::Ноември 6, 2020
Език:Английски
Цена:Free (онлайн версия)

Whitepaper

Neo4j

Privacy Shield – превърнете защитата на личните данни във възможност

18 ноември 2020

Организациите по целия свят се опитват да се съобразят с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз. GDPR изисква всички организации с информация, касаеща европейски граждани да спазват строги правила за това как тези лични данни се съхраняват, защитават, използват, преместват и изтриват от техните системи.

Санкциите на регулаторите принуждават финансовите институции да полагат задълбочени и систематични усилия, за да разберат своите канали за данни, когато оценяват риска, с който се сблъскват: това включва знание за това откъде идват основните данни и как те се движат през корпоративните системи.

Продължете четенето

Бъдещето на европейската икономика е в устойчивото корпоративно управление – бъдете предупредени!

10 ноември 2020

Вземането на подходящите управленски решения стои в центъра на понятия като съответствие (compliance), управление на риска и корпоративно управление. Докато съответствието означава преди всичко хората, разполагащи с властта да вземат решения в организацията, да не злоупотребят с нея (да не подкупват, да не изипрат пари, да не укриват данъци, да не извършват измами…и т.н.), то корпоративното управление е с обратен знак – какви да бъдат целите на предприятието и каква стратегия би довела до тяхното постигане.

В ситуация на криза, Европейската комисия стартира консултация, задававайки въпроса как ЕС може най-добре да насърчи трансформацията на европейския бизнес с оглед постигането на по-устойчива икономика, гарантирайки, че екологичните и социалните интереси са включени в бизнес стратегиите. Подобна инициатива е очакван резултат от промяната на нагласиите и теорията на корпоративното управление към вземане предвид на интересите на всички заинтересовани страни (stakeholder theory).

Продължете четенето

Whitepaper

AFME

Основни показатели за ефективност – Европейски капиталови пазари – предизвикателства и напредък през 2020 г.

06 ноември 2020

Второто издание на годишния доклад на Асоциацията на капиталовите пазари в Европа (AFME) проследява напредъка на Съюза на капиталовите пазари (CMU) чрез осем ключови показатели за ефективност (KPI), сред които изпъкват новият индикатор за напредъка на финтех екосистемите и станалия традиционен индикатор за отговорното инвестиране (ESG investing).

Продължете четенето

Marta Andreeva

Marta Andreeva

Global Compliance Program Manager

Да поговорим за крипто: 10 неща, които трябва да знаем за MiCA

02 ноември 2020

На 24 септември 2020, Европейската Комисия изложи всеобхватен план за създаване на цялостна регулаторна рамка за крипто активи. Той включва превръщането на крипто активите в регулиран финансов инструмент, съгласно проектозакона наречен “Регламент за пазарите на крипто активи” (MiCA).  Той има за цел да даде тласък на иновациите и да уреди регулацията на крипто активи, като същевременно подсигури защита на потребители и инвеститори. 

MiCA има потенциала да трансформира европейската икономика и регулиран финансов сектор в следващите десетилетия, както и да превърне ЕС в най-значимия регулиран пазар за крипто в света. С настоящата статия целим да обърнем внимание на едни от най-ключовите регулаторни промени и задължения, произлизащи от MiCА, без претенции за изчерпателност.   

Продължете четенето

Whitepaper

 

Риск на фокус 2021: Covid-19 променя рисковия профил на организацията

26 октомври 2020

Трябва да се знае, че Covid-19 има сериозни последици за рисковите профили на много организации, а следователно и за одиторските планове за 2021 г. Следователно не е изненадващо, че темата „бедствия и кризисни реакции“ влезе в топ 10 на горещите теми за вътрешния одит. Списък с актуални теми бива включен ежегодно в доклада на IIA „Риск на фокус“. Всяка година Европейските институти на вътрешните одитори обединяват усилията си да оценят рисковете, които ръководителите одит предвиждат за следващата календарна година. Както показват резултатите от доклада, за трета поредна година рисковете по отношение на киберсигурността остават на върха. Макроикономическите и геополитическите рискове са се увеличили с 29 процента спрямо миналата година. Важността на устойчивостта и адаптивността бива ясно подчертана. Резултатите са много ценни за организациите, които трябва да изготвят одиторските планове за 2021 г., предоставяйки добър преглед на предизвикателствата, които предстоят през следващата година. Като посетител на Risk & Compliance Platform Europe, можете да изтеглите безплатно новия доклад.