Marta Andreeva

Marta Andreeva

Global Compliance Program Manager

Санкции и комплайънс проблематика след преврата на талибаните в Афганистан (част 2)

04 октомври 2021

В противодействието на престъпност и тероризъм чрез финансовата система, има две измерения. След като миналата седмица разгледахме първото измерение в контекста на Афганистан и режима на талибаните – санкционните режими, днес говорим за второто измерение.

От перспективата на управлението на риск и съответствие, голяма част от проблематиката, свързана с бизнеса и отношенията с участниците в търговията в Афганистан съществуваха и преди средата на август тази година. В последните десетилетия Афганистан традиционно е територия, асоциирана с финансова престъпност, наркотици, корупция и пране на пари. В ежедневието на комплайънс специалистите, промените засега са едва забележими. Имайки предвид оформящата се обстановка и колко е висок залогът обаче, нека си припомним каква е ролята ни в предотвратяването на спокойното преминаване на парични потоци от и към терористични организации. 

Второ измерение: какви са предизвикателствата за комплайънс специалистите?

Финансовата индустрия, в партньорство с  разузнавателни агенции и правоприлагащи органи, има огромно влияние върху способността на терористични организации да оперират. Мониторинг на транзакции и поведение, проследяване на IP адреси, скрининг и таргетирани комплексни проверки са ключови, за възпирането на потоците пари към и от терористични организации и поддръжници. Ето защо, идентифицирането на потенциални риск индикатори и задълбоченото разбиране и познаване на заплахата и материята, са от ключово значение. 

Можем да обособим две основни нива, на които комплайънс специалистите могат да идентифицират поддръжници на радикални движения и организации, които потенциално биха могли да участват във финансиране на престъпни дейности, включително с терористичен характер. Това са ниво на самостоятелни физически лица и на ниво групировка. 

Идентифициране на червени флагове: физически лица

На първото ниво профилът на лицето би могло да е на лидери и членове на движението и групата на талибаните, посредници, извършващи дейност по логистично подпомагане, талибански бойци и т.н. По-голямата част от тях нямат достъп до финансови институции и банкови услуги, поради което оперират почти изцяло с пари в брой. По-малко разпространен, но все пак възможен начин за разплащания, е чрез сметки в международни банкови и финансови институции, транзактиране с криптовалути,  лични парични преводи и тегления от банкомати във фиатни валути и криптовалути. Релевантни тук са и нерегламентираните парични преводи по метода „хавала“ (hawala), които съществуват извън традиционните банкови системи, базирани на доверие и посредници. 

На това ниво, комплайънс специалистите следва да следят за IP адреси и достъпи от високорискови юрисдикции, тегления от банкомати на и преводи към такива територии, както и публикации в социални медии, форуми и т.н.

Идентифициране на червени флагове: групировки 

На второто ниво, при което вече говорим за групировка, действаща като единна организация, разглеждаме потоци на потенциално по-големи парични суми като входящи трансфери или изходящи такива, когато вече целта им е финансирането на престъпната им или терористична дейност. Тук отново не става дума за наличието на корпоративни сметки на името на талибаните в традиционна банкова или друга финансова институция. По-скоро вероятно става дума за сметки на фантомни дружества, регистрирани в офшорни зони, където идентифицирането на талибаните като краен действителен бенефициер може да бъде невъзможно. 

Очакват се комплексни проверки, които да идентифицират крайните собственици на корпоративни клиенти и да ги включват в програми за редовен скрининг за санкции. Сред специфичните рискови индикатори попадат преводи без икономическа причина от неправителствени организации с каузи към клиентски сметки в офшорни зони, конфликтни зони или високорискови юрисдикции, намиращи се в черния или сивия списък на FATF. 

Друг канал, който не можем да подминем, е системата за кореспондентски сметки. Те позволяват на чуждестранни банки да обслужват богати клиенти на места като Европа, САЩ, Дубай или Катар, където нямат клонове. По този начин отвъдморските банки респонденти и техните клиенти, които биха могли да спадат към дадени групировки, получават достъп до традиционната финансова система. Нещо, което следва да привлече вниманието на комплайънс специалистите при този сценарий, е голям брой депозити в брой в сметки в нискорискова територия и съответно тегления във високорискова територия. 

От другата страна на Персийския залив пък, талибаните откриват възможност за лесна търговия с пари брой в лицето на Дубай, Катар и Кувейт например, където икономиката до голяма степен работи по този начин. Също така, в контекста на финансирането специално на талибаните, знаем, че голяма част от приходите идва и от престъпна дейност и пране на пари с помощта на международната търговска система, черния пазар на наркотрафик и други. 

Имайки предвид всичко това, задачата на комплайънс специалистите да идентифицират и проследяват дейността на ниво групировка изглежда изключително сложна. Голяма част от потоците на средства се осъществява извън традиционната банкова система, което прави на практика невъзможно ефективния мониторинг. И все пак, опознаването на комплексността, специфичната проблематика и практики в престъпната дейност в региона на талибаните и подобни групировки, е ключово за комплайънс специалистите в сектора.

***

Като наблюдатели на ситуацията в Афганистан, няма как да не следим развитието ѝ с оглед на геополитическите и хуманитарни последствия от завръщането на талибаните на власт. Като участници във финансовия сектор, комплайънс специалистите, на които е възложено изпълнението на санкционния режим, следва да си зададат въпроса доколко познанията им на проблематиката и практиката в района биха им позволили да изпълнят задачата и мисията си на работното място – да затруднят и, защо не, предотвратят финансирането на престъпни дейности или тероризъм. Доколко системите за контрол отговарят на променящата се постоянно обстановка? Опознаването на заплахата е първата стъпка към справянето с нея. 

Да, в контекста на събитията в Афганистан, където обстановката е изключително  сложна и дори на високо ниво следващите стъпки са неясни, това няма да е лесно. И все пак, залогът е висок, затова нека се постараем. Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *