HSBC – банка – съучастник на киберпрестъпници?

16 август 2021

Миналия петък, 13 август 2021 г., публикувахме статия на уебсайта на нашата платформа на английски език, написана от Elfriede Sixt, за ролята, която играе HSBC Bank в борбата с изпирането на пари. Заглавието на статията е: „HSBC – A dirty bank as an accomplice of big style Cybercriminals“. Elfriede от години защитава интересите на жертвите на финансови измами, особено по схемата „boiler room scam“. Тя е изключително критична към ролята, която някои банки играят в това отношение. Бори се срещу всички форми на изпиране на пари, включващо банки. Elfriede Sixt също играе роля в Panama Papers и Swiss Leaks, а наскоро подготви нов сигнал до компетентните институции срещу HSBC Bank.

EFRI, асоциация със седалище във Виена, Австрия, създадена през пролетта на 2020 г., представлява повече от 1052 европейски потребители, които са измамени от киберпрестъпници с над 59,2 милиона евро под формата на инвестиционни измами по схемата „boiler room“. HSBC, една от най -големите банки в света, е известна като банка – “хроничен извършител“. Обществено известно е, че HSBC в продължение на десетилетия е изпирала стотици милиони долари за мексиканските наркокартели. HSBC е взела важна роля във всички скандали, които се развиха през последните години: Panama Papers, Swiss Leaks (видеоклип за историята на HSBC и участието й в престъпна дейност можете да видите тук). Така че вероятно не е изненадващо, че тази „мръсна“ банка също е замесена в киберпрестъпни дейности.

Киберпрестъпността се превръща в зараза

Правоохранителните органи по целия свят подчертават, че мащабът на киберпрестъпността нараства с невероятно бързи темпове. Не става въпрос единствено за пандемията. Киберпрестъпниците стават все по-гъвкави, експлоатират модерните технологии със светкавична скорост, приспособяват атаките си с помощта на нови методи и си сътрудничат помежду си по начини, на които досега не сме били свидетели.

Транснационални престъпни мрежи оперират по целия свят, координирайки сложни атаки за броени минути и увреждайки хора от всички държави.

Но не мислете, че само виртуалните престъпници трябва да бъдат обвинявани, финансовите институции също носят своята отговорност. Вина имат и финансовите надзорни органи по целия свят, тъй като не се заемат с киберпрестъпността по подходящия начин години наред и все още не осъзнават мащаба на престъпната дейност и рисковете, които дебнат зад всеки ъгъл.

Предполага се, че банките са пазители на финансовата система

Използването на действащата финансова система е един от най -важните фактори за успеха на киберизмамниците в допълнение към сложните софтуерни инструменти, агресивния маркетинг, заблуждаващите партньорски кампании и недобросъвестните служители на кол центровете. Дори ако са замесени криптовалути, измамниците винаги се нуждаят от съществуващата финансова институция, за да ги прехвърлят.

Без прикриване произхода на средствата, използвани за финансиране на тежки престъпни дейности, жизнената сила на операциите на измамниците се нарушава.

Не бива да се набляга прекалено на ролята на банките и другите финансови институции на защитник при всякакви злоупотреби с действащата финансова система. Спирането на подкрепата от страна на финансовите институции за престъпниците, най -накрая ще се окаже единствената възможност те да бъдат спрени.

В момента, когато някой провери наличната банкова документация от досиета на жертви и прокурорските преписки, става очевидно, че банки като Deutsche Bank, ING и HSBC просто рекламират на своите уебсайтове своите големи глобални, стандартизирани програми за съответствие, етика и контрол, но очевидно те не ги прилагат. Просто не ги интересува.

Участие на HSBC в измама

Например независимо от публичната „маркетингова“ кампания на HSBC, която е изпълнила и спазва най-съвременните системи за съответствие и контрол, банката и нейните дъщерни дружества са платили над 6,5 милиарда щатски долара санкции от 2000 г. насам, като са регистрирани 59 нарушения.

EFRI представлява 145 (63+82) европейски малки инвеститори, които са загубили над 13,7 милиона евро от спестяванията си от транснационални престъпни организации, които са използвали платежната система на HSBC [1], за да включат откраднатите пари в оборота, да ги изперат и да съберат приходите от престъпна дейност. От тях 82 жертви са загубили парите си в инвестиционна измама, ръководена от Обединеното кралство, по схемата ‘’boiler plate’’, реализирана от Югоизточна Азия (наричана „Измама за инвестиции в Азия“ (ISA) Измама ”). В периода между юни 2013 г. и февруари 2021 г. са открити над 110 фиктивни търговски дружества в Хонконг, с повече от 110 банкови сметки, 78 от които в Хонконг, от които повече от 33 банкови сметки – в HSBC.

Твърдим, че HSBC или е знаела за неправомерните действия, или поне е действала по непредпазливост (т. нар. wilful blindness) по отношение на противоправните действия, свързани с двете схеми.

Следователно, ние приемаме, че HSBC е участвала във фактически асоциирано предприятие и се е превърнала в съучастник в измамата на хиляди нищо неподозиращи европейски малки инвеститори. Предполагаме, че действията на HSBC, а именно умишленото пренебрегване на законово необходимото адекватно изграждане на система за управление на риска, съответствие и контрол за предотвратяване изпирането на пари, са били мотивирани от чист икономически интерес, за да се спечели конкурентно предимство.

Въз основа на нашите констатации относно участието преди всичко на HSBC HK в финансова измама, ние подадохме сигнали относно участието на HSBC до всички съответни органи в Хонконг и Европа. В случай, че искате да прочетете пълния документ, моля, натиснете тук. За информация относно прикачените файлове, моля, свържете се с нас (e.sixt@efri.io).

Нашият екип ще докладва как надзорните органи – тези, които действително носят отговорност за правилното прилагане на регулациите във финансовия сектор – ще се справят с тези сигнали.

* (1) Hang Seng Bank е дъщерно дружество на групата HSBC, като ръководството на HSBC е част от борда на директорите на Hang Seng Bank (източник: годишен отчет на Hang Seng Bank за 2019 г.). HSBC group притежава 62,14 % от Hang Seng Bank (източник: Yahoo Finance, Wikipedia).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *