Какво знае швейцарският регулатор за Ралф Хамерс, новият CEO на UBS

15 януари 2021

Както е известно, на 3 септември 2018 г. беше постигнато извънсъдебно споразумение от 775 милиона евро между ING Bank и прокуратурата на Холандия. Накратко, банката беше санкционирана за това, че в периода 2010- 2014 е позволила на свои клиенти да използват своите сметки за изпиране на пари. Разследването показа, че ING е извършвала плащания, свързани с небезизвестния случай на чуждестранен подкуп – VimpelCom. Този сетълмент сякаш доведе до затишие и банката плати имуществената санкция.  С други думи, акционерите платиха за противоправното поведение, а мениджмънтът избегна наказание.

Казусът обаче отново се заплита. Междувременно стана известно, че Апелативният съд в Хага е на мнение, че бившият главен изпълнителен директор на ING, г-н Ралф Хамерс, трябва да бъде съден. Сега Ралф Хамерс е новият CEO на швейцарската банка UBS. Очевидно скандалът не беше повлиял на репутацията на изпълнителния директор – или, кой знае, дори го беше направил по-търсен от големите банки.

Ние от Risk & Compliance Platform Europe се замислихме как швейцарският регулатор FINMA е провел оценката за пригодност на титулярите на ключови функции“fit and proper test“ и зададохме няколко неудобни въпроса в писмен вид на регулатора.

Малко предистория: Питер Лакеман, председател на Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI)*, подава жалба до Апелативния съд в Хага да изиска от прокуратурата да съди Ралф Хамерс. Основанията са особената важност „стандартът да бъде потвърден в наказателните производства и директорите на банките да не могат да останат ненаказани, ако противоправно поведение действително е имало по време на тяхното ръководство. “

Решението на Апелативния съд, че Ралф Хамерс трябва да бъде наказателно преследван, е от голямо значение.

През август 2020 г. Апелативният съд в Хага намира жалбата за целесъобразна и разпорежда започване на наказателно производство срещу бившия председател на Управителния съвет на ING по отношение на действителното установяване на фактите по случая и неговата вина. Междувременно, г-н Хамерс се превръща във важна фигура в Европейската банкова индустрия, ставайки CEO на UBS.

В немскоезичната преса, включително в Süddeutsche Zeitung, също са публикувани статии през последните месеци за г-н Хамерс и ролята, която той изигра в ING. В края на краищата Хамерс вече е главен изпълнителен директор на UBS. Следователно, нашата логична стъпка беше да се свържем директно с швейцарския регулатор FINMA, с някои въпроси относно оценката за пригодност, която трябва да бъде предприета от регулатора.

Зададохме следните шест въпроса на немски:

1. Ist es richtig, dass die FINMA vorher recherchiert und geprüft hat, ob der ehemalige Vorstandsvorsitzende der ING Bank N.V. Ralph Hamers die Voraussetzungen erfüllt um die Schweizer Bank UBS als CEO zu leiten? (Вярно ли е, че FINMA предварително е проучил и проверил дали бившият главен изпълнителен директор на ING Bank N.V. Ралф Хамерс отговаря на изискванията да ръководи швейцарската банка UBS като главен изпълнителен директор?)

2. Wenn ja, hat die FINMA die Schlußfolgerungen und die Resultate dieser Prüfung schriftlich festgelegt? (Ако да, дали FINMA е изложил писмено заключенията и резултатите от този преглед?)

3. Ist es richtig, dass die FINMA die schriftlichen Unterlagen dieser Prüfung der UBS zur Verfügung gestellt hat? (Вярно ли е,че FINMA е предоставил на UBS писмените документи относно тази проверка?)

4. Hat die FINMA der UBS die Erlaubnis erteilt, die Resultate der FINMA-Prüfung zur Eignung von Herrn Hamers zu veröffentlichen? (Разрешил ли е регулаторът на UBS да оповести публично резултатите от оценката на пригодността на г-н Хамерс?)

5. Hat die FINMA sich zu den Recherchen auf eine eigene Prüfung beschränkt oder hat die Behörde auch zurückgegriffen auf Informationen die im Namen von UBS an die FINMA weitergeleitet wurden? (Ограничил ли се е FINMA до собствена информация по време на проверката и оценката или регулаторът също е използвал информация, изпратена от името на UBS?)

6. Falls letzteres der Fall sein sollte würden wir Sie bitten, mitzuteilen ob UBS der FINMA ebenfalls Informationen erteilt hat zu dem Antrag vom 13. September 2018 an den Gerichtshof in den Haag gegen Herrn Hamers zu ermitteln und über die Pressemitteilung vom Gericht in Den Haag vom 21. August 2020 hinsichtlich dieser Sache. Am 21. August 2020 hat der Gerichtshof in Den Haag den Antrag von Herrn Hamers in dieser Sache nicht zu ermitteln abgewiesen. (Във втория случай, бихме помолили да ни информирате дали UBS също е предоставил на FINMA данни относно молбата от 13 септември 2018 г. пред съда в Хага за започване на наказателно разследване спрямо г-н Хамерс и информация относно прессъобщението от съда в Хага от 21 август 2020 г. по този въпрос. На 21 август 2020 г. Съдът в Хага отхвърли молбата на г-н Хамерс да не бъде започвано производство).

От името на Risk & Compliance Platform Europe изпратихме нашите въпроси на 23 декември 2020 г. с любезно искане швейцарският регулатор да ни отговори преди 8 януари 2021 г. Отговорът на FINMA беше следният:

  • Der angesprochene Fall war bekannt. Entsprechend hat die FINMA diesen selbstverständlich im Zuge des Nominationsverfahrens resp. der sog. Gewährsprüfung untersucht und thematisiert.
  • Aufgrund der zur Verfügung stehenden Informationen sowie der Beurteilung anderer Aufsichtsbehörden bestätigte die FINMA die Gewähr.
  • Die FINMA äussert sich nicht zu weiteren Einzelheiten ihrer Aufsichtstätigkeit.

(Въпросният случай беше известен. FINMA естествено взема предвид това в процеса на оценяване или при така наречената гаранционна проверка въпросът бе разгледан и обсъден. Въз основа на наличната информация и оценката на други надзорни органи, FINMA потвърждава дадената гаранция за пригодността. FINMA не коментира допълнителни подробности за своите надзорни дейности.)

Смятаме, че отговорът е непълен до известна степен и донякъде незадоволителен. Поради тази причина изпратихме още две искания за получаване на по-конкретни отговори на нашите въпроси и получихме следното съобщение, което дойде от говорителя на FINMA: „Ich habe Ihre Fragen nicht übersehen. Jedoch äussert sich die FINMA zu keinen weiteren Einzelheiten in dieser Angelegenheit.“ (Ващите въпроси не са пренебрегнати. FINMA обаче не коментира повече подробности.)

Нашият екип остава без коментар. От всичко това, обаче, остава горчивият въпрос – какъв е стандартът за проверка и оценка, към който се придържат регулаторите. Нека да не забравяме и поведението на немският регулатор на финансовите пазари BaFin в скандала с Wirecard.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *