Хонконг: Годишният доклад на ЕС показва още по-сериозно влошаване на основните свободи

28 август 2023

Днес Европейската комисия и върховният представител приеха 25-ия годишен доклад за политическите и икономическите събития в Специалния административен район Хонконг, предназначен за Европейския парламент и Съвета. Докладът обхваща събитията през 2022 г. През 2022 г. се навършиха 25 години от предаването на Хонконг на Китай и две години от налагането на закона за националната сигурност (ЗНС) в Хонконг. От годишния доклад става ясно, че продължава уронването на високата степен на автономност на Хонконг и на демократичните принципи и основните свободи, които трябваше да бъдат защитени поне до 2047 г. Това допълнително поставя под съмнение ангажимента на Китай към принципа „една държава, две системи“.

През годината правоприлагащите органи продължиха да извършват арести на основания, свързани с националната сигурност. Към 31 декември 2022 г. съгласно ЗНС и друго законодателство в областта на сигурността бяха арестувани 236 души, а срещу 145 лица и 5 дружества бяха повдигнати обвинения. Процентът на осъдителните присъди беше 100 %. Много хора очакват съдебен процес, включително 47 продемократични активисти, участвали в първични избори, членове на вече разформирования Хонконгски алианс за подкрепа на патриотичните демократични движения в Китай и Джими Лай. Много от тях са задържани от януари 2021 г., в някои случаи при строг тъмничен режим. Законът за противодържавната дейност от колониалната епоха беше използван многократно през 2022 г. Около една пета от арестите на полицията за национална сигурност се извършват съгласно този закон. На 1 ноември един гражданин на ЕС беше арестуван по същия закон.

Комитетът на ООН по правата на човека в четвъртия си периодичен преглед съгласно Международния пакт за граждански и политически права в Хонконг призова за отмяна на закона за националната сигурност. Комитетът подчерта загрижеността си относно възможността за прехвърляне на дела от Хонконг към континентален Китай (който не е държава — страна по Пакта) за разследване, наказателно преследване, съдебен процес и изпълнение на наказания.

Свободата на печата намаля значително през 2022 г. Журналисти бяха арестувани и срещу тях бяха повдигнати обвинения, а много независими медии прекратиха дейността си. Хонконг се нарежда на 148-о място сред 180-те територии, обхванати от световния индекс за свобода на печата на Репортери без граници за 2022 г. — 68 места по-назад спрямо предходната година.

След избирателната реформа през 2021 г., която имаше за цел да гарантира, че „патриотите управляват Хонконг“, първите избори за главен управител се състояха на 8 май. Бившият полицейски служител и главен секретар по въпросите на администрацията Джон Ли беше единственият кандидат в надпреварата. Той получи 99,2 % от действителните гласове и положи клетва на 1 юли.

В годишния доклад се подчертават също така значителните търговски връзки между Европейския съюз и Хонконг. ЕС продължава да бъде най-голямата чуждестранна бизнес общност — 1 600 дружества. ЕС беше третият по големина търговски партньор на Хонконг в търговията със стоки. Двустранната търговия с услуги между ЕС и Хонконг нарасна с 25,1 %. Двустранните инвестиции също останаха значителни.

През 2022 г. икономиката на Хонконг отново изпадна в рецесия, въпреки че ограниченията за пътуване и здравните ограничения постепенно бяха облекчени през втората половина на годината. Хонконг продължава да бъде третата по големина дестинация за инвестиции в света и петата по големина търговска икономика .

Контекст

От преминаването на Хонконг към Китайската народна република през 1997 г. Европейският съюз и неговите държави членки следят отблизо политическите и икономическите събития в Специалния административен район Хонконг съгласно принципа „една държава, две системи“.

В съответствие с поетия през 1997 г. ангажимент към Европейския парламент Европейската комисия и върховният представител ежегодно изготвят доклад относно политическите и икономическите събития в Хонконг.

Продължават да бъдат в сила взетите от ЕС и държавите членки мерки в отговор на ЗНС, постановени в приетите през юли 2020 г. заключения на Съвета. Пакетът от мерки включва:

*преглед на политиката в областта на убежището, миграцията, визите и пребиваването, както и на споразуменията за екстрадиция;
*контрол и ограничаване на износа на чувствително оборудване;
*наблюдение на съдебните процеси; подкрепата за гражданското общество;
*възможност за повече стипендии и академичен обмен;
*наблюдение на екстратериториалното въздействие на закона; както и
*въздържане от започване на всякакви нови преговори с Хонконг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *