Добавяне на нарушаването на санкционните режими към списъка с престъпления на ЕС

07 юли 2022
Knowledge Base

На 25 май Европейската комисия обяви предложението си да добави нарушаването на санкциите на ЕС към списъка на „престъпленията на ЕС“ (Judicial cooperation in criminal matters – Article 83 (ex Article 31 TEU). В подробното предложение се обяснява, че това ще позволи на ЕС да установи общ основен стандарт за престъпленията и наказанията в целия ЕС, което ще улесни наказателното преследване и наказване на нарушенията на санкциите във всички държави членки. Ако държавите-членки се съгласят, Комисията ще представи законодателно предложение.

Предложението беше съгласувано със Съвета и след това представено на Европейския парламент за одобрение на 30 юни, което бе дадено от Парламента на 7 юли. Беше съобщено, че Германия трябва да приеме вътрешно законодателство, преди да може да гласува в подкрепа на предложението, което означава, че окончателното приемане на решението от Съвета няма да се състои до есента.

Комисията също така публикува текст на директива относно конфискацията на активи, предназначена за: (i) разширяване на мандата на службите за изземване на активи за бързо проследяване и идентифициране на активи на лица и правни образувания, които са обект на санкции от ЕС; (ii) разширяване на възможността за конфискуване на активи от по-широк набор от престъпления, включително нарушаване на санкциите на ЕС (след като горното предложение за разширяване на списъка на престъпленията на ЕС бъде одобрено); и (iii) създаване на служби за управление на активи във всички държави-членки на ЕС, за да се гарантира, че замразените активи не губят стойност, позволявайки продажбата на активи, които могат лесно да се обезценят или са скъпи за поддръжка.

Комисията също така публикува документ с въпроси и отговори във връзка с тези предложения.

Новото законодателство на ЕС, прието във връзка с шестия пакет от санкции изисква държавите-членки да предвидят ефективни, пропорционални мерки по отношение на нарушенията на санкционните режими, като предвидят: (i) наказателна отговорност за нарушаване на санкционните режими, и (ii) подходящи мерки за конфискация на приходите от такива нарушения, подкрепяйки заявеното желание на Комисията да „ускори“ правоприлагането на санкционния режим на ЕС.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *