Европейската комисия потвърждава предимството на правото на ЕС

08 октомври 2021

Днешното устно представяне на решението, постановено от полския Конституционен съд, предизвиква сериозна загриженост във връзка с предимството на правото на ЕС и компетентността на Съда на Европейския съюз. Комисията твърдо застава зад и потвърждава основополагащите принципи на правния ред на Съюза, а именно: правото на ЕС има предимство пред националното право, включително пред конституционни разпоредби; всички решения, постановени от Съда на Европейския съюз, са задължителни за органите на всички държави членки, включително и за националните съдилища.

Ще анализираме подробно решението на полския Конституционен съд и ще вземем решение относно следващите стъпки. Комисията няма да се поколебае да използва правомощията си съгласно Договорите, за да гарантира еднаквото прилагане и целостта на правото на Съюза.

Европейският съюз е общност на ценности и право, които трябва да бъдат зачитани във всички държави членки. Правата на европейците, залегнали в Договорите, трябва да бъдат защитени, независимо къде в Европейския съюз живеят те.

Европейската комисия има за задача да опазва правилното действие на правния ред на Съюза и тя ще продължи да бъде негов гарант.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *