Включването на „Роуминг като у дома“ в Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова скоро ще бъде реалност

03 септември 2023

Днес Комисията прие предложение за включване на роуминга в Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова. След като бъдат извършени всички необходими стъпки, молдовските посетители в ЕС ще могат да използват мобилните си телефони при същите ценови условия, както ако са в Молдова, а пътуващите от ЕС ще се ползват със същите права при посещение в Молдова. Включването на Молдова в зоната на ЕС „Роуминг като у дома“ е едно от ключовите действия в плана за приоритетни действия ЕС-Молдова, договорен през юни 2023 г. Този план очертава процеса на пълно въвеждане между ЕС и Молдова на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) и на последващата интеграция на Молдова в единния пазар на ЕС.

Днешната стъпка следва съвместната декларация от 31 май на далекосъобщителните оператори от ЕС и Молдова за доброволно намаляване на тарифите за роуминг, считано от 1 януари 2024 г., с посредничеството на Европейската комисия.

Комисията ще позволи актуализирането на Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова, като добави най-новото законодателство на ЕС в областта на далекосъобщенията и пощенските услуги.

Следващи стъпки

Сега предложението ще се разгледа от Съвета на Европейския съюз. След съгласието на Съвета Комитетът за асоцииране ЕС-Молдова в състав „Търговия“ ще трябва да вземе съвместно решение за изменение на приложението към Споразумението за асоцииране с цел включване на най-новото законодателство на ЕС в областта на далекосъобщенията и пощенските услуги. След като бъде завършено сближаването и прилагането на съответното законодателство на ЕС в Молдова, Молдова и ЕС ще могат да се споразумеят за даването на ход на „роуминг като у дома“.

Контекст

След като получи статут на страна кандидатка през юни 2022 г., Република Молдова изрази засилен интерес към отразяване на правилата на единния пазар в сектора на далекосъобщенията. Комисията споделя целта си Република Молдова да бъде включена в зоната на ЕС за роуминг по национални тарифи, която вече е от полза за милиони граждани в целия ЕС и представлява основополагащ елемент на единния пазар.

Споразумението за асоцииране, включващо задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) между ЕС и Молдова, беше подписано през юни 2014 г. и влезе напълно в сила от юли 2016 г.

Планът за приоритетни действия за 2023-2024 г. беше изготвен, за да се ускори въвеждането на ЗВЗСТ. Откакто на 23 юни 2022 г. Европейският съвет предостави на Молдова статут на държава кандидат, отношенията между ЕС и Молдова достигнаха нов етап. Планът за приоритетни действия отразява съвместно договорените нови приоритети за периода 2023—2024 г.

Приетото днес предложение е за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ във връзка с изменението на приложение XXVIII-Б (Права, приложими за далекосъобщителните услуги) и приложение XXVIII-В (Права, приложими за пощенските и куриерските услуги) към Споразумението за асоцииране.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател, отговарящ за търговията : „гато пътуват в чужбина: Принципът е същият като при познатия за гражданите на ЕС „Роуминг като у дома“. Това ще улесни както посещаващите ЕС молдовци, така и пътуващите в Молдова граждани на ЕС. То показва, че бъдещето на Молдова е в ЕС.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *