Комисията преразглежда правилата на ЕС за безопасността на продуктите и потребителските кредити

01 юли 2021

Днес Европейската комисия предложи да бъдат преразгледани два набора от правила на ЕС с цел укрепване на правата на потребителите в свят, преобразен от цифровизацията и пандемията от COVID-19. Комисията укрепва своята предпазна мрежа за потребителите в ЕС, например като гарантира, че опасните продукти се изземват от пазара или че офертите за кредит се представят на потребителите по начин, който е ясен и лесен за четене чрез цифрови устройства. С предложението се актуализират действащата Директива относно общата безопасност на продуктите и правилата на ЕС за потребителските кредити с цел да се защитят потребителите.

Вера Йоурова, заместник-председател, отговарящ за ценностите и прозрачността, заяви: Потребителите са изправени пред много предизвикателства, особено в цифровия свят, който промени из основи пазаруването, услугите и финансовите пазари. Ето защо засилваме защитата на потребителите в две направления: за потребителите ще бъде по-лесно да избягват рисковете при получаването на кредит и се въвеждат още по-строги правила за безопасност на продуктите. Освен това предложението ще увеличи отговорността на участниците на пазара и ще направи по-трудно за недобросъвестните участници да се крият зад сложен правен жаргон.

Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс заяви: Кризата с COVID-19 засегна потребителите по различни начини и много от тях бяха изправени пред финансови затруднения. Цифровизацията, която беше ускорена от пандемията, води до бум на пазаруването онлайн и променя из основи финансовия сектор. Наш дълг е да защитаваме потребителите, особено най-уязвимите сред тях. С преразглеждането на действащите правила на ЕС относно потребителските кредити и общата безопасност на продуктите правим точно това.

Онлайн продажбите се увеличаваха постоянно през последните 20 години и през 2020 г. 71 % от потребителите пазаруваха онлайн, като често купуват нови технологични продукти. От безжични слушалки и пречистватели на въздуха до конзоли за игри — пазарът на технологични продукти е огромен. Регламентът относно общата безопасност на продуктите ще предвиди действия срещу рисковете, свързани с тези нови технологични продукти, например във връзка с киберсигурността, и с онлайн пазаруването, като въведе правила за безопасност на продуктите за онлайн местата за търговия. Той ще гарантира, че всички продукти, достигащи до потребителите в ЕС, са безопасни — независимо дали това става чрез онлайн места за търговия или от кварталния магазин и дали идват от ЕС или от страни извън него. С новия регламент ще се гарантира, че местата за търговия изпълняват своите задължения, така че потребителите да не закупуват опасни продукти.

С преразглеждането на Директивата за потребителските кредити се предвижда, че информацията, свързана с кредитите, трябва да бъде представена по ясен начин, адаптиран за цифрови устройства, така че потребителите да разбират с какво се ангажират. Освен това Директивата ще подобри правилата, с които се оценява кредитоспособността, т.е. дали потребителят ще може да погаси кредита. Целта е да се избегне проблемът със свръхзадлъжнялостта. Регламентът ще изисква от държавите членки да насърчават финансовото образование и да осигурят предоставянето на потребителите на консултации във връзка с дълговете.

Регламент относно общата безопасност на продуктите

Директивата относно общата безопасност на продуктите, която е в сила от 2001 г., гарантира, че на единния пазар на ЕС се продават само безопасни продукти. Въпреки това на него все още се разпространяват твърде много опасни продукти, което създава неравнопоставени условия на конкуренция за предприятията и води до значителни разходи за обществото и потребителите. Освен това правилата трябва да бъдат актуализирани, за да отговорят на предизвикателствата, свързани с новите технологии и онлайн продажбите.

Предложение за Директива за потребителските кредити

С Директива 2008/48/ЕО относно договорите за потребителски кредити беше установена хармонизирана уредба на ЕС за потребителските кредити и беше осигурена стабилна рамка за справедлив достъп до кредити за европейските потребители. От нейното влизане в сила през 2008 г. обаче цифровизацията промени коренно процеса на вземане на решения и навиците на потребителите като цяло. Предложеното днес преразглеждане има за цел да бъдат отчетени тези развития.

Двете предложения са част от Новата програма за потребителите, която стартира миналата година и чиято цел е да се актуализира цялостната стратегическа рамка на политиката на ЕС за защита на потребителите.

*********

Източник: Европейска Комисия Прес служба

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *