Замразяване и изземване на активи на руски олигарси в ЕС

22 март 2022

Специалната група „Замразяване и изземване“ на активи на Европейската комисия ще осигурява координация на ниво ЕС по прилагане на санкционния режим срещу руските и белоруските олигарси. Групата ще работи заедно с новосъздадената многостранна работна група относно руските елити, пълномощници и олигарси (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) multilateral task force (REPO), в която влизат страните от Г-7 Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и Съединените щати, както и Австралия.

Комисарят по правосъдието Дидие Рейндерс каза: „Тази координация ще направи съдебното преследване на санкционираните руски и белоруски олигарси в Съюза конкретна възможност. Такива инициативи са жизненоважни за бързото замразяване и конфискация на активите, притежавани от физически и юридически лица, обект на санкциите. Следователно трябва да продължим да засилваме съвместната си работа за идентифициране на олигарси, които помагат с финансиране организирането на военните действия в Украйна или които извършват незаконни дейности на територията на Съюза. Нашите съвместни действия могат да направят разликата в световен мащаб. Това наистина показва солидарност и единство пред лицето на войната”.

Комисарят по финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари, Мейрид Макгинес, подчерта, че: „Нашите комбинирани мерки оказват значително въздействие – руската икономика е в свободно падане. Министрите на правосъдието и финансите на Г-7 се ангажираха с важната задача да идентифицират физическите и юридически лица, обект на международните санкционни режими. Трябва да гарантираме, че тези, които предоставят услуги – финансови, правни и други – на олигарси, за да улеснят избягването на международните санкционни режими, са напълно наясно с риска, който поемат. Ще разследваме всички и ще положим усилия да предотвратим заобикалянето на нашето санкционно законодателство…правонарушенията няма да останат без последици. Фокусът на нашата работа е да спрем притока на пари към руската военна машина. Богатите олигарси…трябва да знаят, че няма да намерят безопасно убежище в ЕС или другаде”.

В рамките на санкционния режим на ЕС всички активи, принадлежащи или контролирани от блокирани лица, трябва да бъдат замразени. До днешна дата 877 физически лица и 62 юридически лица са обект на замразяване на активи съгласно мерките на ЕС в контекста на руската агресия срещу Украйна.

Работната група „Замразяване и изземване“ ще играе важна роля в обмена на информация в рамките на ЕС и има за цел да отиде още една крачка по-далеч: ще координира действията на държавите-членки за изземване и, когато националното законодателство го изисква, конфискуване на активи на руски и белоруски олигарси.

Работната група „Замразяване и изземване“ се състои от Комисията, национални звена за контакт от всяка държава-членка, Евроджъст и Европол, както и други агенции и органи на ЕС, ако е необходимо. Тя ще координира действията на държавите-членки на ЕС, Евроджъст, Европол и други агенции за изземване и, където националното законодателство позволява това, конфискуване на активи на руски и белоруски олигарси. Докато Комисията осигурява стратегическа съгласуваност, Евроджъст и Европол са в най-добра позиция да осигуряват оперативна координация. Първото заседание на работната група „Замразяване и изземване“ се проведе на 11 март и беше председателствано от комисар Рейндерс.

Държавите-членки вече дадоха информация относно взети мерки на местно ниво, ситуацията с текущите съдебни производства и правните основания за конфискация на имущество съгласно националните законодателства.

(Източник: Европейска комисия)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *