Коронавирус: Комисията предлага да се засили координацията на безопасното пътуване в ЕС

27 ноември 2021
Knowledge Base

Освен това днес Комисията предлага да се актуализират правилата за пътуванията от трети държави до ЕС . Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс каза: От началото на пандемията Комисията е напълно ангажирана в намирането на решения за гарантиране на безопасното свободно движение на хората по координиран начин. С оглед на последните развития и научните данни внасяме предложение за нова препоръка на Съвета. Въз основа на нашия общ инструмент — цифровия COVID сертификат на ЕС, който се превърна в истински стандарт, преминаваме към подход, основан на индивида. Нашата основна цел е да се избегнат различаващите се мерки в рамките на ЕС. Това се отнася и за бустерните дози, които ще бъдат от съществено значение за борбата с вируса. Наред с други мерки днес предлагаме Съветът да постигне съгласие за стандартен срок на валидност на сертификатите за ваксинация, издавани след основната ваксинационна серия. Постигането на съгласие по това предложение ще бъде от решаващо значение за следващите месеци и за защитата на безопасното свободно движение на гражданите.
Продължете четенето

ЕС инвестира над 1 млрд. евро в иновативни проекти за декарбонизация на икономиката

19 ноември 2021

Европейският съюз инвестира над 1,1 милиарда евро в 7 широкомащабни иновативни проекта по линия на Фонда за иновации. Чрез безвъзмездните средства ще се подкрепят проекти, насочени към комерсиализацията на революционни технологии в енергоемките отрасли, в сектора на водорода, в улавянето, използването и съхранението на въглерод и в енергията от възобновяеми източници. Проектите се осъществяват в Белгия, Италия, Финландия, Франция, Нидерландия, Норвегия, Испания и Швеция.
Продължете четенето

Икономическа прогноза от есента на 2021 г.: От възстановяване към растеж в контекста на предизвикателства

15 ноември 2021
Knowledge Base

Икономиката на ЕС се възстановява от предизвиканата от пандемията рецесия по-бързо от очакваното. С напредването на кампаниите за ваксинация и с постепенното премахване на ограниченията растежът се възобнови през пролетта и продължи, без да отслабва, през лятото благодарение на повторното отваряне на икономиката. През прогнозния период се очаква икономиката на ЕС да продължи да отбелязва растеж въпреки засилващите се предизвикателства и да постигне темп на растеж от 5 %, 4,3 % и 2,5 % съответно през 2021 г., 2022 г. и 2023 г. Очаква се темповете на растеж в еврозоната да бъдат същите като тези за ЕС през 2021 г. и 2022 г., а през 2023 г. темпът на растеж се очаква да бъде 2,4 %. Тази прогноза зависи в голяма степен от два фактора: развитието на пандемията от COVID-19 и темпото, с което предлагането се адаптира към бързото възстановяване на търсенето след повторното отваряне на икономиката.
Продължете четенето

Комисията, програмата Breakthrough Energy Catalyst („Катализатор за революционна енергия“) и Европейската инвестиционна банка насърчават партньорството в областта на технологиите в областта на климата

07 ноември 2021
Knowledge Base

На Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP26) в Глазгоу председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Бил Гейтс — създателят на инициативата „Революционна енергия“, заедно с председателя на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер, официално встъпиха в пионерско партньорство, с което ще се стимулират инвестициите в ключови технологии в областта на климата. Подписването днес на меморандума за разбирателство се явява следствие на първоначалното съобщение, направено през юни тази година по време на Конференцията на министрите от инициативата Mission Innovation („Мисия за иновации“). Партньорството между Комисията, Европейската инвестиционна банка и програмата „Катализатор за революционна енергия“ ще мобилизира до 820 милиона евро (1 милиард щатски долара) между 2022—2026 г. за ускоряване на внедряването и бърза пазарна реализация на иновативни технологии, които ще спомогнат за постигането на амбициите на Европейския зелен пакт и на целите на ЕС в областта на климата до 2030 г. Всяко едно евро публични средства се очаква да привлече три евро частни средства.  Продължете четенето

Elina Karpacheva

Elina Karpacheva

Founder of the European Compliance Center

Предложение за институционална среда за подаване на сигнали (whistleblowing) в България

25 октомври 2021
Knowledge Base

Защитата на лицата, подаващи сигнали, има два аспекта. Първият е свързан с оповестяването на случващо се неправомерно поведение вътре в организациите за целите на разкриването и наказването на противоправни деяния. В този тесен смисъл подаването на сигнали служи на целите на правоприлагането и по специално – снабдяването на компетентните органи с информация. Вторият аспект е свързан с правоотношението работодател/служител. Като последният трябва да има възможност да разкрива информация за неправомерно поведение (което не е непременно квалифицирано като престъпление или административен деликт), без да се страхува от ответни действия от страна на работодателя. Например, много организации създават свои вътрешни правила за протичане на работния процес и Етични кодекси, а сигналите за тяхното нарушаване трябва да се третират по същия начин и със същата степен на защита като докладването на нарушения на законово задължение.

Продължете четенето

Whitepaper

 

Изгревът на RegTech

10 октомври 2021

Финансовата криза от 2008 г. проправи път на вълна от нови регулации във финансовия сектор. Сривът на финансовата система имаше дълбоко въздействие върху световната икономика, което доведе до по-строг контрол върху финансовите институции и по – специално тяхната роля на „пазители“. Все по -често отговорността за борба с финансовата престъпност се прехвърля върху частния сектор и понастоящем се смята, че 750 финансови институции по целия свят изпълняват ролята на „пазители“ в сектора на финансовите услуги. Това има огромно, до голяма степен невиждано въздействие върху индустрията. От всичко е видно, че регулаторното съответствие се превръща в основна компетентност на финансовите институции.

Около двадесет процента от банковия персонал в момента е ангажиран с проследяване на парични потоци в контекста на борбата с финансовата икономическа престъпност и борбата с тероризма. В Холандия вече има повече служители съответствие, отколкото служители с подобна роля в публичния сектор – полицията. Бюрокрацията, която банките трябваше да създадат, за да спазват законодателството и разпоредбите, достига своите граници. Използването на Regtech решения стана неминуемо. Regtech се отличава от традиционните софтуерни комплайънс решения, наред с други неща, по облачната технология, която се поддържа от изкуствен интелект и блокчейн.

Продължете четенето

Европейската комисия потвърждава предимството на правото на ЕС

08 октомври 2021

Днешното устно представяне на решението, постановено от полския Конституционен съд, предизвиква сериозна загриженост във връзка с предимството на правото на ЕС и компетентността на Съда на Европейския съюз. Комисията твърдо застава зад и потвърждава основополагащите принципи на правния ред на Съюза, а именно: правото на ЕС има предимство пред националното право, включително пред конституционни разпоредби; всички решения, постановени от Съда на Европейския съюз, са задължителни за органите на всички държави членки, включително и за националните съдилища. Продължете четенето

Elina Karpacheva

Elina Karpacheva

Founder of the European Compliance Center

Нека да отворим кутията на Pandora…

05 октомври 2021

Ако сте били онлайн през последните 24 часа, вероятно сте прочели поне един акцент от многото, свързани с Pandora Papers. Количеството тайни офшорни компании този път е шеметно. Големи имена като Тони Блеър и Шакира може би са били вече в заглавията на таблоидите, но техните тайни финансови сделки надхвърлят очакванията. Недвижими имоти в някои от най-желаните богаташки квартали в света са собственост на анонимни компании, регистрирани в небезизвестни юрисдикции, като Британските Вирджински острови (BVI).

Зад много от тези офшорни фирми стоят лица от политическия елит – включително държавни глави – които често се опитват да укриват данъци или в някои случаи, да изперат средствата, получени от вземане на подкупи и други финансови престъпления. В компанията са повече от 100 милиардери, 30 световни лидери и рок звезди. Много от тях използват компании „черупки“, за да държат и трансформират инкогнито богатство.

Борбата с икономическата престъпност и различните форми на укриване на данъци е във възход. Неплащането на данъци или скриването на богатство в данъчните убежища вече не се смята за „нормално“ или „толерирано“.

Така наречените Pandora Papers – друг голям проект на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) – предлага най-голямото до момента изтичане на офшорни данни, разкриващо финансовите тайни на могъщите и богатите.

Продължете четенето

Marta Andreeva

Marta Andreeva

Global Compliance Program Manager

Санкции и комплайънс проблематика след преврата на талибаните в Афганистан (част 2)

04 октомври 2021

В противодействието на престъпност и тероризъм чрез финансовата система, има две измерения. След като миналата седмица разгледахме първото измерение в контекста на Афганистан и режима на талибаните – санкционните режими, днес говорим за второто измерение.

От перспективата на управлението на риск и съответствие, голяма част от проблематиката, свързана с бизнеса и отношенията с участниците в търговията в Афганистан съществуваха и преди средата на август тази година. В последните десетилетия Афганистан традиционно е територия, асоциирана с финансова престъпност, наркотици, корупция и пране на пари. В ежедневието на комплайънс специалистите, промените засега са едва забележими. Имайки предвид оформящата се обстановка и колко е висок залогът обаче, нека си припомним каква е ролята ни в предотвратяването на спокойното преминаване на парични потоци от и към терористични организации. 

Продължете четенето

Whitepaper

 

Risk in Focus 2022

30 септември 2021

„Риск на фокус“ е ежегоден изследователски проект, анализиращ основните рискове, пред които са изправени организациите в цяла Европа. Докладът представлява основен инструмент за одитните комитети и барометър за това, което ръководителите „Одит“ (Chief Audit Executives) възприемат като рискови приоритети за своите организации за идващата 2022 г. Изменението на климата и устойчивостта на околната среда се разглеждат като едни от петте пет най -важни рискове от цели 31% от ръководителите „Одит“, което представлява увеличение с повече от 40% спрямо миналогодишното проучване.

Новият доклад идентифицира водещите рискове за организациите през 2022 г. като: киберсигурност и сигурност на данните, промяна в законите и разпоредбите и цифрови смущения и AI. Тъй като предприятията преценяват какви работни модели да внедрят след пандемията, рисковете за организационната култура, интегритета и сплотеността на персонала не трябва да се подценяват. Човешкият капитал, разнообразието и управлението на таланти се посочват от 40% от ръководителите „Одит“ сред първите по място пет риска. В доклада водеща роля взема COVID-19 и главозамайващите темпове на промени и несигурност, които пандемията донесе по отношение на сигурността на данните, умората на работното място, финансовия риск и т.н. Проучванети разглежда изменението на климата като основен риск във време на противоречиви приоритети за вътрешния одит.

Като читател на платформата Risk & Compliance Europe, можете да изтеглите безплатно новия доклад Risk in Focus 2022.