Провалът на ABN Amro и други значими банки в борбата с изпирането на пари през погледа на легитимен бизнес

10 май 2021

Известен е трудният баланс между превенцията на икономическите престъпления и прекаленото натоварване на организациите с комплайънс изисквания, което пречи на легитимните бизнес транзакции. Ключът е в правилната оценка на риска и гъвкавостта на процедурите и контролите. В днешно време много финансови институции, „уплашени“ от наложените строги санкции, се презастраховат, поставяйки своите клиенти и съконтрахенти в трудната позиция да доказват непрекъснато, че не са „лош“ бизнес. В същото време изпирането на пари продължава да се случва на високо ниво, често с благословията на висшия мениджмънт (както паказаха и FinCEN files). Една интересна статия от Холандия, в която мнозина ще разпознаят собствения си опит.

Продължете четенето

Комисията предлага нов регламент за справяне с нарушенията, причинени от чуждестранни субсидии на единния пазар *

05 май 2021

Днес Европейската комисия предлага нов инструмент за справяне с потенциалните нарушаващи въздействия на чуждестранните субсидии на единния пазар. Днешното законодателно предложение бе предшествано от приемането на Бяла книга през юни 2020 г. и обширен процес на консултации със заинтересованите страни. То има за цел да се преодолее законодателната празнота на единния пазар, поради която субсидиите, предоставяни от правителства извън ЕС, в голямата си част не се проверяват изобщо, докато субсидиите, предоставяни от държавите членки, подлежат на строг контрол. Новият инструмент е предназначен за ефективно справяне с чуждестранните субсидии, които причиняват нарушения и засягат равнопоставените условия на конкуренция на единния пазар при всяка пазарна ситуация. Той е ключов елемент и за изпълнението на актуализираната промишлена стратегия на ЕС, която също беше приета днес, чрез насърчаване на справедлив и конкурентоспособен единен пазар, като по този начин се създават подходящи условия за развитието на европейската промишленост.
Продължете четенето

По-добро регулиране: Обединяване на силите за по-добро законотворчество на ЕС в подготовка за бъдещето

03 май 2021

Комисията прие съобщение относно по-доброто регулиране, в което се предлагат няколко подобрения на законодателния процес на ЕС. За да се насърчи възстановяването на Европа, е по-важно от всякога да се приема възможно най-ефективното законодателство, като същевременно правото на ЕС бъде адаптирано по-добре към потребностите на бъдещето. Марош Шефчович, заместник-председател, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, заяви: „Комисията вече разполага с една от най-добрите системи за по-добро регулиране в света, но е необходимо да направим повече. Ето защо увеличаваме усилията си за опростяване на законодателството на ЕС и за намаляване на неговата тежест, като същевременно използваме по-добре стратегическото прогнозиране и подкрепяме устойчивостта и цифровизацията. За да успеят обаче, всички заинтересовани страни трябва да работят заедно за изготвянето на висококачествени политики на ЕС, които ще доведат до по-силна и по-устойчива Европа.“
Продължете четенето

Marta Andreeva

Marta Andreeva

Senior Regulatory and AML Compliance Specialist

Онлайн екосистема от таланти за милиони: регулирани ли са незаменяемите токъни (NFT)?

28 април 2021

Едва ли в медийното онлайн пространство в момента има нещо по-модерно и по-обсъждано от най-новия феномен от света на криптовалутите “NFT”. Същевременно едва ли има и нещо по-объркващо, мистериозно и неразбрано. 

Само през миналия месец март станахме свидетели на изумителни сделки, които независимо от последващото развитие на NFT пазара, ще останат в историята. Художникът Майк Винкелман, по-известен като Beeple, продаде своята NFT колекция за 69 млн. долара, което го нарежда на трето място за най-скъпо продадена колекция на жив изпълнител. Основателят на Twitter, Джак Патрик Дорси, пък спечели над 2 млн. долара, като продаде първия си пост (tweet) на платформата.

Изкуството по своята същност не е нещо, което може да се постави в рамки. Създаването на изкуство понякога е възприемано като антисоциален акт, осъществяван от малцина гении и творци, останали непреходни във времето като Пикасо или Моцарт например. Типичното пространство, в което обикновените хора могат да се насладят на изкуството, е обичайно концертна или изложбена зала. 

Модерните технологии постепенно промениха това и сближиха цифровото и физическото измерение. Интернет е една неограничена от физическата география виртуална сцена. До тази сцена имаш достъп както като творец, дори без задължително да си гений, за да покажеш своите идеи и изкуство, така и като ценител или колекционер. Начинът и пространството на възприемане и наслаждаване на изкуство изглежда вече не е това, което беше, благодарение на пазара на NFT-та. 

NFT-тата засягат авторско право, защита на личните данни, защита на потребителите, данъчното право, пазара на ценни книжа и инвестиции, както и регулаторния режим за противодействие на пране на пари и санкции. За тези в сферата на управлението на риск и нормативно съответствие, NFT-тата повдига въпроси като регулирани ли са тези „активи“ и какви са рисковете, които носят. Настоящата статия търси отговор на тези въпроси.

Продължете четенето

Борбата с организираната престъпност: нова 5-годишна стратегия за засилване на сътрудничеството в целия ЕС и за по-добро използване на цифровите технологии в разследванията

19 април 2021
Knowledge Base

Европейската Комисия представя нова стратегия на ЕС за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху засилване на правоприлагането и съдебното сътрудничество, справяне със структурите на организираната престъпност и престъпленията с висок приоритет, преустановяване на печалбите от престъпна дейност и предприемане на съвременни ответни действия във връзка с технологичния напредък. Организираните престъпни групи продължават да се развиват и усъвършенстват, както се вижда от бързото им адаптиране към коронавирус пандемията, например увеличаването на фалшивите лекарствени продукти и онлайн престъпленията. Организираните престъпни групи, действащи в Европа, извършват разнообразни престъпни дейности, сред които преобладават трафикът на наркотици, организираните престъпления срещу собствеността, измамите, контрабандата, трафикът на хора. През 2019 г. приходите от престъпни дейности на основните престъпни пазари са възлизали на 1 % от БВП на ЕС, което се равнява на 139 милиарда евро.
Продължете четенето

Whitepaper

Fourthline

KYC Remediation: Грешки и добри практики

05 април 2021

Изискванията на регулаторите задължават банките постоянно да проверяват съществуващите клиенти. Правилно извършен, подобен процес води до събирането на по-подробни данни за клиентите и следователно – до настъпването на по-малко финансови престъпления, но направен по грешния начин –  това може да се окаже огромна загуба на финансови ресурси.

Предлагаме на Вашето внимание този документ относно валидирането на KYC процесите, който може да изтеглите на английски език напълно безплатно като посетител на Risk & Compliance Platform Europe.

Индивидуално предприемачество 2021. Среда за лично развитие и доходност в условия на криза.

29 март 2021

Средата на предприемчивите

Днес хората сме изправени пред предизвикателството да осъществяваме бизнеса си в условията на агресивна икономика, където средата е високо турбулентна, определено трудна за прогнозиране и ежедневно променлива. Трябва бързо и критично да осмислим своята мисия, визия и стратегия. Необходимо е да разглеждаме пазарната ориентация за реализация като цялостна философия, за да можем не само да задоволяваме все по-добре и точно вкуса на своите целеви клиенти и партньори, а и да създаваме нови пазари за своите качества и умения. Успех ще имат онези, които притежават предприемачески дух, стратегическо мислене и управление. Отмина времето, когато уникалното решение или изобретение е достатъчно за финансов успех. Отмина времето, когато достигането на ограничен кръг от потребители са достатъчи за съществуването и нормалното функциониране на компанията. Живеем, творим и се изграждаме в среда на моментална комуникация, бързо сменящо се потребителско мнение, където вече не продукта или услугата следва да е адаптивна, а цялата концепция за финансов успех трябва да се адаптира към постоянно променящият се свят. Предприемачеството се превръща в начин на мислине, в определен подход за решаване на проблеми, а инвестирането като част от всяко бизнес начинание, дори и в най-класическите формати – банкиране, застраховане, недвижимости, наеми, пасивен доход и т.н.

Инвестирането като подход, следва да бъде насочен към всички ресурси– в човешки качества, в суровини, в подобряване на материална база, в по-добри партньорства, във време, в обучения, в нови територии, в ИТ обезпечност, сякаш списъкът е безкраен. В същото време самото инвестиране следва да се разглежда като бизнес модел, начин за развитие на допълнителна доходност в домакинство, или основна дейност или услуга. Съвременните мултинационални компании, с огромна капитализация и стабилен финансов успех вече са с интегрирано материално или нематериално постоянно инвестиране вътре в себе си и навън към клиенти, среда, общество и влияние – следователно този приоритет следва вече да се сведе до индивидуалност и отделна личност преследваща същия успех. Управлявлението на сегмента инвестиране, или обучението и системите за инвестиции, чрез нови подходи, различни гледни точки и конкретизиране на цели и резултати е актуален и мултидисцлиплинарен проблем сведен до една единствена личност и доход, това е и предмет на настоящата разработка.
Продължете четенето

Dr. David Shepherd: „Фалшифицираните продукти причиняват значителна вреда на обществото и на икономиката“

15 март 2021
Knowledge Base

Научните изследвания в областта на икономическата престъпност представят организацията като меч с две остриета. От една страна, организациите биват мамени от своите работници, дискриминирани от корумпирани държавни служители и биват обект на кибератаки, от друга страна, обаче –  организациите са извършителите на престъпления – те укриват данъци, мамят клиентите си и своите конкуренти. Докато финансовите измами, корупцията, престъпленията срещу интелектуалната собственост и други форми на икономическа престъпност причиняват огромни загуби както на отделни организации, така и на обществото като цяло, много от тези престъпления са извършени от самите организации. 

На 4 февруари 2021 г. се проведе онлайн „Вторият зимен симпозиум за икономическа престъпност: Организациите: отвъд жертви и извършители“ (2nd Winter Economic Crime Symposium – Organizations: Beyond Victims and Perpetrators), организиран от Centre for Counter-Fraud Studies на Университета в Портсмут. Събитието имаше за цел да изследва сложната мрежа от взаимоотношения вътре и между корпоративните структури и как ролята на организациите в икономическата престъпност не бива да се свежда единствено до категориите жертви и извършители.

С фокус върху превенцията на противоправните деяния, изявени професионалисти изнесоха основни презентации по редица теми като ефективнитe програми за съответствие и контрол, подкупването на чуждестранни държавни служители и престъпленията срещу интелектуалната собственост. Risk & Compliance Platform Europe беше медиен партньор на събитието. Нашата редакция проследи за вас и обобщи най-интересното от симпозиума в поредица от статии.

Продължете четенето

Marta Andreeva

Marta Andreeva

Senior Regulatory and AML Compliance Specialist

Най-голямата промяна в борбата с корпоративните матрьошки в САЩ?

07 март 2021

Какво бихте направили, ако бяхте корумпирано лице на публична длъжност и търсите начин да изперете пари с криминален произход с минимален риск да бъдете заловени? Бихте създали многопластова структура от дружества фантоми, които да функционират като руски матрьошки. Дружеството съществува само на хартия, не извършва реална търговска дейност, няма служители, няма офис. То е фирма фантом – подобие на легитимен бизнес, което е регистрирано като правна структура, има банкова сметка и активи, но когато се опиташ да откриеш кой е реалният собственик на тези активи, информацията за него е толкова неясна, колкото биха били очертанията на един призрак. 

Същото бихте направили и при много други сценарии, при които целта е да прикритете, че сте краен бенефициер на банкови сметки, инжектирани от финансови инжекции за понякога стотици хиляди долари с престъпен характер. Журналистически разследвания в последните години като LuxLeaks (2014 г.), Panama Papers (2016 г.) и най-скорошните разкрития OpenLux (2021 г.), извадиха на бял свят стотици хиляди такива фантомни дружества, които са намерили своя дом в държави, всеизвестни като данъчен рай, офшорни зони и законодателство, в което банковата тайна е основен елемент. 

Любопитно е, че почти не откриваме американска следа в тези разкрития. Причината е ясна на всички –  САЩ представлява една от най-големите офшорни зони, където основаването на една такава фирма фантом изисква по-малко информация отколкото при подаването на заявление за свидетелство за правоспособност за управление на МПС или заявление за банкова сметка. Конгресът разпознава, че близо 2 милиона дружества биват формирани в САЩ всяка година. В повечето случаи не е необходимо и посочването на нито един собственик. Така гласи още в самото начало Законът за националното разрешение за отбрана(NDAA) за фискалната 2021 г., влязъл в сила в началото на годината, който включва Закона за корпоративна прозрачност (CTA).

Продължете четенето

Peter Y. Solmssen: „Никой не иска да вземе участие в подкуп, защото той се заплаща скъпо.“

03 март 2021

Научните изследвания в областта на икономическата престъпност представят организацията като меч с две остриета.

От една страна, организациите биват мамени от своите служители, дискриминирани от корумпирани държавни служители и биват обект на кибератаки, от друга страна, обаче –  организациите са извършителите на престъпления – те укриват данъци, мамят клиентите си и своите конкуренти. Докато финансовите измами, корупцията, престъпленията срещу интелектуалната собственост и други форми на икономическа престъпност причиняват огромни загуби както на отделни организации, така и на обществото като цяло, много от тези престъпления са извършени от самите организации. 

На 4 февруари 2021 г. се проведе онлайн „Вторият зимен симпозиум за икономическа престъпност: Организациите: отвъд жертви и извършители“ (2nd Winter Economic Crime Symposium – Organizations: Beyond Victims and Perpetrators), организиран от Centre for Counter-Fraud Studies на Университета в Портсмут. Събитието имаше за цел да изследва сложната мрежа от взаимоотношения вътре и между корпоративните структури и как ролята на организациите в икономическата престъпност не бива да се свежда единствено до категориите жертви и извършители.

С фокус върху икономическата престъпност, изявени професионалисти изнесоха основни презентации по редица теми като ефективнитe програми за съответствие и контрол, подкупването на чуждестранни държавни служители и престъпленията срещу интелектуалната собственост. Risk & Compliance Platform Europe беше медиен партньор на събитието. Нашата редакция проследи за вас и обобщи най-интересното от симпозиума в поредица от пет статии.

Продължете четенето