Eвропейците приветстват подкрепата на ЕС за реформи в държавите членки

15 май 2023

Европейците оценяват факта, че ЕС предоставя експертен опит и помага на държавите членки при разработването и осъществяването на реформи в широк спектър от области на политиката. Това е едно от основните заключения на експресно проучване на Евробарометър, проведено през април 2023 г., което потвърждава значението и необходимостта от подкрепа, предлагана в рамките на инструмента за техническа подкрепа на Комисията (ИТП). С помощта на ИТП Комисията предоставя техническа подкрепа за реформите в ЕС по искане на националните органи. ИТП може също така да подпомогне държавите членки при разработването, осъществяването и преразглеждането на преобразуващите реформи, включени в техните планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
Продължете четенето

По-строги правила за борба с корупцията в ЕС и по света

03 май 2023
Knowledge Base

Днес Комисията предприема решителни действия за борба с корупцията в ЕС и по света, като изпълнява ангажимента, поет от председателя Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2022 г. Представените днес предложения за борба с корупцията представляват историческа крачка в борбата с корупцията на национално равнище и на равнище ЕС. Комисията ще засили действията си, като стъпи върху вече въведените мерки, ускори усилията за интегрирането на мерки за предотвратяване на корупцията в структурата на политиките и програмите на ЕС и като подкрепя активно работата на държавите членки за въвеждане на силни политики и законодателство за борба с корупцията. Чрез годишния си цикъл на докладване относно върховенството на закона Комисията също така наблюдава развитието на действията за борба с корупцията на национално равнище, набелязва предизвикателствата и въпросите, свързани с препоръките, отправени към държавите членки.
Продължете четенето

Банков съюз: Комисията предлага реформа на рамката за управление на банкови кризи и гарантиране на депозитите

23 април 2023
Knowledge Base

Днес Европейската комисия прие предложение за адаптиране и допълнително укрепване на съществуващата нормативна уредба на ЕС за управление на банкови кризи и гарантиране на депозитите, с акцент върху средните и по-малките банки. През последните години банковият сектор на ЕС, включващ надеждна рамка за управление на кризи, стана много по-устойчив. Финансовите институции в ЕС са високоликвидни, с добра капитализация и подлежат на строг надзор. Опитът обаче показва, че решенията по отношение на много средни и по-малки банки, изпаднали в затруднение, се взимат извън рамката за преструктуриране. Това понякога означава използване на парите на данъкоплатците, а не на изискуемите вътрешни ресурси на банката или на частни, финансирани от сектора защитни механизми (схеми за гарантиране на депозитите и фондове за преструктуриране).
Продължете четенето

Прилагане на Законодателния акт за цифровите услуги: Комисията поставя началото на Европейски център за алгоритмична прозрачност

17 април 2023

Утре Европейският център за алгоритмична прозрачност (ECAT) ще бъде официално открит от Съвместния изследователски център на Комисията в Севиля, Испания. Откриването ще бъде отбелязано с проява, която ще бъде излъчена тук. Проявата ще обедини представители на институциите на ЕС, академичните среди, гражданското общество и промишлеността, за да се обсъдят основните предизвикателства и значението за обществото на надзора върху начина, по който се използват алгоритмичните системи. След видео послание на комисаря за вътрешния пазар, Тиери Бретон, публиката ще се потопи в текущата и планираната работа на ECAT, включително чрез предварително представяне за нейния потенциал по време на демонстрации на живо.

Продължете четенето

Държавна помощ: Комисията актуализира насоките за мерки в подкрепа на екологичния преход

04 април 2023
Knowledge Base

Днес Европейската комисия публикува актуализирани ръководни образци за държавната помощ, за да подпомогне държавите членки при разработването на мерки, които ще бъдат включени в техните национални планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. По-специално актуализираните технически документи ще помогнат на държавите членки да разработят мерки, които допълнително да допринесат за изпълнението на целите на Европейския зелен пакт, като същевременно ще спомогнат за прекратяване на зависимостта от руските изкопаеми горива и за ускоряване на екологичния преход, установен с плана REPowerEU. Продължете четенето

Финансовите организации през регулаторните лабиринти на Втората директива за платежни услуги (PSD2)

02 март 2023
Knowledge Base

Автор: Николай Стоянов, старши правен съветник в Обединена българска банка, част от групата на KBC

Част I

Дигитални портфейли и карти, електронни пари, незабавни преводи (познати още като „blink“) – все термини, които навлязоха светкавично бързо в съвременния дискурс. Под диктата на технологиите регулациите нямаха друг избор, освен да се опитат да наваксат с информационния прогрес. Бумът на картовите и дигиталните разплащания усили и измамните атаки към потребителите. Почти няма лице, което пряко или непряко да не е било обект на опит (без значение успешен или неуспешен) на phishing измама, целяща узнаването на неговите пароли за електронно банкиране и карти.

PSD2 е съкращение, произхождащо от втората директива за платежни услуги (на англ. ез. Payment Services Directive 2) и има същата цел като PSD1, а именно да създаде правна рамка за по-прости, по-бързи и по-сигурни плащания в ЕС.[1] Първата Директива за платежни услуги (PSD1) бе приета през 2007 г. Това законодателство осигури правната основа на единния пазар за плащания в ЕС, за да се предоставят по-безопасни и по-иновативни платежни услуги в ЕС/ЕИП. Целта е трансграничните плащания във валутата на дадена държава членка да станат толкова лесни, ефикасни и сигурни, колкото и „националните“ плащания в рамките на определената държава членка.[2]

Продължете четенето

Доколко Европейският санкционен режим постигна целта си?

27 февруари 2023
Knowledge Base

Една година след началото на военниете действия, изглежда, че санкционният режим на ЕС се е провалил в постигането на своите цели (също и в сравнение с санкционния режим на САЩ). Сред общественото мнение битува виждането, че ефективността на санкционните режими се измерва  с това доколко техните адресати са променили своите политически цели или своето противоправнио поведение. В интерес на истината мнозина в Брюксел и редица дипломати на държави-членки никога не са вярвали, че икономическите санкции реалистично ще спрат войната.

Прагматично погледнато санкциите са само един от инструментите на външната политика и международните икономически отношения. Логичната стъпка от това предположение е да се разглежда как ограничителните мерки се вписват в по-широка система от инструменти, вместо да се мисли, че санкциите сами по себе си могат да определят промяна в поведението или постигане на поставените външнополитически цели.

Санкционните режими имат три аспекта – принудителен, ограничителен и сигнализиращ. Третият аспект е най-пренебрегваният в публичното пространство, но се оказа и най-ефективният.

Продължете четенето

ЕС постига съгласие по десети пакет от санкции срещу Русия

25 февруари 2023

Комисията приветства приемането от Съвета на 10-и пакет от санкции срещу Русия и срещу тези, които я подкрепят в нейната незаконна агресия срещу Украйна. 24 февруари бележи една година от мащабното нахлуване на Русия в Украйна и 9 години от началото на незаконното нахлуване и окупация на украинска територия от страна на Русия. С пакета се увеличава натискът в отговор на бруталната война на Путин, ожесточено насочена и срещу цивилното население и критичната инфраструктура. За да се повиши допълнително ефективността на санкциите на ЕС, в днешния пакет се съдържат нови вписвания, както и търговски и финансови санкции, включително допълнителни забрани за износ на стойност над 11 милиарда евро, които лишават руската икономика от критични технологии и промишлени стоки. С него също така се засилват мерките за правоприлагане и за борба със заобикалянето на мерките, като се включва ново задължение за докладване на активите на Руската централна банка.

Пакетът от санкции съдържа следното:

Още санкционирани лица и образувания

ЕС добави около 120 лица и образувания към списъка си със санкции, включвайки в него руски политици, висши правителствени служители и военни лидери, съучастници във войната срещу Украйна, както и незаконни органи, създадени от Русия в окупираните територии в Украйна, наред с останалите. Списъкът включва и лица с ключово участие в отвличането на украински деца в Русия, както и организации и физически лица, които разпространяват дезинформация в публичното пространство, с което към военната намеса водят и информационна война. Предприети са мерки и срещу лица в Иран, които участват в разработването на дронове и компоненти в подкрепа на военните сили на Русия. Освен това санкциите са насочени също към членове и поддръжници на руската наемническа група „Вагнер“, както и към нейните дейности в други държави, като Мали и Централноафриканската република.

Допълнителни забрани и ограничения на износа на ЕС

Бяха въведени нови ограничения върху износа на чувствителни технологии с двойна употреба и усъвършенствани технологии, които допринасят за военните способности и технологичния напредък на Русия въз основа на информацията, получена от Украйна и нашите държави членки и партньори. Това включва допълнителни електронни компоненти, използвани в руските оръжейни системи (дронове, ракети, хеликоптери, други превозни средства), както и забрани за конкретни редкоземни метали и термокамери с военно приложение. Освен това в списъка са включени и 96 допълнителни образувания, свързани с руския военно-промишлен комплекс, с което общият брой на военните крайни потребители, обект на санкции, достига 506. За първи път са включени седем ирански образувания, които използват компоненти от ЕС и доставят на Русия военни дронове „Shahed“ за нападение на гражданска инфраструктура в Украйна. Важно е да се отбележи, че работим в тясно сътрудничество с партньори и добавяме Австралия, Канада, Нова Зеландия и Норвегия към списъка на нашите държави партньори.

Продължете четенето

Икономиката на ЕС ще избегне рецесията, но неблагоприятните условия са още налице

17 февруари 2023
Knowledge Base

Почти една година след като Русия започна военната агресия срещу Украйна, икономиката на ЕС навлезе в 2023 г. в по-добро състояние от прогнозираното през есента. Според зимната междинна прогноза перспективите са за по-висок растеж през тази година — 0,8 % в ЕС и 0,9 % в еврозоната. Очаква се и двете зони да избегнат с малко техническата рецесия, която се очертаваше за началото на годината. Освен това според прогнозата очакваните стойности на инфлацията както за 2023 г., така и за 2024 г., са леко занижени. След силния растеж през първата половина на 2022 г. темпото на БВП се забави през третото тримесечие, макар и малко по-слабо от очакваното. Въпреки извънредните сътресения, икономиката на ЕС избегна свиването през четвъртото тримесечие, предвидено в есенната прогноза. Годишният темп на растеж за 2022 г. се оценява на 3,5 % както в ЕС, така и в еврозоната.
Продължете четенето

Оптимално използване на талантите в Европа: нов стимул за регионите на ЕС

18 януари 2023
Knowledge Base

В Европа има таланти. Но талантите трябва да бъдат насърчавани, особено като се има предвид, че ЕС е в процес на сериозен демографски преход. Това е още по-необходимо в регионите, които страдат от намаляваща работна сила и нисък дял на лицата с висше образование, както и в регионите, засегнати от напускане от страна на младите хора. Ако не се предприемат мерки, този преход ще доведе до нови и нарастващи териториални различия, тъй като регионите остаряват и изостават по отношение на числеността и уменията на своята работна сила. Това може да промени демографската картина в Европа, като възпрепятства устойчивостта и конкурентоспособността на ЕС. Гарантирането, че регионите, изправени пред „капан за развитието на таланти“, стават по-устойчиви и привлекателни, е от решаващо значение за ангажимента на ЕС нито един човек и нито едно място да не бъдат пренебрегнати. По тази причина Комисията стартира „механизма за насърчаване на таланти“. Този механизъм ще помогне на регионите на ЕС, засегнати от ускореното намаляване на населението в трудоспособна възраст, да обучават, задържат и привличат хората, уменията и компетентностите, необходими за справяне с въздействието на демографския преход.
Продължете четенето