23 Sep

WEBINAR What really motivates anti-corruption compliance?

Online

На 23 септември от 15.00 Парижко време Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) стартира своята нова инициатива „Двигатели, механизми и идеи за промяна на корпоративното съответствие за борба с корупцията“ с интересен уебинар.

Уебинарът ще се фокусира върху различните фактори, които са накарали корпорациите да проектират системи за предотвратяване, откриване и реагиране на риска от корупция, като например законови и регулаторни изисквания, рискове за налагане на санкция от регулатора и засягане на репутацията. Панелите ще обсъдят също някои от основните предизвикателства, пред които са изправени компаниите, които се стремят да прилагат антикорупционни програми, и ще дискутират потенциални решения, включително начини как правителствата, международните организации и гражданското общество да подкрепят дружествата в техните антикорупционни усилия.

За повече информация – тук.

Регистрирайте се тук.