Украйна: ЕС постига съгласие по петия пакет от ограничителни мерки срещу Русия

08 април 2022

Европейската комисия приветства одобрението от страна на Съвета за приемане на пети пакет от ограничителни мерки срещу режима на Владимир Путин в отговор на неговата брутална агресия срещу Украйна и нейния народ. Заедно с предишните четири пакета тези санкции ще допринесат допълнително за засилване на икономическия натиск върху Кремъл и ще ограничат способността му да финансира нахлуването си в Украйна. Тези мерки са с по-широк обхват и по-голяма тежест и ще засегнат руската икономика още по-остро. Санкциите са координирани с международните партньори.

Комисията и ЕСВД работят по допълнителни предложения за възможни други санкции, включително по отношение на вноса на нефт, и обмислят някои от идеите, представени от държавите членки, като данъци или специфични канали за плащане, например доверителна сметка. Извън санкциите ЕС ясно заяви, че намаляването на зависимостта ни от енергиен внос от Русия е наложително в спешен порядък. В своето съобщение REPowerEU от 8 март Комисията обяви стратегия за намаляване на зависимостта от руски изкопаеми горива възможно най-скоро, като вече се работи за изпълняването на този план.

Днешният пакет съдържа следните шест елемента:

 1) Забрана на въглищата

 • Забрана за внос на всякакви видове руски въглища. Ще бъде засегната една четвърт от целия руски износ на въглища, което за Русия представлява загуба на приходи в размер на близо 8 млр. евро годишно.

 2) Финансови мерки

 • Пълна забрана на сделките със и замразяване на активите на четири руски банки, с което те са напълно изключени от пазарите към днешна дата. Четирите банки имат 23-процентен пазарен дял от руския банков сектор, поради което финансовата система на Русия ще бъде отслабена още повече.
 • Забрана за предоставяне на Русия на свързани с криптоактиви услуги с висока стойност. Така ще бъдат затворени евентуалните регулаторни „вратички“.
 • Забрана за предоставяне на консултантски услуги на богати руски граждани, която ще затрудни съхраняването на тяхното богатство в ЕС.

3) Транспорт

 • Пълна забрана за руските и беларуските товарни автомобилни превозвачи да работят в ЕС. Ще бъдат допуснати някои изключения за основни стоки и дейности, като селскостопански и хранителни продукти, хуманитарна помощ и енергоносители.
 • Забрана кораби под флага на Русия да влизат в пристанища на ЕС. Предвидени са изключения за медицински, хранителни, енергийни и хуманитарни цели.

4) Целеви забрани за износ

 • Допълнителни целеви забрани за износ на стойност 10 млрд. евро в области, в които Русия е уязвима поради голямата си зависимост от доставки от ЕС. Това включва например квантови изчислителни технологии, авангардни полупроводници, машини за чувствителни сектори, транспортно оборудване и химикали. Тук се включват и специални катализатори за рафинериите. Тези забрани ще продължат да влошават технологичната база и промишления капацитет на Русия.
 • Към съществуващите забрани за износ е добавено горивото за реактивни двигатели и добавките за гориво, които могат да се използват от руската армия.

5) Разширяване на забраните на вноса

 • Допълнителни забрани на внос на стойност 5,5 млрд. евро, включващ цимент, каучукови продукти, дървесина, спиртни напитки (включително водка), морски храни от висок клас (включително черен хайвер), както и мярка срещу заобикалянето, насочена към вноса на поташ от Беларус. Тези мерки ще спомогнат и за затваряне на регулаторните „вратички“ между Русия и Беларус.

6) Изключване на Русия от обществени поръчки и европейски средства; правна яснота и правоприлагане

 • Пълна забрана за участие на руски граждани и субекти в договори за обществени поръчки в ЕС. Компетентните органи могат да предоставят някои ограничени изключения, когато за поръчката няма жизнеспособна алтернатива.
 • Ограничаване на финансовата и нефинансовата подкрепа за руски публични субекти по програми на ЕС, Евратом и държавите членки. Например в допълнение към мерките, обявени по-рано в областта на научните изследвания и образованието, Комисията ще прекрати участието във всички текущи споразумения за отпускане на безвъзмездни средства на руски публични органи или свързани с тях субекти и ще спре всички свързани плащания по „Хоризонт 2020“„Хоризонт Европа“, Евратом и „Еразъм+“. По тези програми няма да бъдат сключвани нови договори или споразумения с руски публични органи или свързани с тях субекти.
 • Отстранени са различни припокривания между ограниченията на износа на изделия с двойна употреба и авангардни технологии и други разпоредби.
 • Забраните за износ на банкноти и за продажба на прехвърлими ценни книжа са разширени до всички официални валути на ЕС.

Комисията приветства също така решението да бъдат санкционирани още 217 лица и 18 правни субекта. Сред тях са и всички 179 членове на така наречените „правителства“ и „парламенти“ на Донецк и Луганск. От 2014 г. насам са санкционирани общо 1091 лица и 80 правни субекта.

Насоки за проверка на преките чуждестранни инвестиции от Русия и Беларус

Комисията също така публикува насоки на 5 април за държавите членки относно оценката и предотвратяването на заплахи за сигурността и обществения ред на ЕС от руски и беларуски инвестиции. В насоките се акцентира върху повишения риск от инвестиции, върху които се оказва влияние от руското или беларуското правителство в контекста на руската инвазия в Украйна. Призовава се за тясно сътрудничество между органите, участващи в скрининга на инвестициите, и тези, които отговарят за прилагането на санкциите. Държавите членки се призовават спешно да създадат всеобхватни механизми за скрининг на инвестициите, ако все още нямат такива. Призовават се и да прилагат разпоредбите за борба с изпирането на пари, за да се предотврати злоупотребата с финансовата система на ЕС от страна на инвеститори от Русия и Беларус.

(Източник: ЕК/Съобщение за медиите)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *