ЕС приема 13-ия пакет от санкции срещу Русия след две години агресивна война срещу Украйна

27 февруари 2024
Knowledge Base

Комисията приветства приемането от Съвета на 13-ия пакет от санкции срещу Русия. Две години след бруталното нахлуване на Русия в Украйна подкрепата на ЕС за Украйна и нейния народ е по-силна от всякога. Европа е обединена и решена да продължи да защитава своите ценности и основополагащи принципи. Настоящият пакет от санкции е насочен към допълнително ограничаване на достъпа на Русия до военни технологии, като например за безпилотни летателни апарати, и към включване в списъка на още дружества и лица, участващи във военните усилия на Русия. С този нов пакет броят на индивидуалните вписвания достигна над 2000, с което тези, които подпомагат незаконната война на Русия срещу Украйна, бяха засегнати сериозно. Усилията обаче не бива да отслабват. Пълното прилагане на санкциите е от решаващо значение, за да бъде лишена Москва от приходите, стоките и технологиите, от които се нуждае, за да подхранва войната си. Комисията ще продължи да подкрепя държавите членки, за да гарантира ефективното прилагане на мерките, както и да работи в тясно сътрудничество с трети държави за противодействие на опитите за заобикаляне на санкциите.

В тринадесетия пакет от санкции се съдържат следните основни елементи:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВКЛЮЧВАНИЯ В СПИСЪКА

Това е безпрецедентен пакет от мерки със 194 отделни вписвания, включително 106 лица и 88 образувания. С тях ЕС надхвърля прага от 2000 вписвания. По-специално:

Санкции, насочени срещу руския военен и отбранителен сектор: новите вписвания включват повече от 140 дружества и лица от руския военно-промишлен комплекс, които, наред с другото, произвеждат ракети, безпилотни летателни апарати, противовъздушни ракетни системи, военни превозни средства, високотехнологични компоненти за оръжия и друго военно оборудване.
Изпращане на категоричен сигнал срещу партньорите на Русия във военните действия: новите вписвания са насочени срещу 10 руски дружества и лица, участващи в транспортирането на въоръжения от Корейската народнодемократична република (КНДР) за Русия. Те са насочени и срещу министъра на отбраната на КНДР, както и срещу няколко беларуски дружества и лица, предоставящи подкрепа на руските въоръжени сили.
Противодействие на заобикалянето на санкциите: новите вписвания включват едно руско логистично дружество и неговия директор, участващи в паралелен внос на забранени стоки в Русия, и трети оператор от Русия, участващ в друга схема за възлагане на обществени поръчки.
Засилване на действията на ЕС срещу временната окупация и незаконното анексиране на области от Украйна от страна на Русия: новите вписвания включват шестима съдии и 10 длъжностни лица в окупираните територии на Украйна.
Санкциониране на нарушенията на правата на детето: Новите вписвания включват също 15 лица и 2 образувания, участващи в принудителното прехвърляне и депортирането,както и във военното индоктриниране на украински деца, включително в Беларус.

ТЪРГОВСКИ МЕРКИ

С настоящия пакет засилваме допълнително действията ни, за да се попречи на Русия да придобива чувствителни западни технологии за своите военни сили. Безпилотните летателни апарати, или дронове, заемат централно място във войната на Русия срещу Украйна. По-специално в настоящия пакет от мерки е включен списък на дружествата, предоставящи на Русия важни компоненти на безпилотни летателни апарати, и се въвеждат някои секторни санкции, чрез които да се преодолеят „вратичките“ в разпоредбите и да се направи по-трудно провеждането на военни действия с безпилотни летателни апарати.

С настоящия пакет въз основа на солидни доказателства от различни източници, подкрепени от търговски и митнически данни, към списъка на образуванията, свързани с руския военно-промишлен комплекс (приложение IV към Регламент 833/2014), се добавят 27 дружества от Русия и трети държави. ЕС ще наложи ограничения на вноса спрямо тези дружества по отношение на стоки и технологии с двойна употреба, както и на стоки и технологии, които биха могли да допринесат за технологичния напредък на руския сектор на отбраната и сигурността. В пакета се добавят:

17 руски дружества, които участват в разработването, производството и доставката на електронни компоненти, използвани по-специално във връзка с производството на дронове.
Четири дружества, регистрирани в Китай, и по едно дружество, регистрирано съответно в Казахстан, Индия, Сърбия, Тайланд, Шри Ланка и Турция, които също търгуват в областта на електронните компоненти, включително с произход от ЕС.

Освен това с пакета се разширява списъкът на високотехнологичните изделия, които могат да допринесат за военно-технологичния напредък на Русия или за развитието на нейния сектор на отбраната и сигурността. В списъка се добавят компоненти, използвани за разработването и производството на безпилотни летателни апарати, като например електронните трансформатори, статичните електрически преобразуватели и индуктивните бобини, които се срещат, наред с другото, в безпилотни летателни апарати, както и алуминиеви кондензатори, които имат военни приложения, като например в ракети и безпилотни летателни апарати и в системи за комуникация за въздухоплавателни средства и плавателни съдове. Това допълнително ще отслаби военните способности на Русия.

МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

С новия пакет Обединеното кралство се добавя към списъка на държавите партньори по отношение на вноса на желязо и стомана. Тези държави партньори прилагат набор от ограничителни мерки върху вноса на желязо и стомана и набор от мерки за контрол върху вноса, които са по същество равностойни на тези в Регламент (ЕС) № 833/2014.

Контекст

Две години след началото на пълномащабното нахлуване в Украйна Европа е обединена и решена да продължи да защитава своите ценности и основополагащи принципи. ЕС стои твърдо зад Украйна и нейния народ и ще продължи решително да подкрепя икономиката, обществото, въоръжените сили и бъдещото възстановяване на Украйна, толкова дълго, колкото е необходимо за Украйна да вземе надмощие.

За да лиши руската военна машина от източниците ѝ на приходи и от важни стоки и технологии, ЕС прие досега 13 пакета от санкции срещу Русия. Санкциите оказаха значително въздействие върху приходите на Русия в чужда валута. Със санкциите на ЕС бяха нарушени също така веригите на доставки на Русия и бе ограничен достъпът ѝ до западни технологии във важни промишлени сектори. Последиците от санкциите ще се задълбочат с течение на времето.

Тъй като Русия се опитва да намери начини да заобиколи нашите санкции, Комисията постоянно преценява ефективността на въведените мерки, като оценява прилагането им, и открива и премахва евентуални „вратички“. Сега акцентът е поставен върху правоприлагането, по-специално с цел противодействие на заобикалянето на санкциите на ЕС през трети държави.

Пратеникът на ЕС по санкциите Дейвид О’Съливан продължава да работи с ключови трети държави за борба със заобикалянето на мерките. Това вече води до осезаеми резултати. В някои държави се въвеждат системи за наблюдение, контрол и блокиране на реекспорта. Работейки с партньори със сходен начин на мислене, ние също така договорихме списък на високоприоритетните стоки, обект на санкции, за които предприятията следва да извършват специална надлежна проверка и които трети държави не трябва да реекспортират за Русия. Наскоро включихме в списъка още пет стоки. Освен това в рамките на ЕС изготвихме и списък на санкционираните стоки, които са икономически критични и по отношение на които предприятията и третите държави следва да бъдат особено бдителни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *