Европейските санкции – хем вълкът сит, хем агнето цяло…

31 май 2022

Днес Европейският съвет призовава всички държави-членки да се присъединят към санкциите на ЕС и потвърди, че всички опити за заобикаляне на санкциите или за оказване на помощ на Русия по други начини трябва да бъдат прекратени.

Европейският съвет изрази съгласие, че шестият пакет от санкции срещу Русия ще обхване суровия нефт, както и нефтопродуктите, доставяни от Русия в държавите членки, с временно изключение за суровия нефт, доставян по тръбопроводи. Европейският съвет приканва настойчиво Съвета да финализира шестия пакет санкции и да го приеме без забавяне.

Изглежда, че най-накрая има политическо единодушие за ефективно приложение на европейския санкционен режим. Обаче…

През последните месеци енергийните компании, базирани в ЕС, се опитваха да осмислят неясни и понякога противоречиви изявления от Брюксел относно това дали плащането на руски газ в рубли представлява нарушение на санкциите на ЕС.

Указ № 172 от 31 март на Руската федерация изпита ефективността на европейските санкции, въвеждайки нова процедура за плащане по договорите за доставка на газ, при която депозирането на евро или долари по сметката на доставчика вече не се счита за изпълнение на договорните задължения. Вместо това евро или долари, получени от компании от ЕС, трябва да бъдат конвертирани в рубли. Счита се, че компаниите от ЕС са изпълнили договорните си задължения само след като процесът на конвертиране от евро или долари е завършен успешно и плащането е направено в рубли.

В предварителни писмени правни указания, изпратени частно до страните, Комисията предупреди, че методът на плащане на газ „ще доведе до нарушаване“ на санкциите на ЕС.

През април публикуваните насоки на Комисията указаха на компаниите, че санкциите на ЕС „не забраняват откриването на сметка в Газпромбанк“, а купувачите могат да поискат от руската страна „да изпълни своите договорни задължения по същия начин, както преди приемането на указа“.

На среща на дипломати от ЕС в средата на май генералният директор на Комисията по енергетика Дите Юул-Йоргенсен каза на посланиците, че Комисията е посъветвала компаниите да не отварят сметка в рубли, но не отиде по-далеч и не коментира кога е налице нарушение на санкциите.

Каква схема предлага Русия?

В „Газпромбанк“ чуждестранните купувачи откриват специални сметки във валута и в рубли. Купувач плаща за газа с валута (долари или евро). След това „Газпромбанк“ продава валутата на Московската борса и прехвърля рублите на втората сметка на купувача за по-нататъшно изпълняване на задълженията. След това се извършва реалното доставяне на газ.

Рискове за европейските компании

Тази схема е крайно неизгодна за купувачите на руски газ и ги поставя в пълна зависимост от продавача, оскъпявайки цената на газа в противоречие с вече подписаните договори.

Да започнем от най-важното – курса чуждестранна валута/рубла. Котировката на рублата в момента и за в бъдеще ще бъде определяна от руската държава.
Така Руската федерация налага нереален курс на паричната си единица по непазарен път. Разликата между нереалния, кремълски курс на рублата и пазарния й курс е чиста, огромна загуба за купувача. В допълнение – получава се изкуствено поддържане на рублата като платежна единица, което санира ефекта от налоените международни санкции.

Второ – европейските компании ще трябва да плащат комисионни на борсата и брокерските къщи. Поддържането и на рублева сметка носи допълнителни разходи за купувача за нейното обслужване.

Кога и как правната логика показва нарушение на санкционния режим на ЕС?

Разковничето се крие в момента, когато договорното задължение на купувача да плати цената се смята за изпълнено и момента, когато преминава собствеността върху съответното количество газ. Според руската позиция – едва след плащането в рубли купувачът придобива газа и договорът се смята за изпълнен.

Много правилно в първоначалната си позиция Европейската комисия обясни, че няма да е налице заобикаляне на европейските санкции, ако се счита, че купувачът е изпълнил договорното си задължение да плати цената с депозирането на чуждестранна валута – евро или долари по съответната сметка. Собствеността върху количеството газ също трябва да премине в този момент. Конвертирането в рубли и действията с другата сметка остават ирелевантни за изпълнението на договора.

В публичното пространство не са достъпни данни относно уговорките на европейските енергийни компании с Газпром и Газпромбанк.

Досега три държави от ЕС отказаха да изпълнят руския указ от 31 март. Това са полската PGNiG, българската Bulgargaz и финландската Gasum

Нидерландската GasTerra също тези дни планира да спре доставките на руски газ.

Много повече енергийни компании обаче се съгласяват на плащания през руски банкови сметки. Всички настояват, че тези плащания са в съответствие със санкциите на ЕС.

Това са: унгарската MVM, немските VNG, RWE, Uniper, френската Engie, италианската Eni, австрийската OMV, чешката ČEZ и словашката SPP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *