FINTECH. Law and Regulation


Дата на издаване::December 2021
Език:English
Страници:576
ISBN:978 1 80037 594 9
Издател:Edwar Elgar
Цена:Hardback 185£

Редактиран сборник от Jelena Madir

Това напълно актуализирано и ревизирано второ издание предоставя практически преглед на възможностите и предизвикателствата, свързани с бързото развитие на FinTech през последните години, особено от гледна точка на регулаторите, които трябва да решат как да прилагат действащото законодателство към постоянно променящите се концепции, водени от непрекъснато напредващи технологии. Книгата прави преглед на новите законодателни насоки относно третирането на криптоактивите и интелигентните договори, стратегиятата за цифрово финансиране на Европейската комисия и плана за действие относно финансовите технологии, както и анализира най-важната скорошна съдебна практика.

Съдържанието на второто издание включва:

• Обсъждане на въздействието на Brexit и пандемията Covid-19 върху разработването и приемането на FinTech продукти
• Подробно третиране на широк спектър от правни и регулаторни въпроси във финтех сектора, включващо опита на 33-ма експерти от 10 държави
• Проучване на потенциални блокчейн приложения в индустрията на финансовите услуги с фокус върху интелигентните договори и регулаторните предизвикателства пред широкото им приемане.
• Анализ на ключовите правни, регулаторни и комплайънс проблеми, свързани с развитието на FinTech в банкирането, плащанията и набирането на средства, от патенти и робо-съветници до нови решения за подкрепа на иновациите като regulatory sandboxes.

Предлагайки задълбочено ръководство за практическа употреба, тази книга ще бъде безценна за специалистите съответствие, както и за адвокатските кантори, които търсят преглед на правния и регулаторен пейзаж на FinTech сектора. Ще бъде у полезно четиво за академичния сектор и студентите, които искат да разберат ключовите въпроси в областта, както и за тези, които се интересуват от перспективи в целия сектор.

Автори: Sophia Adams bhattiDouglas ArnerColleen BakerClaude BrownRoss BuckleyKaren ButlerSofya CherkasovaDaniel CooperRory CopelandSimon CrownHubert de VauplaneAnton DidenkoTim DolanMark FenwickJane. Finlayson-BrownJohn HoWulf KaalCharles Kerrigan, Byungkwon Lim, Charles Low, Patricia MirandaGemma NashKieran PenderBen Regnard-WeinrabeLee Reiners, CFAAdam RobinsMiriam StankovichHarriet TerrittHeenal VasuErik P.M. VermeulenKevin WerbachAnna Yamaoka-Enkerlin and Dirk Zetzsche.