Corruption and Targeted Sanctions Law and Policy of Anti-Corruption Entry Bans

Anton Moiseienko
Език:English
Страници:263
ISBN:Hardback 978-90-04-36902-3
Издател:Brill
Цена:Hardback: €199.00

В „Корупцията и таретираните санкции“ Антон Моисеенко анализира черния списък на чужденци, заподозрени в корупция, и забраната за влизането им в санкциониращата държава от гледна точка на международното право. Последиците от подобни действия битуват в международния дневен ред от години и придобиват особено значение с приемането от САЩ и Канада на така нареченото законодателство Магнитски през 2016 г. От другата страна на Океана няколко европейски държави последваха примера им.

Разпространението на антикорупционни санкции за влизане на територията на определени държави доведе до преоценка на приложимите гаранции за правата на човека, идвайки с въпросите за зачитането на официалния имунитет и държавния суверенитет. Въз основа на изчерпателен преглед на съответното законодателство и политики, Антон Моисеенко дава отговор на въпроса как таргетираните санкции могат да реализират отговорността за корупция и икономически престъпления на лицата, като същевременно зачитат международното право.


Anton Moiseienko

Антон Мойсейенко е преподавател по право в Австралийския национален университет. Неговата работа се фокусира върху въпроси на границата между наказателното право и международното право, включително транснационалната престъпност, икономическата престъпност и правните аспекти на таргетираните санкции. Преди това Антон е бил научен сътрудник в Центъра за изследвания на финансовите престъпления и сигурност (RUSI – най-стария в Обединеното кралство мозъчен тръст за отбрана и сигурност).

Изследванията му в RUSI обхващат широк спектър от теми, касаещи финансовите престъпления, които варират от техники за пране на пари, използвани от киберпрестъпници, до престъпления в зоните за свободна търговия. Той e съветвал Комитета за международна търговия на Камарата на общините (Обединеното кралство) и Комисията за разследване на изпирането на пари в Британска Колумбия (Канада). Лектор на множество конференции и събития.

Антон е автор на „Корупцията и таргетираните санкции“ – книга за правните и политическите последици от санкциите „Магнитски“, публикувана от Brill през 2019 г. Той е и съредактор на четири книги за транснационалната престъпност, включително „Наръчник за изследване на транснационалната престъпност“. публикуван от Edward Elgar . Статиите на Антон са се появявали в рецензирани правни списания като „Criminal Law Review“ и „International & Comparative Law Quarterly“. Той е доктор по право от Queen Mary University of London  и магистър по право от университета в Кеймбридж.