Whitepaper

Neo4j

Privacy Shield – превърнете защитата на личните данни във възможност

18 ноември 2020

Организациите по целия свят се опитват да се съобразят с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз. GDPR изисква всички организации с информация, касаеща европейски граждани да спазват строги правила за това как тези лични данни се съхраняват, защитават, използват, преместват и изтриват от техните системи.

Санкциите на регулаторите принуждават финансовите институции да полагат задълбочени и систематични усилия, за да разберат своите канали за данни, когато оценяват риска, с който се сблъскват: това включва знание за това откъде идват основните данни и как те се движат през корпоративните системи.

Този документ се занимава с това как технологиите на взаимно свързани и графични бази данни представляват нов начин за трансформиране на оценката на риска в съвременните финансови институции. Whitepaper- ът показва как тези технологии помагат на финансовите институции да изпълнят строгите изисквания за спазване на разпоредбите за оценка и управление на риска. В ситуации, когато управлението на данни е от ключово значение, тези нови подходи се оказват по-надеждният начин за управление на риска от традиционно приетите.

Съвременните финансови институции вече започват да си сътрудничат и да споделят своите данни в информационни бази с оглед изграждането на иновативни приложения. Тези нови решения осигуряват изключителна прозрачност и задълбочени аналитични знания, което води до по-добро съответствие (compliance) и по-ефективно ежедневно вземане на управленски решения.

Посетителите на Risk & Compliance Platform Europe могат да изтеглят този whitepaper безплатно на английски език. Този документ е предназначен за лица с професионален интерес към риска и съответствието.

Изтегли