21 Sep

Supervision, Risks & Profitability

Online Event

Международната регулаторна рамка се променя, особено в светлината на световната кризисна ситуация в здравеопазването и това означава, че банките трябва да играят важна социална роля. Появилите се нови рискове трябва да бъдат вземани предвид, особено когато конкурентната арена вече е домакин на нови играчи. Въпреки това, рентабилността трябва да бъде основният фактор, който ръководи тези променливи, с адаптиране към бързо развиващите се очаквания на клиентите.

Supervision, Risks & Profitability е онлайн събитие под патронажа на ABI – Италианската банкова асоциация – и организирано от ABIEventi в сътрудничество с DIPO. То е насочено към нуждите на професионалистите в банковия сектор, които са изправени пред предизвикателството на все по-сложната регулаторна рамка и все по-всеобхватните рискове, като едноврменно с това, търсят да превърнат предизвикателствата във възможности за растеж на пазарите, които сега са взаимосвързани и дигитализирани.

Това събитие ще се проведе онлайн на 21 и 22 септември 2020 г. За повече информация относно събитието „Supervision, Risks & Profitability“, моля, посетете следния уебсайт: https://basilea.abieventi.it/