Contact

Bulgarian Editor: dr Elina Karpacheva / Редактор за България: д-р Елина Кърпачева
Имейл: elina@riskcompliance.bg

European Compliance Center

Адрес: Граф Игнатиев № 2, София 1000, България

Контакти: +359 888 931256
team@complianter.eu

Head office/ Главен офис:
International Publishing & Sales bv
Weesperplein 4 B
NL-1018 XA AMSTERDAM
Managing Director/Изпълнителен директор: Michel Klompmaker
info@riskcompliance.nl
Холандски Търговски регистър, рег. № 61570257
ДДС номер : NL 8543.95.933 B01

klompmaker@riskcompliance.nl

Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer  61570257
BTW NR  NL 8543.95.933 B01

За нас

Уебсайтът Risk & Compliance Platform Europe е активен от 2014 г. Сайтът публикува материали на седем езика (английски, френски, холандски, немски, италиански, полски, румънски). Представлява международна интерактивна платформа, предназначена за професионалистите, работещи в областта на риска и съответствието, както във финансовия, така и в корпоративния сектор.

Risk & Compliance Platform Europe публикува бюлетини на холандски (повече от 19.000 абонати) и на френски (повече от 6.000 абонати), които могат да бъдат свалени безплатно на избрания език. Немският бюлетин стартира през август 2016 г. и е с над 3.200 абонати. Английският бюлетин излиза всяка сряда и е с над 14.500 абонати. Италианският бюлетин стартира с почти 2000 абонати, а Румънският достига вече 1.400.

Българският сайт на Risk & Compliance Platform Europe е създаден началото на 2020 в сътрудничество с European Compliance Center. По този начин Risk & Compliance Platform Europe има за цел да се превърне в отправна точка за България по всички въпроси – и за всички организации, свързани с риска и съответствието. Нашата визия е да създадем мрежа за споделяне на знания и да популяризираме културата на съответствие и интегритет в България.

Платформата ще е от полза не само за ръководители риск и съответствие, одитори, но също и за мениджъри и предприемачи, които в ежедневната си работа са изправени пред растящия брой рискове и увеличения натиск от страна на национални и международни регулатори.
Всеки отделен езиков сайт има свое собствено съдържание, което се различава от това на другите езикови версии. Уебсайтът е отворен форум, в който професионалистите са добре дошли да изразят своите виждания.

Бъдете видими чрез Risk & Compliance Platform Europe

Risk & Compliance Platform Europe предлага поле за изява на желаещите да пишат статии, да коментират промени в регулаторната рамка или да разяснят практически казуси. Сътрудничеството е pro bono. Авторът има централно място на главната уеб-страница за определен период от време. Статията се разпространява от Risk & Compliance Platform Europe чрез основните социални медии и може да бъде преведена и публикувана и на другите езикови сайтове.

Risk & Compliance Platform Europe събира целева аудитория от мениджъри и професионалисти, до която е трудно да се достигне чрез други мрежи и уебсайтове. Ето защо дружествата избират да рекламират своите продукти и услуги именно чрез платформата.

За въпроси относно съдържанието на уебсайта и бюлетините и възможността за поставяне whitepapers, документи, и/или наръчници с добри практики можете да изпратите на имейл: eli.karpacheva@riskcompliance.bg
За търговски запитвания относно реклами / поставяне на банери на уебсайта и / или реклама в нашите бюлетини, изпратете вашето запитване на info@riskcompliance.nl. Ще се свържем с вас възможно най-скоро.
Качеството за нас е на първо място, затова ние внимателно подбираме нашите партньорства.

31040
Elina Karpacheva
Director and Editor in Chief Bulgaria
elina@riskcompliance.bg
31739
Michel Klompmaker
Publisher / Editor in Chief
klompmaker@riskcompliance.nl
31524
Joanna Grynfelder
Editor in Chief Poland
joanna@riskcompliance.pl
31400
Branislav Hock
Director and Editor in Chief CZ/SK
hock@riskcompliance.cz
31396
Jennifer De Roeck
Director French Speaking Countries
jennifer@riskcompliance.be
31276
Glenn Rudolph
Webmaster & Web Development
rudolph@riskcompliance.nl
31277
Renusha Jangali
Editor English
renusha@riskcompliance.nl
31278
Ingrid Gacci
Director Italia
gacci@riskcompliance.it
31279
Claudia Zimmermann
Senior Editor DACH Region
zimmermann@riskcompliance.de
32230
Dominika Murjas
Editor Poland
murjas@riskcompliance.pl
31281
Melvyn Morrison
Senior Editor English
info@riskcompliance.nl
32231
Dan Stefan Mihai
Content Director Romania
dan@riskcompliance.ro