Индикативен анализ на коронавирус сценарии

25 март 2020

Предвиждането на хода на пандемията от COVID-19 е нужно повече от всякога на обществото. То ще позволи запазването на стотици животи и по-бързото възстановяване на обществения и икономическия живот. Представяме ви едно проучване, представляващо математическо моделиране на хода на заразата, идващо от Нидерландия. Страната след известно колебание предприе строги ограничения във връзка с коронавируса. Имунологът и специалист по анализ на данни д-р John Jacobs, член на Platform Betrouwbare Zorgcijfers – гражданска инициатива, грижеща се за точността на данните по отношение на текущите политики в здравеопазването, изчисли пет сценария за хода на вируса в Нидерландия. Всички те са обезпокоителни. Предлагаме ви проучването единствено като нагледен пример за продължителността и силата на заразата, съзнавайки че подобни предвиждания са изключително трудни поради променливостта на компонентите и приложимия метод.

Дори и в най-оптимистичния сценарий, при който (1) правителството се намесва директно със строги мерки и (2) обществото сътрудничи максимално (спазване на мерките и взаимопомощ) (R0 = 1,8), пикът на заразата може да бъде очакван около 2 юни 2020 г., когато 400 000 души ще са болни наведнъж и 8 000 от пациентите ще имат нужда от интензивно лечение. В момента в Нидерландия има приблизително 1200 спешни легла с необходимата апаратура. Това означава, че трябва да бъдат осигурени много хиляди допълнителни напълно оборудвани легла, включително обучен здравен персонал. Ако това огромно разширяване на капацитета не стане навреме, лекарите ще бъдат изправени пред нечовешка дилема: кой да получи животоспасяващи грижи. Петте различни сценария са описани по-долу:

 1. Ефективност на контрола R0 = 1,8 МНОГО МОЩНО ДЕЙСТВИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО/ СИЛЕН ОБЩЕСТВЕН ОТГОВОР И СЪТРУДНИЧЕСТВО
 • 1,4 милиона души (8% от населението в Нидерландия) са заразени.
 • Връхна точка на инфектираните – 400 000 заразени около 2 юни 2020 г.; 8 000 от тях – нужда от интензивно лечение.
 • Край на епидемията – 24 август 2020 г. (<1000 случая на заболели)

Ефективност на контрола R0 = 2.4 МОЩНО ДЕЙСТВИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО / ОТГОВОРНОСТ ОТ СТРАНА НА ОБЩЕСТВОТО

 • 2 милиона души (12% от населението) в Нидерландия са заразени.
 • Връхна точка – 900 000 инфектирани около 11 май; 17 000- нужда от интензивно лечение.
 • Край на епидемията на 10 юли 2020 г. (<1000 случая на заболяване)

Ефективност на контрола R0 = 3,6 КИТАЙСКИ СЦЕНАРИИ

 • 2,8 милиона души (17% от населението) са заразени
 • Връхна точка – 1,7 милиона заразени около 26 април 2020 г.; 34 000 – нужда от интензивно лечение.
 • Край на 8 юни 2020 г. (<1000 случая на заболели)

R0 се повишава до 5.4 (прави се по-малко от Китай) = НЯМА ДЪРЖАВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ/ СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ СТРАНА НА ОБЩЕСТВОТО

 • 3,6 милиона души (21% от населението) са заразени
 • Връхна точка – 2,7 милиона заразени около 18 април; 54 000 – нужда от интензивно лечение.
 • Край на епидемията – 22 май 2020 г. (<1000 случая на заболяване)

R0 се повишава до 7,2 (прави се много по-малко от Китай) = РАЗПАДАЩО СЕ ОБЩЕСТВО

 • 4,2 милиона души (25% от населението) са заразени
 • Връхна точка – 3,4 милиона заразени около 14 април; 68 000 – нужда от интензивно лечение.
 • Край на на епидемията 13 май 2020 г. (<1000 случая на заболели)

******************

Авторът, Гийс ван Лоеф, е експерт по здравни системи и основател на платформата Platform Betrouwbare Zorgcijfers. Може да изпращате въпроси и коментари на прочетеното на gvanloef@ziggo.nl. Пълният анализ може да бъде намерен на уебсайта на платформата www.gijsvanloef.nl. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *