25 May

Whistleblowing Demystified

Online Event

Лицата, сигнализиращи за нередности (whistleblowers) са основният източник на информация, която води до успешно разкриване и наказване на икономическите престъпления. Разкриването на противоправно/неетично поведение в организациите от всякакъв вид е предизвикателство, особено когато онези, които са станали свидетели на неправомерните действия, нямат достатъчно знания и стимули за това как и дали да сигнализират.

Поредицата от уебинари „Whistleblowing Demystified“ има за цел да даде увереност и насоки на компаниите да третират лицата, сигнализиращи за нередности, по подходящия начин, като същевременно предпазят организацията от злонамерени обвинения. Има множество наболели етични и правни въпроси, свързани с докладването на нередности (whistleblowing), които могат да повлияят на ефективността на разкриването. Нашият лектор Иън Рос ще разгледа някои от следните ключови теми:

  1. Кой точно е „whistleblower?“

  2. Как да бъде преценявана „входящата“ информация от страна на лицата, подаващи сигнали? (избягване на пристрастия и стереотипи),

  3. Целостта и анонимността на данните (включително GDPR аспекти)

  4. Провеждане на вътрешни разследвания

  5. Грижа за свидетелите“, често пренебрегван въпрос;

  6. Създаване на ефективни и надеждни фирмени политики за подаване на сигнали

Това събитие е организирано съвместно от European Compliance Center и Risk & Compliance Platform Europe. То е подкрепено от ВУЗФ.

Ian Ross е експерт по превенция на икономическите престъпления и съответствието (compliance) с 30-годишен опит в управлението на риска и разследването и предотвратяването на финансови престъпления. Той е бивш полицай от Обединеното кралство, работещ в ключови международни търговски сектори; оказвал е подкрепа на правителства и регулатори, национални банки, мултинационални корпорации и правоприлагащи органи като: Катарската фондова борса, Кувейтския инвестиционен орган, Обединената банка за Африка, Службата за сериозни измами на Обединеното кралство и Органа за финансови услуги на Малта. Той също е експерт към Международния наказателен съд в Хага, Холандия. Иън е разследващ психолог, акредитиран специалист за борба с измамите и обучител на ACAMS.

Това безплатно събитие ще се проведе онлайн във вторник, 25 май 2021 г. 11:00- 12:30 CEST. За повече информация и / или регистрация, щракнете here.