29 Oct

PEPP – Регламент и технически стандарти за пазарна реализация

София

VUZF Lab организира Втора международна конференция по въпросите на PEPP (общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване). Международната конференция е втора стъпка от инициативите на ВУЗФ след организирането на голямата международна конференция„Pan-European Personal Pension Product”  (PEPP) – регламент, ефекти и проблеми”в рамките на Българското председателство на съвета на ЕС.

Събитието ще протече в два последователни дни и е структурирано в четири панела. Проследете го онлайн на: http://meet.google.com/sep-xcno-iph  В случай, че не успеете да се присъедините, можете да гледате конференцията на живо във фейсбук страницата на ВУЗФ. 

Първият панел ще бъде посветен на ролята на техническите стандарти и законодателството на Ниво 2 за пазарната реализация на PEPP /pan-European personal pension product/. Във фокуса на втория панел са характеристиките на PEPP в контекста на постигане целите и ролята на продукт за лично пенсионно спестяване. Третият панел ще постави клиента в центъра на дискусиите. Във фокуса на четвъртия панел са оценката на резултатите и управлението на рисковете при дългосрочните спестовни и инвестиционни продукти.

Основни доклади по време на форума ще изнесат Сандра Хак, главен експерт, Финансова стабилност, EIOPA, проф. Клаудио Тебалди, Университета Бокони, Милано, проф. Пиерпаоло Марано, Католически университет на Светото сърце, Милано, проф. Андреа Минто, Университет на Венеция Ca’ Foscari, проф. Микеле Сири, Университета в Генуа, проф. Ханс ван Миртен, Университета в Утрехт, Ралф Ричардс, M&R Partners GmbH, Швейцария, проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ, програмен директор на направление “Финанси и финансов мениджмънт”, VUZF Lab, доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение, ВУЗФ, ръководител на катедра “Застраховане и осигуряване”, доц. д-р Станислав Димитров, директор на програмно направление “Застраховане и осигуряване”, VUZF Lab и др. В работата на форума участие ще вземат изявени учени и експерти като проф. д-р Йордан Христосков, проф. д-р Григор Димитров и доц. д-р Бисер Петков.

Работен език на конференцията: английски.