Economic Crime From Conception to Response

Professor Mark Button & Branislav Hock
Дата на издаване:: April 25, 2022
Език:English
Страници:314
ISBN:9780367533878
Издател:Routledge
Цена:26.39 £

Тази книга е първият опит да се установи „икономическата престъпност“ като нова поддисциплина в рамките на криминологията. Измамите, корупцията, подкупите, изпирането на пари, картелите за фиксиране на цени и престъпленията срещу интелектуалната собственост, преследвани обикновено за финансова и професионална изгода, имат опустошителни последици за просперитета на икономическия живот. Докато повечето полицейски сили в Обединеното кралство и САЩ имат отдел за „икономическа престъпност“ и много европейски органи като Европол използват термина и разработват стратегии и структури за справяне с него, той все още не е широко използван термин сред академичната общност. Economic Crime From Conception to Response цели да промени това и обхваща:

дефиниции на ключовите предпоставки на икономическата престъпност като академична поддисциплина в рамките на криминологията;
преглед на ключовите изследвания за всяко от престъпленията, свързани с икономическата престъпност;
публични, частни и глобални отговори на икономическата престъпност в различните й форми и сектори на икономиката, както в Обединеното кралство, така и в световен мащаб.

Тази книга е основен ресурс за студенти, преподаватели и практици, занимаващи се с аспекти на икономическите престъпления, както и свързаните с тях области на финансовите престъпления, престъпленията на белите якички и престъпленията на силните.


Professor Mark Button

Директор на Центъра за изследване на борбата с измамите към Института за изследване на наказателното правосъдие към Университета в Портсмут. Провежда проучвания в широк спектър от области за държавни органи и публични организации, като Министерството на вътрешните работи на Обединеното Кралство, Националната служба за докладване на измами във Великобритания и др. Също така има интерес към частната полиция, управлението на сигурността и нейното регулиране и участва в разработването на стандартите за това на Службата на ООН за наркотиците и престъпността.


Branislav Hock

Д-р Бранислав Хок е доцент по борба с измамите и комплайънс в Института за изследвания на наказателното правосъдие, Университета в Портсмут. Той има научноизследователски опит в областта на транснационалната икономическа престъпност, особено в областта на международните подкупи и корупцията, както и интереси в областта на съответствието (compliance) и икономическото управление. Д-р Хок е член на Тилбургския правно-икономически център (TILEC), където работи като изследовател и завършва докторска степен по антикорупционно право. Работил към кабинета на нидерландския член на Европейската сметна палата. Съосновател на European Compliance Center.