Whitepaper

IIA

Risk in Focus 2020 Report

16 януари 2020

Докладът на Европейската конфедерация на институтите за вътрешен одит, озаглавен „Риск на фокус 2020“ от години се стреми да предостави ценна представа за жизненоважните рискове за бизнеса според водещи ръководители „Одит“ от цяла Европа. Последната версия на доклада е разработена в резултат на прогресивното партньорство между осем европейски института на вътрешни одитори и използва като метод интервюта, проведени с 46 ръководители „Одит“ от Белгия, Холандия, Франция, Германия, Италия и др., работещи в различни сектори.

Докладът „Риск на фокус 2020“ е годишен барометър на най-важните рискове, които ръководителите одит приемат за приоритет на своите организации, както и какъв е техният мисловен процес, когато се стремят да подготвят своите предстоящи одиторски планове. Въпреки че този доклад ще има стойност за ръководителите на одитни звена и вътрешните одитори при формирането и осмислянето на техните собствени одиторски планове за 2020 г., той също може да бъде от полза за членовете на съветите на директорите и одитния комитет, специалистите по управление на риска и други доставчици на гаранционни услуги.

Проведено е задълбочено проучване на основните рискове, пред които са изправени организациите. Резултатите показват, че трите най-големи риска са киберсигурността и сигурността на данните, промените в регулаторната рамка и съответствието (compliance), както и дигитализацията, разрушителните технологии и иновациите. Както показват данните, киберсигурността и сигурността на данните все още остават основна грижа на организациите.
Този интересен доклад е на английски език и пълният текст може да бъде свален безплатно от платформата.

Изтегли