From Good to Bad Bankers

Aristóbulo de Juan
Дата на издаване::22-03-2019
Език:английски
Страници:149
ISBN:9783030115500
Цена:€ 27.33

Банкерите управляват парите на други хора и носят отговорност както пред своите вложители, така и пред други заинтересовани страни. Човешката природа е такава, че понякога хората стават жертва на собствената си амбиция, започвайки да гледат на поверените им финансови средства като на свои.  Това може да ги накара да вземат лоши решения за отпускане на заеми и да участват в рискови практики, в крайна сметка водещи до упражняване на козметично счетоводство и укриване на проблеми, спекулации и дори откровени измами.

Надзорните органи са там, за да предотвратят такова поведение. Те са отговорни както пред правителството, така и пред широката общественост за стабилността на финансовата система, правилното разпределение на финансовите ресурси от банките и защитата на вложителите и кредиторите. Слдователно, отговорността на надзорните органи допълва тази на самите банкери.

Когато надзорът е слаб и неефективен, той насърчава лошото управление от страна на банкерите, създавайки порочен кръг, който в крайна сметка води до финансови кризи, които най-често трябва да бъдат излекувани с парите на данъкоплатците. Това вреди и на икономиката в широк смисъл. Ето защо трябва да съществува неразделната триада – регулиране, надзор и разрешаване на спорове.

В този сборник с трудове, писани за период от около 50 години, Аристобуло де Хуан описва причините, характеристиките и последиците от финансовите кризи въз основа на собствения си опит на централен банкер, експерт и консултант на Световната банка с повече от 55- годишен опит.

Накратко – случаите, данните и документите в тази книга3 разкриват обстоятелства, които винаги са съпътствали банковото дело и които е твърде вероятно да се появяват и в бъдеще.


Aristóbulo de Juan

Aristóbulo de Juan е един от най-важните експерти по банковите системи в Европа. Той има повече от 48 години опит в банковото дело, включително 14 години на ръководни позиции в частното търговско банкиране. Той се счита за световен авторитет. Президент и основател на Aristóbulo de Juan & Asociados от 1989 г. Тази консултантска компания със седалище в Мадрид (Испания) е специализирана в теми, свързани с банковото дело и банковия надзор.

Повече от две години е старши финансов съветник в Световната банка във Вашингтон. На тази длъжност той е съветник относно политиката на Световната банка и консултира правителствата на няколко развиващи се страни относно реформата на финансовия сектор и банковото дело. Основава и ръководи заедно с FED постоянен семинар за международни банкови надзорници.

Бил е и генерален мениджър в Banco de España, отговаряйки за банковия надзор на над 350 финансови институции. В това си качество той изменя испанската банкова регулация, както и стратегиите и механизмите за надзор. Той е и първият главен изпълнителен директор на Фонда за гарантиране на влоговете (Fondo de Garantía de Depósitos). Тази институция се справи с испанската банкова криза от 80-те години, когато 52 от 106 банки, както и редица спестовни банки и кредитни съюзи, са в несъстоятелност. Под негово ръководство тази институция проектира от нулата и се справя с преструктурирането и продажбата на 48 от тези банки, както и сливането и / или ликвидацията на редица други финансови институции. Той е работил върху реформата на финансовите системи на над 30 държави, като например Китай, Русия, САЩ, Аржентина, Мексико, Колумбия, Перу, Полша, бивша Югославия, Словения, Египет и Турция. По време на глобалната криза от 2008 неговите съвети се търсят от международни и национални институции и специалисти.